login

Vergoeding hbo- duaal (*)

 

Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden aan leerlingen die een hbo duale opleiding volgen kunnen een vergoeding van A+O ontvangen.
(cao 2016/2018)

 

 

 

 

Begripsdefinities

1. Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie met een maximale looptijd van twaalf maanden.
2. Bewijs van inschrijving: bewijs van inschrijving (hbo/wo) of collegekaart met naam opleiding en periode.
3. Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, zoals diploma, certificaat, cijferlijst,
    verklaring, digitale voortgangsrapportage.
4. Vergoeding: maximaal € 3.000,- per studiejaar.

Vereiste documenten

1. Bewijs van inschrijving of collegekaart met naam opleiding en periode.
2. Leerarbeidsovereenkomst afgesloten volgens model I van cao Metalektro A+O 2016/2018 voor
    tenminste de duur van de opleiding óf voor de maximale duur vergoeding door Stichting A+O Metalektro. Zie onderstaande tabel.

Opleiding  Maximale duur volgens de WEB  Maximale duur die wordt vergoed door A+O 
 associate degree  min. één en max. twee jaar  twee jaar
 ad naar hbo- duaal  min. twee en max. vier jaar  twee jaar
 hbo- duaal  min. twee en max. vier jaar  vier jaar

Aanvragen van vergoeding

1. Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
2. U meldt de leerling digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl of via www.ao-vergoedingen.nl.   
3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende bijlagen:
    • kopie leerarbeidsovereenkomst conform model I cao Metalektro A+O 2016/2018;
    • bewijs van inschrijving of kopie collegekaart.
4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Uitbetaling

1. Voorlopige vergoeding  wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst van een
    volledige declaratie.
3. U declareert digitaal via ‘Mijn A+O. Bijvoegen:
    • bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is;
    • kopie loonstrook van de laatste maand van de vergoedingsperiode van A+O Metalektro;
    • een ondertekend declaratieformulier. Indien er geen datum indiensttreding op de loonstrook vermeld staat, 
      dan ook de eerste loonstrook van de deelnemer aanleveren;
    • indien de loonstrook geen BSN bevat, wordt van de deelnemer tevens een kopie identiteitsbewijs gevraagd.
4. Niet tijdig aanleveren van bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, loonstrook laatste maand van vergoedingsperiode van
    A+O Metalektro en ondertekend declaratieformulier, betekent terugvordering van de volledige vergoeding.
5. Voortijdige uitval: declareren binnen vier weken na datum uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut met start-
    en einddatum van de opleiding en kopie loonstrook van de laatste maand van de vergoedingsperiode A+O Metalektro.
6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen via telefoonnummer 088 - 60 50 960 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook uw regiomanager benaderen.

Aanvragen & downloads

Klik hier voor het aanvragen van een vergoeding hbo- duaal.

Klik hier voor de factsheet 'Vergoeding hbo duaal'.

 

(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.