Bied jij docenten een kijkje in de keuken?

Vind jij het ook belangrijk dat leerlingen beroepsonderwijs krijgen dat goed is afgestemd op de beroepspraktijk? Dan moeten docenten goed op de hoogte zijn van de vaktechnische ontwikkelingen in de sector. Alleen zo kunnen zij hun onderwijsaanbod up-to-date houden. Als bedrijf kun je hieraan bijdragen door docenten uit het beroepsonderwijs een stageplaats te bieden.

Aanbod A+O

A+O biedt een vergoeding als je bedrijf een stageplaats aanbiedt van minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen. De vergoeding is voor een verkennende stage: welke technologische ontwikkelingen zie ik als docent bij bedrijven?  Een verbredende stage of voor een verdiepende stage: hoe vertaal ik deze ontwikkelingen naar mijn opleidingsprogramma?

Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt tussen de €450,- tot €1.500,- per stageplaats.

Belangrijk om te weten

  • Je kunt als bedrijf per docent maximaal 3 soorten stages aanvragen.
  • De aangevraagde stage start binnen 3 maanden na je aanvraag.
  • De maximale doorlooptijd van een docentstage is 12 maanden.
  • De vergoeding is beschikbaar voor een docent die een lesgevende en/of onderwijsontwikkelingstaak heeft binnen het bekostigde en niet bekostigde beroepsonderwijs.

Voor wie?

Voor bedrijven die docenten uit het beroepsonderwijs graag een stageplaats aanbieden.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via 088-60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

Aanvragen?

Doe dit binnen 6 maanden nadat de stage is gestart en vóórdat deze is beëindigd. Download hieronder het aanmeldformulier.

Declareren?

Doet dit binnen 3 maanden nadat de stage is afgerond. Download hieronder het declaratieformulier.

Hayco Hoeving
Hayco Hoeving - Teamleider bij TN Netherlands

TN Netherlands maakte gebruik van de A+O regeling ‘ontwikkel jezelf’.

“Ik volgde de leiderschapstraining. Een thema was onderlinge communicatie binnen de verschillende afdelingen. Door samen oefeningen te doen, kom je meer met elkaar in contact. De communicatie is nu verbeterd. Er is meer overleg. De lijnen zijn korter”.

Ter inspiratie / alle berichten