Zorg voor goed opgeleid technisch personeel door innovatief en up-to-date onderwijs

Technologische veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dit vraagt niet alleen wendbaarheid van medewerkers, maar ook de opleiders moeten zich blijven ontwikkelen. Veranderingen vragen om innovatie in de inhoud en vormgeving van het onderwijs en tot verdere professionalisering van de onderwijsgevenden.

Aanbod A+O

A+O biedt bedrijfs(tak)scholen een vergoeding tot 70% van de projectkosten. De vergoeding geldt voor projecten die gericht zijn op onderwijsinnovatie, professionaliseren van onderwijsgevenden en/of versterken van de samenwerking met vmbo/mbo/hbo.

Belangrijk om te weten

  • Je ontvangt een subsidie tot 70% van de projectkosten.
  • Je bent als bedrijfs(tak)school aangesloten bij A+O of leidt aantoonbaar mensen op voor bedrijven die zijn aangesloten bij A+O.
  • Je hebt als bedrijfs(tak)school een regionale functie doordat je onderwijs toegankelijk is voor meerdere technische of bij A+O aangesloten bedrijven.
  • Je vraagt de subsidie aan voordat het project start.
  • Vanaf het moment dat je een projectplan indient, heeft het project een looptijd van maximaal 2 jaar.
  • De maximale looptijd van een project is 2 jaar vanaf indiening projectplan.
  • Je betaalt als bedrijfs(tak)school de kosten en declareert deze bij A+O. De BTW op deze kosten kun je niet declareren.
  • De Innovatiesubsidie is bedoeld voor de onderwijsontwikkeling en implementatie van het onderwijsconcept, onderzoek of planvorming kan niet uit dit budget worden bekostigd.

Aanvragen?

Download hieronder het aanvraagformulier.  Dien dit formulier samen met je projectplan in bij A+O via: vergoedingen@ao-metalektro.nl onder vermelding van Innovatiesubsidie Bedrijfs(tak)scholen 2019-2021.

Declareren?

Je factureert de kosten aan A+O. Nadat je de toekenningsbrief van A+O hebt ontvangen, stuur je de eerste factuur voor 80% van het totale subsidiebedrag (maximaal 70% van de projectkosten) . Je factuur voor de resterende 20% stuur je samen met je eindrapportage waarin je de behaalde resultaten en de budgetverdeling toelicht. Na goedkeuring van dit rapport betaalt A+O de resterende 20% uit.

* Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van maximaal €1.500.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.

Claudine Vlemmings

Claudine Vlemmings, HR-manager bij GPI Tanks: “Maak gebruik van ‘Voldoende Vitale Vakmensen’. Het project bestaat uit drie los te kiezen onderdelen, maar ik kan iedereen aanraden alle drie de bouwstenen te doen. Aan het einde van de rit heb je een goed werkbaar DI-document. Onmisbaar voor organisaties die zich op de toekomst willen richten.”

Ter inspiratie / alle berichten