Laat jongeren kennismaken met je bedrijf

Biedt jouw bedrijf een technische stage of praktijkplaats aan voor het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo)? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt maximaal €40,- per week bij een voltijdstage van 40 uur per week. Als de stagiair(e) minder uren stage loopt, ontvangt je bedrijf de vergoeding naar rato. Om gebruik te maken van deze regeling loopt een stagiair minimaal 20 uur stage bij jouw bedrijf.

Belangrijk om te weten

 1. Onder ‘stage’ verstaan we: maatschappelijke stage of leerwerktraject zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, snuffelstage of langere stage op het vo (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) alle gericht op een technische functie.
 2. Duur stage minimaal 20 uur en maximaal 1280 klokuren.

Voorwaarden

 1. Meld je stagiair(e) voorafgaand aan de stageperiode aan via Mijn A+O.
 2. Zorg er voor dat een ondertekende stageovereenkomst** in je bezit is. Deze wordt opgevraagd als jouw aanvraag in de steekproef valt.
 3. Declareer digitaal via ‘Mijn A+O’ binnen 6 maanden na afloop van de stage. De definitieve toekenning van de vergoeding stellen we vast na ontvangst van de declaratie.

Aanvragen?

 1. Je meldt de stagiair(e) voorafgaand aan de stageperiode aan via Mijn A+O. Zorg ervoor dat een ondertekende stageovereenkomst** in je bezit is. Deze wordt opgevraagd als jouw aanvraag in de steekproef valt.
 2. Geef in Mijn A+O de start- en einddatum van de stage aan. Let op: de stage moet starten binnen de looptijd van deze regeling.
 3. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt dit vervolgens in ‘Mijn A+O’ om de aanvraag in te dienen.
 4. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.

Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Steekproef

Als je aanvraag in een steekproef valt, ontvang je van A+O Metalektro bericht over het indienen van onderliggend document:

 • Een volledig ondertekende stageovereenkomst.

Declareren?

 1. Klik hier om te declareren.
 2. Na afronding van de vergoedingsperiode, bij vertrek bij de werkgever of tussentijds stoppen met de stage, declareer je uiterlijk binnen 6 maanden via ‘Mijn A+O’.

Belangrijk om te weten

Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

** stageovereenkomst is getekend door aangesloten A+O bedrijf, leerling (ouders/verzorgers) en de onderwijsinstelling. In de stageovereenkomst staan de start- en einddatum van de stage vermeld, evenals het aantal uren en dagen per week dat er stage wordt uitgevoerd bij jouw bedrijf.

Ter inspiratie / alle berichten