Het budget voor deze regeling is uitgeput en de aanvraagmogelijkheid is per 3 maart 2021 gesloten. 

Overwin de krapte op de arbeidsmarkt met zij-instromers

Heb je moeite om je vacatures in te vullen? De meeste vakmensen zitten al goed bij hun bestaande werkgever. En nieuw talent is schaars: er zijn te weinig schoolverlaters met een technische opleiding. Zogenaamde zij-instromers kunnen een uitkomst zijn: mensen die niet rechtstreeks vanuit een beroep of opleiding in de metaal bij je aan de slag gaan. Vaak zijn deze nieuwe collega’s niet direct inzetbaar. Ze moeten eerst vertrouwd raken met het werk en de mensen in je bedrijf. Bovendien moeten ze vaak worden ingewerkt in hun functie: via interne of externe scholing/begeleiding. Dat kost tijd en geld. Als tegemoetkoming in deze kosten kun je bij A+O een vergoeding aanvragen.

Aanbod A+O

A+O biedt je een vergoeding aan voor een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding én begeleiding van zij-instromers. We keren de tegemoetkoming uit op basis van een ingevuld declaratieformulier. Dit kan gaan om de kosten voor zowel een intern als extern opleidings- én begeleidingstraject, of een combinatie van beide. Je kunt een vergoeding ontvangen van maximaal € 3.000,- per medewerker.

Belangrijk om te weten

 • Je kunt de vergoeding aanvragen na afloop van de functiegerichte training/opleiding én begeleiding van de nieuwe zij-instromer. Het gaat hierbij om een vergoeding van de gemaakte kosten. Voor de interne kosten is het uurtarief vastgesteld op maximaal €50,- met een maximum van 60 uur begeleiding.
 • We nemen je declaratie in behandeling wanneer de nieuwe medewerker:
  • een arbeidsovereenkomst heeft bij je bedrijf voor minimaal 6 maanden (inclusief proeftijd)
  • niet werkzaam was in de metalektro, en/of
  • werkloos was, en/of
  • bijstandsgerechtigd was, of
  • niet uitkeringsgerechtigd was (‘Nugger’), of
  • werkloos is en een verblijfsstatus heeft (statushouder), of
  • een voortijdig schoolverlater (VSV) is zonder startkwalificatie (opleidingsniveau op mbo niveau 1/Entree of lager), of
  • een WIA/Wajong-uitkering ontving.
 • Per medewerker kun je de vergoeding één keer ontvangen.
 • De functiegerichte training/opleiding start binnen 3 maanden na start dienstverband. Hierbij mag het niet gaan om een erkende crebo- of croho-opleiding: hiervoor biedt A+O je andere vergoedingen aan.
 • Selectie en intake vallen buiten de vergoeding.
 • De vergoeding geldt niet voor ‘Van-Werk-Naar-Werk-trajecten’ binnen de eigen sector.
 • Werknemers waarvoor deze vergoeding wordt toegekend, kunnen voor de gedeclareerde activiteiten geen gebruik maken van andere regelingen/vergoedingen van A+O.
 • Je bedrijf betaalt de externe kosten en declareert deze – tot uiterlijk het maximale vergoedingsbedrag – bij A+O. De BTW op deze externe kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

Declareren?

Klik hier om eenvoudig te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden nadat het inwerkprogramma is afgerond. Voeg de volgende bijlagen toe:

 • Externe kosten: een kopiefactuur van externe uitvoerder(s). Hierop zijn ook je bedrijfsnaam vermeld, de uitgevoerde activiteiten en de uitvoeringsperiode.
 • Interne kosten: een kostenspecificatie van de intern ingezette capaciteit. De uren x €50,-,  met vermelding van de uitgevoerde activiteiten en de uitvoeringsperiode. Zie hiervoor het format bij bestanden onderaan deze pagina. Let op: de medewerker die intern is ingezet moet deze kostenspecificatie ondertekenen.

* Het budget voor deze regeling is uitgeput. De aanvraagmogelijkheid is per 3 maart 2021 gesloten.

Rob Bloks
Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten