Let op:
Heb je een stage-aanvraag ingediend vóór 6 mei 2019, dan moet de stagiair de declaratie mee ondertekenen.
Heb je een stage-aanvraag op of na 6 mei 2019 ingediend, dan moet de stagiair de aanvraag mee ondertekenen.

Laat jongeren kennismaken met je bedrijf

Werkgevers die stages of praktijkplaatsen aanbieden op bol- of hbo/wo-niveau kunnen een A+O vergoeding ontvangen.

Aanbod A+O

De vergoeding voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt maximaal €70,- per vier weken bij een voltijdstage van 40 uur per week.  Schooljaren 2019-2021 maximaal €160,-  per vier weken voltijdstage van 40 uur per week. Indien de stagiair(e) minder uren stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

Belangrijk om te weten

  1. Stage: beroepspraktijkvorming bij een werkgever in het kader van de beroeps-opleidende leerweg (bol) of praktijkvorming zoals bedoeld in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
  2. Duur stage: minimaal twee aaneengesloten maanden en maximaal twaalf aaneengesloten maanden.
  3. Looptijd van de tijdelijke additionele maatregel stage: tot en met 30 juni 2021.

Voorwaarden

  1. Aanmelden gedurende de stageperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum stage.
  2. Er dient een ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) of stageovereenkomst (hbo/wo) die door de stagiair(e), de werkgever en de school ondertekend is, aanwezig te zijn.
  3. Declareren digitaal via ‘Mijn A+O’ binnen zes maanden na afloop van de stage. De definitieve toekenning van de vergoeding wordt na ontvangst van de declaratie vastgesteld.

Aanvragen?

  1. Je meldt de stagiair(e) aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt deze vervolgens in Mijn A+O om in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding*.
  4. Indien de aanvraag in de steekproef valt ontvang je van A+O berichtgeving over het indienen van aanvullende documenten/informatie zoals benoemd in punt 2 van de voorwaarden.

Let op: De datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum.

Declareren?

Klik hier om te declareren.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €4.200.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Erwin Ansems - Manager bij Gamko

Nam deel aan de training ‘Futureproof leiderschap’.

“Hier kan ik voorlopig weer op teren. Deze training is echt een aanrader. Ook het interactieve karakter vond ik heel goed.” Wat Ansems vooral een pluspunt vond, was dat de leergang samen met andere A+O bedrijven uit de regio was.

Ter inspiratie / alle berichten