Kun jij complexe vraagstukken het hoofd bieden?

Ben je in staat om trends te vertalen naar de mogelijkheden voor je organisatie? Wat betekenen trends bijvoorbeeld voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers? Welke competenties heeft je organisatie nodig voor nu en in de (nabije) toekomst? En hoe kunnen kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut en ontwikkeld? Deze vragen herken je vast. Omgaan met deze vraagstukken vraagt om een heldere positie van HR. Is het je gelukt om HR goed op de kaart te zetten binnen je organisatie?

Aanbod A+O

A+O wil HR-professionals de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen binnen de vraagstukken die binnen het HR-vakgebied actueel zijn en stelt hiervoor een vergoeding beschikbaar. De vergoeding bedraagt 90% van de kosten voor deelname aan externe activiteiten zoals coaching, een leergang, training, seminar, cursus of advies tot een maximum van €4.500,- per HR-professional per kalenderjaar. Je kiest zelf een uitvoerder.

Belangrijk om te weten

  • Je kunt als HR-professional maximaal 2 aanvragen per kalenderjaar indienen.
  • Dat kan zijn voor deelname aan externe activiteiten zoals coaching, een leergang, training, seminar, cursus of advies.
  • De maximale doorlooptijd van een activiteit is 12 maanden vanaf startdatum van de activiteit.
  • De activiteit wordt afgesloten met een bewijs van deelname.
  • Je bedrijf betaalt de kosten zelf. De BTW op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.

Aanvragen?

Klik hier om aan te vragen. Doe dit binnen 6 maanden nadat de training/cursus is gestart en vóórdat deze is beëindigd.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dit binnen 3 maanden na afronding van de activiteit. Uploadt de factuur met de externe kosten voor de uitgevoerde activiteit met hierop de naam van de werkgever, medewerker, uitgevoerde activiteit en uitvoeringstermijn en stuur die mee met de declaratie.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen 088-60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €125.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Marcel Beltman - Area Manager bij HP Valves

“Ik heb deelgenomen aan de cursussen ‘Professioneel presenteren’, ‘Communiceren met lef’ en ‘Resultaatgericht onderhandelen’.  Vorige week had ik een onderhandeling bij een klant en heb ik direct kunnen gebruiken wat ik in de training geleerd heb. Ik kijk nu beter naar het profiel van de klant.”

Ter inspiratie / alle berichten