In deze crisistijd is het belangrijk bedrijven te ondersteunen en te helpen om hun talenten binnenboord te houden. Het bestuur heeft daarom besloten om de bbl-vergoeding voor bbl-leerlingen met een leerarbeidsovereenkomst die starten in het studiejaar ’20-’21 eenmalig te verhogen met € 1.250,–. Deze tijdelijke verhoging wordt automatisch uitgekeerd en hoef je dus niet apart aan te vragen. 

Investeer in de medewerker van de toekomst

Bied jij als werkgever leer-werkplekken aan (leerling-)werknemers die een geaccrediteerde opleiding volgen op mbo-, hbo-, of wo-niveau? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen. De drie eerdere financieringsreglementen bbl, boe en hbo-duaal zijn sinds 2019 samengevoegd tot één reglement: het A+O Financieringsreglement Opleiden van leerlingen en werknemers 2019-2021. Je vindt op deze pagina een samenvatting van het reglement.

Aanbod A+O

A+O biedt een vergoeding aan van maximaal €3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren bij opleidingen die uitgevoerd worden via het ‘opleidingsconcept regulier. Dit opleidingsconcept gaat uit van 1 dag opleiden* en 4 dagen werken.  

Gaat het om een bblopleiding via het ‘opleidingsconcept intensief’ (gemiddeld 2 dagen opleiden* en 3 dagen werken)? Dan geldt een maximum vergoeding van €3.800,- per studiejaar. Per opleidingsniveau geldt een maximum aantal te vergoeden studiejaren. Zie onderstaande tabel. 

Ook voor modulaire opleidingen die worden afgerond met mbo, hbo– of NLQFcertificaat kun je een  vergoeding aanvragen. Deze wordt naar rato vastgesteld.

 *Onder opleiding verstaan we het leren waarbij de (leerling)-werknemer niet bijdraagt aan de productie. Het leren bestaat uit theorielessen van een docent, e-learning buiten de werkplek, praktijklessen op een praktijklocatie buiten het bedrijf of praktijklessen op een praktijkplaats binnen het bedrijf.

 

Opleiding Niveau Maximale duur volgens de WEB Maximale vergoedingsduur door A+O
mbo Assistent-opleiding bbl-niveau I min. half jaar en max. 1 jaar 1 jaar
mbo Basisberoepsopleiding bbl-niveau II min. 2 en max. 3 jaar 2 jaar
mbo Vakopleiding bbl-niveau III min. 2 en max. 4 jaar 3 jaar
mbo Middenkaderopleiding bbl-niveau IV min. 3 en max. 4 jaar 4 jaar
Associate Degree Niveau V min. 1 jaar en max. 2 jaar 2 jaar
hbo Niveau V min. 1 jaar en max. 4 jaar 4 jaar
wo Niveau VI min. 1 jaar en max. 4 jaar 4 jaar

Voorwaarden

Om als werkgever in aanmerking te komen voor een vergoeding, gelden de volgende voorwaarden:

 1. Dien je aanvraag bij A+O in uiterlijk binnen 6 maanden na startdatum van het aan te vragen studiejaar.
 2. Zorg voor een bewijs van inschrijving van de betreffende opleiding. Dit bewijs kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
 3. Zorg voor een (leer-)arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat het aangevraagde opleidingsconcept (regulier of intensief) wordt gevolgd. Deze overeenkomst kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
 4. Geef bij meerjarige opleidingen door of de (leerling-) werknemer zijn opleiding ieder opvolgend studiejaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via ‘Mijn A+O’.
 5. Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval, declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname.

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

Aanvragen?

 1. Je meldt de (leerling-)werknemer aan via Mijn A+O.
 2. Je kiest, afhankelijk van het opleidingsconcept voor de regeling:
  FO, of
  FOintensief, of
  FOmodulair
 3. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt dit vervolgens in ‘Mijn A+O’ om de aanvraag  in te dienen.
 4. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.
 5. Als je aanbod in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten, zoals benoemd in punt 2 en 3 van de voorwaarden.

 Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Declareren?

Klik hier om te declareren.

Belangrijk om te weten

Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

 

Opleiden in grensgebieden

Is je bedrijf gevestigd in Nederland, dan kun je bij de directeur van de stichting A+O een vergoeding aanvragen voor een erkende opleiding, gevolgd in aanpalende deelstaten en provincies in Nederland.

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

Wist je dat je voor een bbl-traject daarnaast bij de overheid een subsidie praktijkleren kunt aanvragen? Deze aanvraag kun je voor het schooljaar 2018-2019 digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie is te vinden op de vergoedingenwijzer of op de website van RVO.

Mike Broekhuizen
Mike Broekhuizen - Mike Broekhuizen, directeur Anton Tijdink

Mike Broekhuizen, directeur Anton Tijdink: “Ik ben blij met de ‘crisistoeslag’ die A+O ter beschikking stelt. Er is 1.250 euro beschikbaar bovenop de reguliere vergoeding voor een bbl’er die start in het studiejaar ’20-‘21. Ik vind dat A+O daarmee een heel goed signaal afgeeft.”

Ter inspiratie / alle berichten