Het budget voor deze regeling is uitgeput en de aanvraagmogelijkheid is per 23 januari 2020 gesloten. Je kunt nog wel gebruik maken van ons overig aanbod om jezelf te ontwikkelen.

Kun jij complexe vraagstukken het hoofd bieden?

Ben je in staat om trends te vertalen naar de mogelijkheden voor je organisatie? Wat betekenen trends bijvoorbeeld voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers? Welke competenties heeft je organisatie nodig voor nu en in de (nabije) toekomst? En hoe kunnen kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut en ontwikkeld? Deze vragen herken je vast. Omgaan met deze vraagstukken vraagt om een heldere positie van HR. Is het je gelukt om HR goed op de kaart te zetten binnen je organisatie?

Aanbod A+O

A+O wil HR-professionals de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen binnen de vraagstukken die binnen het HR-vakgebied actueel zijn en stelt hiervoor een vergoeding beschikbaar. De vergoeding bedraagt 90% van de kosten tot een maximum van €4.500,- per HR-professional voor de resterende cao-periode (tot en met 30 juni 2021). De vergoeding geldt voor deelname aan externe activiteiten zoals coaching, een leergang, training, seminar, cursus of advies. Je kiest zelf een uitvoerder.

Belangrijk om te weten

  • Je kunt als HR-professional maximaal 2 aanvragen indienen tot een maximum van €4.500,-.
  • De maximale doorlooptijd van een activiteit is 12 maanden vanaf startdatum van de activiteit.
  • De activiteit wordt afgesloten met een bewijs van deelname.
  • Je bedrijf financiert de kosten zelf voor. De BTW op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
  • Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

Aanvragen?

De aanvraagmogelijkheid is gesloten per 23 januari 2020.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dit binnen 3 maanden na afronding van de activiteit. Stuur ook de factuur van de training/cursus mee.

Om vertraging in de behandeltermijn te voorkomen, dienen de volgende gegevens uit de factuur herleid te kunnen worden: naam werkgever, naam medewerker, uitgevoerde activiteit en de uitvoeringstermijn.
Het is handig om dit vooraf met de opleider af te stemmen. Hier vind je twee voorbeeldfacturen die aan alle voorwaarden voldoen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de Afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088-60 50 960 of per mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

* Voor deze regeling is het maximumbudget bereikt.

Guus Stellingwerf - Learning en Development Officer Epcor

“Met oZone zorgen we ervoor dat iedereen binnen het bedrijf over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.”

Ter inspiratie / alle berichten