Laat jongeren kennismaken met je bedrijf

Biedt jouw bedrijf een stage of praktijkplaats aan op bol- of hbo/wo-niveau? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen.

Aanbod A+O

De vergoeding voor de schooljaren 2021-2022 bedraagt maximaal € 160,- per 4 weken bij een voltijdstage van 40 uur per week. Als de stagiair(e) minder uren stage loopt, ontvangt je bedrijf de vergoeding naar rato.

Belangrijk om te weten

  1. Onder ‘stage’ verstaan we: beroepspraktijkvorming bij een werkgever in het kader van de beroeps-opleidende leerweg (bol) of praktijkvorming zoals bedoeld in de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
  2. Duur stage: minimaal 2 aaneengesloten maanden en maximaal 12 aaneengesloten maanden.

Voorwaarden

  1. Meld je stagiair(e) aan gedurende de stageperiode maar uiterlijk binnen 6 maanden na de startdatum van de stage.
  2. Zorg voor een praktijkovereenkomst (mbo) of stageovereenkomst (hbo/wo) die door zowel de stagiair(e), de werkgever als de school ondertekend is. Deze overeenkomst kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
  3. Declareer digitaal via ‘Mijn A+O’ binnen 6 maanden na afloop van de stage. De definitieve toekenning van de vergoeding stellen we vast na ontvangst van de declaratie.

Aanvragen?

  1. Je meldt de stagiair(e) aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt dit vervolgens in Mijn A+O om de aanvraag in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding*.
  4. Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten zoals benoemd in punt 2 van de voorwaarden.

Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Declareren?

Klik hier om te declareren.

Belangrijk om te weten

Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

Hayco Hoeving
Hayco Hoeving - Teamleider bij TN Netherlands

TN Netherlands maakte gebruik van de A+O regeling ‘ontwikkel jezelf’.

“Ik volgde de leiderschapstraining. Een thema was onderlinge communicatie binnen de verschillende afdelingen. Door samen oefeningen te doen, kom je meer met elkaar in contact. De communicatie is nu verbeterd. Er is meer overleg. De lijnen zijn korter”.

Ter inspiratie / alle berichten