Hoe zorg je voor fitte, gezonde en gemotiveerde medewerkers?

Gaat in jouw organisatie iedereen met plezier naar zijn werk? Zijn mensen fysiek en mentaal gezond? Is er een veilige werkomgeving? Door toenemende werkdruk, een lagere instroom en de gevolgen van de coronacrisis is het belangrijker dan ooit om aandacht te hebben voor duurzame inzetbaarheid. Wil jij duurzame inzetbaarheid (DI) een structureel onderdeel maken van je personeelsbeleid? Ga er nú met een vergoeding voor externe begeleiding mee aan de slag of maak gebruik van een toolbox met tips en handzame downloads.

Voordat je deze vergoeding aanvraagt

Duurzaamheidsbeleid kan onderdeel zijn van een strategisch opleidingsplan. Heb je nog geen plan? Dan is het raadzaam om dit eerst te ontwikkelen. Gebruik daarvoor de vergoeding ‘Ontwikkel een strategisch opleidingsplan of opleidingsbeleid’. 

Aanbod A+O

Voor duurzame inzetbaarheid bieden we:
 1. een vergoeding en
2. een toolbox met handzame downloads

1. Vergoeding

A+O vergoedt de externe kosten tot een maximum van € 5.000,- om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid in je organisatie. Je zet deze vergoeding in voor de uitvoering van een strategisch duurzaamheidsplan. Je bepaalt zelf waar de focus op ligt.
Thema’s binnen je organisatie kunnen zijn:

 • Bewustwording: wat is DI en waarom is het belangrijk?
 • Op gang brengen van het gesprek over duurzame inzetbaarheid.
 • Professionalisering van de rol van HR op DI.
 • Leidinggevenden en DI: hoe stimuleer ik mijn medewerkers?
 • Vitaliteit en regie op gezondheid.
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid van medewerkers.
 • Oplossingen om zwaar werk te verlichten.
 • Hoe vergroot ik het werkvermogen van mijn medewerkers?

P.s. Vind je het lastig om duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten in je organisatie? Leer op het leer-en deelplatform oZone hoe je het onderwerp stevig agendeert en hoe je invloed uitoefent op processen.

Belangrijk om te weten

 • Je kunt maximaal één aanvraag indienen tot en met 31 december 2021.
 • Je bedrijf kiest zelf een uitvoerder.
 • Voor de regeling geldt een maximum uurtarief van € 125,-
 • De vergoeding bedraagt 90% van de externe begeleidingskosten tot een maximum van € 5.000,-.
 • De maximale doorlooptijd van een traject is 6 maanden vanaf de startdatum.
  Dien je aanvraag in vóórdat het traject van start gaat. Het traject moet vervolgens starten binnen één maand na de aanvraag.
 • Je bedrijf betaalt de kosten zelf en declareert maximaal € 5.000,- bij A+O. De BTW op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Zodra het budget is uitgeput sluit de aanvraagmogelijkheid.
 • Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht.
 • Door gebruik te maken van deze regeling ga je akkoord met deelname aan de monitoring en evaluatie van de vergoeding. Dit betekent dat A+O na je declaratie contact met je opneemt om enkele vragen te stellen over je activiteiten en resultaten.

Aanvragen?

Klik hier om aan te vragen.
Dien je aanvraag in vóórdat het traject van start gaat. Het traject moet vervolgens starten binnen één maand na de aanvraag.

Let op: het traject moet binnen 3 maanden na de einddatum worden gedeclareerd. Voeg de volgende bijlage toe: een offerte van de externe uitvoerder. Hierop zijn vermeld: je bedrijfsnaam, de geplande activiteiten, de verwachte kosten en als titel: regeling ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dat binnen 3 maanden nadat het traject is afgerond. Voeg als bijlage toe:
Externe kosten: een kopiefactuur van externe uitvoerder. Hierop zijn je bedrijfsnaam vermeld, de uitgevoerde activiteiten, de uitvoeringsperiode en als titel: regeling ‘Duurzame inzetbaarheid’

2. Toolbox Duurzame inzetbaarheid 

De toolbox bestaat uit:

 1. White paper ‘Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid: een gids vol praktische adviezen, tips en best practices. 
 2. Stappenplan Duurzame Inzetbaarheid: kom tot een concreet plan van aanpak door de stappen in dit document te doorlopen. 
 3. Format competentiematrix met handleiding: aan de hand van de handleiding en het format kun je in een oogopslag zien welke competenties in je organisatie al aanwezig zijn. En welke nog ontwikkeld kunnen worden. 
 4. Gespreksleidraad: een voorbeeld van een kant-en-klare gespreksleidraad, ontwikkeld en gebruikt door een bij A+O aangesloten organisatie

* De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt

Ter inspiratie / alle berichten