login

Over de sector

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarktmonitor

Twee keer per jaar vindt een meting via het internet plaats voor de Arbeidsmarktmonitor. Aan een werkgeverspanel worden vragen voorgelegd die bijvoorbeeld kunnen gaan over openstaande vacatures, instroom, uitstroom, mobiliteit, functieontwikkelingen, innovaties en scholingsinspanningen. Dit levert informatie op voor de sector, maar ook voor de bedrijven zelf. De vraagstellingen worden  waar nodig bijgesteld om op de actualiteit in te kunnen spelen.

Voorop staat het verkrijgen van betrouwbare informatie over en door de sector. De Arbeidsmarktmonitor wordt in opdracht van A+O uitgevoerd door het ROA: Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. ROA vat de resultaten samen in een rapportage die A+O twee maal per jaar stuurt  naar bedrijven en andere ge├»nteresseerden. De uitgave is ook via www.ao-metalektro.nl/over-de-sector/arbeidsmarktmonitor te raadplegen.

Op deze wijze blijven de bij A+O aangesloten bedrijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sector. Indien u ge├»nteresseerd bent in onze Arbeidsmarktmonitor, kunt u deze uitgave  kosteloos aanvragen.

Werkgelegenheidsbarometer

In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt viermaal per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen over het afgelopen kwartaal. Daarnaast spreken werkgevers elk kwartaal hun verwachtingen uit voor de werkgelegenheidsontwikkelingen in het eerstvolgende kwartaal. De uitkomsten worden gepresenteerd in de werkgelegenheidsbarometer. Deze barometer kunt u zowel in print als op de site www.ao-metalektro.nl/over-de-sector/werkgelegenheidsbarometer raadplegen.

Quickscans

Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een QuickScan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. De uitkomsten worden gepubliceerd op www.ao-metalektro.nl/over-de-sector/quickscans.

Overige publicaties

Als onderdeel van het cao-plan voert A+O diverse thema-onderzoeken uit. De rapportages worden verspreid en zijn ook digitaal te raadplegen www.ao-metalektro.nl/over-de-sector/overige-publicaties.