login

Artikelen Over de sector

Pagina 1 van 7

“Intrede robotica bij bedrijven vraagt om passend onderwijs”

Onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt. Dat is de gedachte achter het Fieldlab Industrial Robotics (FIR) in Harderwijk. Veertien technische bedrijven werken samen met drie onderwijsinstellingen om het gebrek aan kennis over robotica te verkleinen. Het project is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van A+O en de provincies Gelderland en Overijssel.

 

Lees meer...

Mens en robot leren samenwerken bij de Robotacademie

Wie denkt aan robotica, ziet al snel de industriële robot voor zich. De feloranje robot die achter een veiligheidshek volledige productielijnen kan afwerken. Maar inmiddels zijn er ook collaboratieve robots, slimme robots die zij aan zij met mensen samenwerken. Het is wel zaak je medewerkers daar goed op voor te bereiden.

Lees meer...

‘Technologisering maakt je nog afhankelijker van mensen’

Digitalisering en robotisering zijn hot topics in de media. Vooral over de negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt wordt veel geschreven. Arbeidsmarktsocioloog Hans Junggeburt ziet liever kansen: “Het creëert meer werk dan het afneemt, alleen gaat het om banen die wij nu nog niet zien.” En de rol van hr? Die verandert net zo hard mee, is zijn overtuiging.

Lees meer...

Wendbaar en flexibel blijven door opleiding en ontwikkeling

Vergrijzing, robotisering en economische turbulentie. Uit de regio’s en onderzoeken als de Arbeidsmarktmonitor komen belangrijke trends en ontwikkelingen in de sector naar voren. A+O helpt bedrijven om hiermee aan de slag te gaan. Adviseur en projectleider Manon Lubbers en regiomanager Rob Nijhof geven uitleg.

Lees meer...

“21ste-eeuwse vaardigheden zijn onontbeerlijk”

Volgens dr. Pieter Baay, onderzoeker bij het expertisecentrum beroepsonderwijs ECBO, vraagt de veranderende arbeidsmarkt en maatschappij om nieuwe vaardigheden van (toekomstige) werknemers. In de beroepspraktijk worden de zogenaamde 21st century skills steeds belangrijker. En dus zullen ook onderwijsinstellingen die vaardigheden nadrukkelijk in de opleidingen een plaats moeten geven.

Lees meer...

Pagina 1 van 7