Beschik jij over de juiste skills voor morgen?

Persoonlijke competenties en vaardigheden zijn belangrijk voor je loopbaan én voor het succes en de toekomst van het bedrijf waar je werkt. In hoeverre ben jij klaar voor morgen? Kunnen jij reageren op de veranderingen en  vragen uit de markt?  Ben jij blijvend inzetbaar zijn voor je organisatie?

Aanbod A+O

A+O vergoedt de externe kosten op het gebied van persoonlijke vaardigheden voor medewerkers op alle niveaus in de organisatie. Hierbij kun je denken aan de investeringen voor trainingen, cursussen, coaching, advies of scans. Het kan gaan om:

 • loopbaanontwikkeling
 • het voeren van functioneringsgesprekken
 • (praktisch) leidinggeven
 • communiceren
 • samenwerken
 • presenteren
 • projectmanagement
 • beïnvloeden en onderhandelen.

Belangrijk om te weten voor de aanvrager

 • De vergoeding bedraagt 90% van de externe kosten tot maximaal € 1.000,- per aanvraag.
 • Je kiest zelf een uitvoerder.
 • Voor een training of cursus geldt een maximale doorlooptijd van 12 maanden vanaf de startdatum.
 • De vergoeding geldt niet voor vakinhoudelijke, technische en BHV-, EHBO-, VCA- trainingen en cursussen.
 • De activiteit moet worden afgesloten met een bewijs van deelname.
 • Je bedrijf betaalt de externe kosten en declareert 90% hiervan bij A+O. De BTW op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Per bedrijf zijn er maximaal 350 aanvragen per kalenderjaar mogelijk.

Aanvragen?

Klik hier om aan te vragen. Doe dit binnen 6 maanden nadat de training/cursus is gestart*. Let wel op dat 3 maanden na de einddatum van de training/cursus moet worden gedeclareerd.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden nadat de training/cursus is afgerond. Stuur ook de factuur van de training/cursus mee.

Om vertraging in de behandeltermijn te voorkomen, dienen de volgende gegevens uit de factuur herleid te kunnen worden: naam werkgever, naam medewerker, uitgevoerde activiteit en de uitvoeringstermijn.
Het is handig om dit vooraf met de opleider af te stemmen. Hier vind je twee voorbeeldfacturen die aan alle voorwaarden voldoen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen 088-60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

* Voor deze regeling is een maximumbudget beschikbaar van € 2.500.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.

Hayco Hoeving - Teamleider bij TN Netherlands

TN Netherlands maakte gebruik van de A+O regeling ‘ontwikkel jezelf’.

“Ik volgde de leiderschapstraining. Een thema was onderlinge communicatie binnen de verschillende afdelingen. Door samen oefeningen te doen, kom je meer met elkaar in contact. De communicatie is nu verbeterd. Er is meer overleg. De lijnen zijn korter”.

Ter inspiratie / alle berichten