Verklein de kloof tussen onderwijs en bedrijf

Het is belangrijk dat docenten uit het beroepsonderwijs goed op de hoogte zijn van de vaktechnische ontwikkelingen in de sector. Alleen zo kunnen zij deze kennis verwerken in het onderwijsaanbod voor hun leerlingen.

Als bedrijf kun je invloed uitoefenen op dit proces. Dit kan door stageplaatsen aan te bieden voor docenten uit het beroepsonderwijs.

Aanbod A+O

A+O ondersteunt dit door het beschikbaar stellen van een vergoeding voor bedrijven die een stageplaats aanbieden van minimaal 3 dagen en maximaal 10 dagen. Dit kan een oriënterende stage zijn (welke technologische ontwikkelingen zie ik als docent bij bedrijven) als een verdiepende stage: hoe vertaal ik deze ontwikkelingen naar het opleidingsprogramma?

Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt tussen de €450,- tot €1.500,- per stageplaats.

Belangrijk om te weten:

  • Het metalektrobedrijf kan per deelnemende docent in totaal maximaal 3 soorten stages aanvragen.
  • De aangevraagde stage start binnen 3 maanden na de aanvraag.
  • De maximale doorlooptijd van een docentstage is 12 maanden.
  • De vergoeding is beschikbaar voor een docent die een lesgevende en/of onderwijsontwikkelingstaak binnen het bekostigde en niet bekostigde beroepsonderwijs heeft.

Voor wie?

De vergoeding is beschikbaar voor bedrijven die docenten een stage aanbieden.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen 088-60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

Aanvragen?

Doe dit binnen 6 maanden nadat de stage is gestart en vóórdat deze is beëindigd. Download hieronder het aanmeldformulier.

Declareren?

Doet dit binnen 3 maanden nadat de stage is afgerond. Download hieronder het declaratieformulier.

Mireille Kes - HR-manager bij Wupperman Staal Nederland

Wupperman maakte gebruik van het aanbod van A+O voor ondersteuning bij zelfroosteren en zelfsturing. “Dit is echt een succesverhaal. Onze medewerkers geven aan dat door het nieuwe rooster hun bioritme verbetert, hun humeur beter is en ze een betere werk-privébalans ervaren”. Voor ons was dit een zeer waardevol traject, dat mede mogelijk is gemaakt door A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten