login

Pagina 2 van 2

oZone - Het e-learningplatform voor de techniek

Looptijd : doorlopend

oZone is hét online leer- en ontwikkelingsplatform voor de techniek. De inhoud varieert van vaktechnische onderwerpen tot uitleg over bijvoorbeeld Lean en veilig werken. De informatie is toegankelijk, en direct toepasbaar in de praktijk.

 

Lees meer...

Ontwikkelen praktijkopleider (*)

Looptijd : 1 november 2016 t/m 1 januari 2018

Het inzetten van (ervaren) werknemers als praktijkopleider kan van grote toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Immers, door nieuwe medewerkers kennis bij te brengen die direct toepasbaar is binnen uw bedrijf, creëert u meer betrokkenheid en beter opgeleide- en inzetbare medewerkers. De praktijkopleider draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers!

 

Lees meer...

Scholing van werkenden 2017 (boe) (*)

 

Werkgevers die hun medewerkers een beroepsopleiding aanbieden, die start met ingang van het schooljaar 2017-2018 kunnen voor maximaal 4 studiejaren vergoeding ontvangen.
(cao 2016/2018)

 

Lees meer...

Experiment Persoonlijk OpleidingsBudget (POB) (*)

Looptijd : gesloten
 

Lees meer...

Vergoeding hbo- leervouchers (hbo-lv) (*)

 

Werkgevers die hun medewerkers een mogelijkheid bieden te experimenteren met het opleiden via hbo- leervouchers (besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs), kunnen voor maximaal 4 modules vergoeding ontvangen.

 

Lees meer...

Pagina 2 van 2