Beschikken je medewerkers over de juiste skills voor morgen?

Persoonlijke competenties en vaardigheden zijn belangrijk voor de loopbaan van je medewerkers én voor het succes en de toekomst van je bedrijf. In hoeverre zijn je medewerkers klaar voor morgen? Kunnen zij reageren op de veranderingen en  vragen uit de markt?  Zodat ze blijvend inzetbaar zijn voor je organisatie?

Aanbod A+O

A+O vergoedt de externe kosten op het gebied van persoonlijke vaardigheden.  Voor medewerkers op alle niveaus in je organisatie. Hierbij kun je denken aan de investeringen voor trainingen, cursussen, coaching, advies of scans. Het kan gaan om:

 • Loopbaanontwikkeling
 • Het voeren van functioneringsgesprekken
 • (Praktisch) leidinggeven
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Presenteren
 • Projectmanagement
 • Beïnvloeden en onderhandelen

Belangrijk om te weten:

 • De vergoeding bedraagt 90% van de externe kosten tot maximaal € 1.000,- per aanvraag.
 • Je kiest zelf een uitvoerder.
 • Voor een training of cursus geldt een maximale doorlooptijd van 12 maanden vanaf de startdatum.
 • De vergoeding geldt niet voor vakinhoudelijke, technische en BHV-, EHBO-, VCA- trainingen en cursussen.
 • De activiteit moet worden afgesloten met een bewijs van deelname.
 • Je bedrijf betaalt de externe kosten en declareert 90% hiervan bij A+O. De BTW op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Per bedrijf zijn er maximaal 350 aanvragen per kalenderjaar mogelijk.

Aanvragen?

Klik hier om aan te vragen. Doe dit binnen 6 maanden nadat de training/cursus is gestart en vóórdat deze is beëindigd.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dit binnen 3 maanden nadat de training/cursus is afgerond. Stuur ook de factuur van de activiteit mee. Let hierbij op de duidelijke vermelding van je bedrijfsnaam, de medewerker, de uitgevoerde activiteit en de uitvoeringstermijn.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen 088-60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van € 2.500.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten