Investeer in de medewerker van de toekomst

Bied jij als werkgever leer-werkplekken aan (leerling-)werknemers die een geaccrediteerde opleiding volgen op mbo- of hbo-niveau? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen. De drie eerdere financieringsreglementen bbl, boe en hbo-duaal zijn sinds 2019 samengevoegd tot één reglement: het A+O Financieringsreglement Opleiden van leerlingen en werknemers 2019-2021. Je vindt op deze pagina een samenvatting van het reglement.

Aanbod A+O

A+O biedt een vergoeding aan van maximaal € 3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. Per opleidingsniveau geldt een maximum aantal te vergoeden studiejaren. Zie onderstaande tabel.

OpleidingNiveauMaximale duur volgens de WEBMaximale vergoedingsduur door A+O
mbo Assistent-opleidingbbl-niveau Imin. half jaar en max. 1 jaar1 jaar
mbo Basisberoepsopleidingbbl-niveau IImin. 2 en max. 3 jaar2 jaar
mbo Vakopleidingbbl-niveau IIImin. 2 en max. 4 jaar3 jaar
mbo Middenkaderopleidingbbl-niveau IVmin. 3 en max. 4 jaar4 jaar
Associate DegreeNiveau Vmin. 1 jaar en max. 2 jaar2 jaar
hboNiveau Vmin. 1 jaar en max. 4 jaar4 jaar
woNiveau VImin. 1 jaar en max. 4 jaar4 jaar

Voorwaarden

Om als werkgever in aanmerking te komen voor een vergoeding, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Dien je aanvraag bij A+O in uiterlijk binnen 6 maanden na startdatum van het aan te vragen studiejaar.
  2. Zorg voor een bewijs van inschrijving van de betreffende opleiding. Dit bewijs kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
  3. Zorg voor een (leer-)arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
  4. Geef bij meerjarige opleidingen door of de (leerling-) werknemer zijn opleiding ieder opvolgend studiejaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via ‘Mijn A+O’.
  5. Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval, declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname.

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

Aanvragen?

  1. Je meldt de (leerling-)werknemer aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt dit vervolgens in ‘Mijn A+O’ om de aanvraag in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.
  4. Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten, zoals benoemd in punt 2 en 3 van de voorwaarden.

Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Declareren?

Klik hier om te declareren.

Opleiden in grensgebieden

Is je bedrijf gevestigd in Nederland, dan kun je bij de directeur van de stichting A+O een vergoeding aanvragen voor een erkende opleiding, gevolgd in aanpalende deelstaten en provincies in Nederland.

* Voor deze regeling is een maximumbudget beschikbaar van € 16.148.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.

Wist je dat je voor een bbl-traject daarnaast bij de overheid een subsidie praktijkleren kunt aanvragen? Deze aanvraag kun je voor het schooljaar 2018-2019 digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie is te vinden op de vergoedingenwijzer of op de website van RVO.

Claudine Vlemmings

Claudine Vlemmings, HR-manager bij GPI Tanks: “Maak gebruik van ‘Voldoende Vitale Vakmensen’. Het project bestaat uit drie los te kiezen onderdelen, maar ik kan iedereen aanraden alle drie de bouwstenen te doen. Aan het einde van de rit heb je een goed werkbaar DI-document. Onmisbaar voor organisaties die zich op de toekomst willen richten.”

Ter inspiratie / alle berichten