Stem je rooster af op productie- én werkwensen

Ploegenrooster, consignatiediensten of thuiswerken. Hoe stem je de werktijden van je bedrijf af op de benodigde capaciteit én de wensen van je medewerkers? Wat is de rol van de OR hierbij en hoe zorg je voor een gedragen planning? Het aanpassen van het rooster, is een complexe uitdaging maar kan je medewerkers én je bedrijf veel opleveren.

Aanbod A+O

A+O biedt kosteloze ondersteuning zodat je aan de slag kunt met het aanpassen van de roosters, consignatiediensten of thuiswerken. We werken hiervoor samen met adviesbureau Déhora.

Belangrijk om te weten

Ondersteuningsopties:

Onderdeel Waarom Inhoud Resultaat
Oriëntatie op ‘Anders roosteren’

Je wil aan de slag met anders roosteren, maar weet je niet precies hoe je moet beginnen en of dit bij jouw organisatie kan?

Of

Je wil aan de slag en bespreekt met deskundigen de te nemen stappen, de planning en de inrichting van het proces.

Een oriëntatiegesprek van 1 uur en op een later moment een vervolggesprek van 1 uur met een adviseur van Déhora.

Of

Een adviesgesprek van 2 uur met adviseurs van Déhora.

Inzicht in de situatie in jouw bedrijf, de stappen die je moet zetten én op een later moment inzicht in draagvlak en urgentie om te starten met anders roosteren.

Of

Inzicht in de situatie in jouw bedrijf, het draagvlak en de urgentie. Inzicht in het veranderproces, de te nemen stappen, doorlooptijd en het in kaart brengen van de risico’s.

Implementatie van ‘Anders roosteren’

Je bedrijf gaat aan de slag met anders roosteren en heeft behoefte aan ondersteuning bij één van de stappen van het verander- of implementatieproces.

Of

Je wil je rooster laten toetsen op ergonomie of dat deze voldoet aan de Arbeidstijdenwet.

Maatwerkbegeleiding van Déhora tot een maximum van 36 uur.

Afhankelijk van jouw begeleidingsvraag heb je ondersteuning gekregen bij een onderdeel van het verander- of implementatieproces.

Of

Je rooster is getoetst en voorzien van een advies.

Voor wie?

Voor directie, management, HR of OR; kortom voor iedereen  in de organisatie die met anders roosteren aan de slag wil.

Aanvragen?

Download het aanvraagformulier onderaan de pagina om je aan te melden voor een oriëntatie- of adviesgesprek of de maatwerkbegeleiding.

*Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

Ter inspiratie / alle berichten