Het budget voor deze regeling is uitgeput en de aanvraagmogelijkheid is per 17 maart 2020 gesloten. Je kunt nog wel gebruik maken van ons overig aanbod om jezelf te ontwikkelen.

Blijf je ontwikkelen en vergroot je mogelijkheden

Je hebt een mooi vak waar je goed in bent. Daar wil je graag vérder in komen. Méér uit halen. Of misschien wil je juist wel aan de slag met andere kwaliteiten die je in je hebt. Eén ding is zeker: jezelf niet ontwikkelen is een dood spoor. Dat brengt je niet verder. We geven je nog twee zekerheden: 1. Groeien moet je zélf doen, en 2. A+O vergoedt veel van je opleidings- en trainingskosten. Wil je aan de slag met je loopbaan? Vraag dan nu jouw Persoonlijk Opleidingsbudget aan!

Aanbod A+O

A+O stelt je een persoonlijk opleidingsbudget (POB) beschikbaar van maximaal €1.500,-. Dit budget vraag je aan via je werkgever. Je bepaalt zelf waaraan je jouw budget gaat besteden.

Belangrijk om te weten

  • Het POB vraag je aan via je werkgever.
  • Via Mijn A+O krijg je inzicht in de aanvraag en declaratie van je POB.
  • Bij de aanvraag geef je aan welke training(en)/opleiding(en) je wilt volgen en wanneer en waar je deze volgt.
  • Het POB moet je voor aanvang van de training/opleiding aanvragen.
  • De opleiding/training moet starten binnen 6 maanden na aanvraag.
  • Per bedrijf (aansluitnummer) kunnen maximaal 50 POB’s worden aangevraagd.
  • Opleidingen en trainingen mogen worden uitgevoerd tot 31 december 2021.
  • Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

Aanvragen?

De aanvraagmogelijkheid is gesloten per 17 maart 2020.

Declareren?

Als werkgever: klik hier om eenvoudig te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van de training/cursus. Stuur ook de factuur van de training/cursus mee.

Om vertraging in de behandeltermijn te voorkomen, dienen de volgende gegevens uit de factuur herleid te kunnen worden: naam werkgever, naam medewerker, uitgevoerde activiteit en de uitvoeringstermijn.

Tip: stem de factuur vooraf af met de opleider. Hier vind je twee voorbeeldfacturen die aan alle voorwaarden voldoen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via 088-60 50 960 of per e-mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je ook je regiomanager benaderen.

* Voor deze regeling is het maximumbudget bereikt.

Veelgestelde vragen

In het geval er strijdigheid ontstaat tussen deze antwoorden op vragen en de toepasselijke cao-regeling, dan prevaleert de cao-regeling.
Kan ik regelingen stapelen en meerdere regelingen tegelijk aanvragen?

Ja, je kunt regelingen stapelen en ook meerdere regelingen tegelijk aanvragen.

Je kunt per medewerker 1 POB aanvragen.

Daarnaast kun je voor dezelfde medewerker ook andere regelingen aanvragen, bijvoorbeeld de regeling Individuele Ontwikkelvoucher, Ontwikkel Jezelf of Digitale Vaardigheden.

LET OP: Dezelfde opleiding of training mag je niet onder meerdere regelingen aanvragen.

Je mag bijvoorbeeld een training van €3.000,- niet splitsen in 2 x €1.500 en dan onder zowel ontwikkelvoucher als POB aanvragen.

Kan een POB ook door een medewerker worden aangevraagd?

Nee, een POB moet worden aangevraagd door de werkgever. De medewerker ontvangt na goedkeuring door A+O wel een inlog voor Mijn A+O. Zo kan de medewerker de voortgang van de aanvraag en declaratie van het POB in het systeem volgen.

Komen ook technische trainingen voor vergoeding in aanmerking?

Het POB kun je gebruiken voor externe kosten van loopbaangerichte opleidingsactiviteiten, loopbaangerichte coaching en functiegerichte opleidingsactiviteiten. Uitgesloten zijn: interne opleidingen, heftrucktrainingen en trainingen BHV, EHBO en VCA.

Ik wil niet naast het net vissen. Wanneer is deze regeling ‘uitverkocht’?

Voor deze cao-periode is voor de POB’s een bedrag van €2 miljoen beschikbaar. Zodra dit bedrag bereikt is sluit de inschrijving.

Ik wil onze medewerkers laten weten dat deze regeling er is. Hebben jullie een voorbeeldtekst?

Je kunt gebruik maken van (gedeeltes van) de tekst op onze website: https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/persoonlijk-opleidingsbudget-pob/

Mag het POB ook worden gebruikt voor trainingen die niets met het huidige werk te maken hebben?

Ja dat mag. Het doel is het ontwikkelen van medewerkers stimuleren voor zowel hun functie als hun loopbaan.Uitgesloten zijn: interne opleidingen, heftrucktrainingen en trainingen BHV, EHBO en VCA.

Wat is het verschil tussen een POB en een individuele ontwikkelvoucher?

Inhoudelijk is er geen verschil. Bij een POB heeft de medewerker toegang tot Mijn A+O via een eigen log-in. Een ontwikkelvoucher kan ook via de loopbaancoach van de vakbond worden aangevraagd.

Moet ik het bedrag in één keer helemaal besteden? Of kan ik bij een vervolgcursus een tweede aanvraag indienen?

Onder het POB kunnen meerdere trainingen worden aangevraagd, dat geef je aan op het moment dat het POB wordt aangevraagd. De opleidingen en/of trainingen moeten binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag starten.

Daarna kun je de aanvraag niet meer wijzigen of een vervolgcursus toevoegen aan de aanvraag. Wel kan een aanvullende of opvolgende cursus aangevraagd worden via een andere regeling zoals de Individuele ontwikkelvoucher, of – afhankelijk van de inhoud van de trainging/opleiding – via de regeling Ontwikkel Jezelf of de regeling Digitale vaardigheden.

LET OP: Alle bij het POB aangevraagde trainingen moeten binnen 6 maanden na aanvraag van start gaan. Daarbij reserveer je het bedrag dat je aanvraagt tot een maximum van € 1.500,- (dus als je 2 trainingen van ieder €600,- doet, reserveer je €1.200,-).

Wat zijn de verschillen tussen POB/Ontwikkelvouchers en de trainingen persoonlijke en digitale vaardigheden?
POB/ontwikkelvouchers:initiatief bij werknemer
Ontwikkel jezelf/digitale vaardigheden:initiatief bij werkgever
POB/ontwikkelvouchers:ook technische trainingen
Ontwikkel jezelf:softskills
POB/ontwikkelvouchers:gericht op loopbaanontwikkeling/op toekomst
Ontwikkel jezelf/digitale vaardigheden:gericht op je (huidige) baan
POB/ontwikkelvouchers:te besteden aan meerdere trainingen binnen het budget
Ontwikkel jezelf/digitale vaardigheden:1 training per aanvraag
POB/ontwikkelvouchers:vergoeding maximaal €1.500,-
Ontwikkel jezelf/digitale vaardigheden:90% van de externe kosten tot maximaal €1.000,-
Marcel Beltman - Area Manager bij HP Valves

“Ik heb deelgenomen aan de cursussen ‘Professioneel presenteren’, ‘Communiceren met lef’ en ‘Resultaatgericht onderhandelen’.  Vorige week had ik een onderhandeling bij een klant en heb ik direct kunnen gebruiken wat ik in de training geleerd heb. Ik kijk nu beter naar het profiel van de klant.”

Ter inspiratie / alle berichten