Ontwikkel jezelf! (OJ)

Deze regeling is gesloten!

Beschikken jouw medewerkers over de juiste sociale vaardigheden voor morgen?

Het ontwikkelen van sociale vaardigheden is belangrijk voor de loopbaan van jouw medewerkers én voor het succes van jouw bedrijf. Let op: per 1 maart wordt deze regeling beëindigd. Er komt een nieuwe regeling ‘Sociale vaardigheden’, met als doel je nog beter van dienst te kunnen zijn.

Aanbod A+O

A+O vergoedt de externe kosten tot maximaal € 1.250,- op het gebied van soft skills voor medewerkers op alle niveaus. Denk daarbij aan trainingen, cursussen, coaching, advies of scans. Hierbij moet je denken aan:

 • inzicht in je loopbaan, bijvoorbeeld door een loopbaanadvies, (loopbaan)coaching, een loopbaanscan of een loopbaancheck;
 • ontwikkeling van soft skills, zoals:
  • communiceren
  • samenwerken
  • presenteren
  • gespreksvaardigheden
  • beïnvloeden en onderhandelen
  • (praktisch) leidinggeven.

Let op: Soft skills gaan over je vaardigheden hoe je met anderen omgaat en samenwerkt. Ze zijn belangrijk voor je groei en succes op de werkvloer. Uit de titel van de training en het programma blijkt dat het gaat om een training gericht op soft skills. Trainingen waarbij softskills een onderdeel van de totale training vormen komen niet in aanmerking voor vergoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen zoals lean, sales, nevi, projectmanagement, verandermanagement en accountmanagement. Deze trainingen zijn uitgesloten van vergoeding. Dit overzicht is niet uitputtend. In lijn met bovenstaande wordt beoordeeld of de aangevraagde training past binnen de regeling.

Voorwaarden

Wil je gebruik maken van de vergoeding om je soft skills verder te ontwikkelen? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Deelname is alleen mogelijk voor werknemers die vallen onder de cao Metalektro van bij A+O aangesloten bedrijven.
 • Je kiest zelf een uitvoerder.
 • De training heeft als doel het trainen van soft skills. Trainingen waarbij deze skills een onderdeel van de totale trainingen vormen komen niet in aanmerking voor vergoeding. 
 • De vergoeding geldt niet voor technische en BHV-, EHBO-, VCA-trainingen en cursussen. Ook trainingen zoals Nevi, lean, sales, projectmanagement, verandermanagement en accountmanagement zijn uitgesloten van vergoeding.
 • De activiteit moet worden afgesloten met een bewijs van deelname.
 • Je bedrijf betaalt de externe trainingskosten en declareert deze bij A+O. De btw op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Per bedrijf kun je maximaal 350 aanvragen per kalenderjaar indienen.
 • Per activiteit dien je een nieuwe aanvraag in.
 • Binnen de cao-periode kun je per medewerker maar één keer eenzelfde activiteit declareren. Als een training of cursus uit meerdere onderdelen bestaat, kun je die onderdelen niet afzonderlijk declareren.
 • Dubbelfinanciering is niet toegestaan, ook niet in combinatie met extern te verkrijgen subsidies.

Belangrijk om te weten

Na ontvangst van een declaratie krijg je van ons bericht. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je kunt vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe declaratie indienen.

Aanvragen?

De regeling is per 1 maart 2024 gesloten. Het indienen van aanvragen met een startdatum na 1 maart is niet meer mogelijk.

Declareren?

Klik op de button hieronder om te declareren via Mijn A+O.

Let op:

 • Doe dit uiterlijk binnen 6 maanden na de einddatum van de training/cursus.
 • Stuur de factuur van de training/cursus mee. Op de factuur staan verplicht de volgende gegevens:
  • naam werkgever
  • naam medewerker
  • uitgevoerde activiteit
  • uitvoeringstermijn

Tip: stem de factuur vooraf met de opleider af. Zo voorkom je vertraging bij de declaratie.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen 088-60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt

Ter inspiratie / alle berichten