Zorg voor goed opgeleid technisch personeel door innovatief en up-to-date onderwijs

Technologische veranderingen vragen niet alleen om wendbaarheid van de medewerkers; ook de opleiders moeten zich blijven ontwikkelen. Veranderingen nopen tot innovatie in de inhoud en vormgeving van het onderwijs en tot verdere professionalisering van de onderwijsgevenden.

Aanbod A+O

Bedrijfs(tak)scholen kunnen een subsidie aanvragen tot 70% van de projectkosten. Dit geldt voor projecten die gericht zijn op onderwijsinnovatie, professionaliseren van onderwijsgevenden en/of versterken van de samenwerking met vmbo/mbo/hbo.

Belangrijk om te weten:

  • Subsidie bedraagt tot 70% van de projectkosten.
  • Deze innovatiesubsidie is bestemd voor bedrijfs(tak)scholen die zijn aangesloten bij A+O of die aantoonbaar opleiden voor bedrijven die zijn aangesloten bij A+O.
  • Vraag de subsidie aan door het aanvraagformulier en projectplan in te dienen.
  • Vanaf de indiening van het projectplan heeft het project een looptijd van maximaal 2 jaar.
  • De bedrijfs(tak)scholen betalen de kosten en declareren deze bij A+O. De BTW op deze kosten kan niet worden gedeclareerd.

Aanvragen?

Download het formulier onderaan de pagina om subsidie aan te vragen.  Dien het formulier samen met het projectplan in bij A+O via: vergoedingen@ao-metalektro.nl onder vermelding van Innovatiesubsidie Bedrijf en School 2019-2021.

Declareren?

Je factureert de kosten aan A+O. Nadat je de toekenningsbrief van A+O hebt ontvangen, vraag je met een eerste factuur 80% van het totale subsidiebedrag (maximaal 70% van de projectkosten) aan. De resterende 20% vergoeden we nadat we een tweede factuur hebben ontvangen. Samen met deze factuur stuur je ons ook de eindrapportage, waarin de behaalde resultaten en de budgetverdeling worden toegelicht. Na goedkeuring van dit rapport wordt de laatste 20% uitbetaald.

* Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van maximaal €1.000.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.

Hayco Hoeving - Teamleider bij TN Netherlands

TN Netherlands maakte gebruik van de A+O regeling ‘trainingen persoonlijke vaardigheden’.

“Ik volgde de leiderschapstraining. Een thema was onderlinge communicatie binnen de verschillende afdelingen. Door samen oefeningen te doen, kom je meer met elkaar in contact. De communicatie is nu verbeterd. Er is meer overleg. De lijnen zijn korter”.

Ter inspiratie / alle berichten