Het budget voor deze regeling is uitgeput en de aanvraagmogelijkheid is
per 7 februari 2020 gesloten.

Aanbod voor metalektrobedrijven

A+O biedt medewerkers die het metalektrobedrijf om welke reden dan ook verlaten ondersteuning bij het vinden van ander werk binnen of buiten de sector. Doel van het aanbod is werkloosheid te voorkomen en medewerkers te behouden voor de (technische) arbeidsmarkt. Per medewerker vergoedt A+O 90% van het Van-Werk-Naar-Werk-traject (VWNW) tot een maximum van €5.000,-. Dit bedrag kun je besteden aan begeleiding en/of scholing.

Twee uitvoeringsvarianten

A+O biedt je de keuzemogelijkheid in het ondersteunen van je medewerkers. Je kunt kiezen voor door A+O geselecteerde aanbieders, of zelf een aanbieder benaderen.

Variant 1 – door A+O geselecteerde aanbieder

A+O heeft twee uitvoerders geselecteerd om de VWNW-trajecten uit te voeren: Fith en MEPD. Wanneer je kiest voor deze geselecteerde aanbieders ziet een traject er als volgt uit:

 • Je meldt medewerker(s) aan bij A+O en kiest per medewerker voor een uitvoerder.
 • De uitvoerder en A+O zorgen voor de intake en uitvoering van het traject (begeleiding en/of scholing van de medewerker) tot een maximum van €5.000,- per medewerker.
 • De uitvoerder factureert na afloop van het traject 10% co-financiering aan jouw bedrijf.

Variant 2 – door je bedrijf gekozen aanbieder

Je bedrijf kiest zelf een uitvoerder voor de VWNW-trajecten.

 • Je meldt medewerker(s) aan bij A+O en kiest per medewerker voor een uitvoerder die niet een door A+O geselecteerde uitvoerder is.
 • Je bedrijf, de medewerker en de uitvoerder  zorgen voor de intake en uitvoering van het traject  (begleiding en/of scholing van de medewerker) tot een maximum van €5.000,- per medewerker.
 • Je bedrijf declareert na afloop van het traject per medewerker bij A+O 90% van de kosten voor dit traject bij A+O. Declareren mag tot een maximum van €5.000,- per medewerker.

Voorwaarden

 1. Per werkgever geldt een maximum van 10 aanvragen voor deze cao-periode tot en met 30 juni 2021.
 2. Het VWNW-traject bestaat uit begeleiding en/of scholing tot een maximum van €5.000,- per deelnemer.
 3. Je bedrijf maakt per medewerker een keuze uit een van de twee door A+O geselecteerde uitvoerders. Zij verzorgen het VWNW-traject volledig voor de aangemelde werknemer. De geselecteerde uitvoerders zijn: MEPD en Fith . Of je bedrijf benadert een eigen uitvoerder voor de uitvoering van het traject.
 4. De aangemelde werknemer(s) moet(en) ten tijde van de aanvraag van het VWNW-project in dienst zijn bij je bedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis) of daar korter dan 3 maanden uit dienst zijn. Dit kan A+O controleren, bijvoorbeeld door een loonstrook of ander bewijs op te vragen waarmee het dienstverband ten tijde van uitvoering wordt aangetoond. Als je als werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kunt overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten in rekening te brengen.
 5. Het VWNW-traject voor de betreffende werknemer start met een intakegesprek met de gekozen uitvoerder.
 6. De intake vindt plaats binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag.
 7. De VWNW-trajecten (scholing en begeleiding) worden uitgevoerd binnen 12 maanden na de intake.
 8. De beoordeling van de aanvragen voor deze regeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag (*).
 9. Voor werknemers die deelnemen aan een VWNW-traject kan, voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O.
 10. Bij uitvoeringsvariant 2: voorfinanciering van de kosten vindt plaats door je bedrijf. Btw op externe kosten kun je niet declareren.

Aanvragen?

De aanvraagmogelijkheid is gesloten per 7 februari 2020.

Declareren?

Onderstaande geldt alleen voor uitvoeringsvariant 2: door je bedrijf gekozen aanbieder.

  1. Declareer per medewerker binnen 3 maanden na afronding van het VWNW-traject.
  2. Declareer via het declaratieformulier.
  3. Stuur het declaratieformulier en de factuur aan vergoedingen@ao-metalektro.nl, onder vermelding van VWNW 1-10;
  4. Op de factuur staat het volgende aangegeven:
   • Naam uitvoerder
   • Naam van de betreffende deelnemer
   • De uitvoeringstermijn van de scholing en/of begeleiding (start- en einddatum)
   • Bedrag besteed aan begeleiding en bedrag besteed aan scholing

* Voor deze regeling is het maximumbudget bereikt.

Madelein van Acker - Directeur Personeel en Organisatie De Vries Groep

“De waarde van A+O zit vooral in het ‘leren van elkaar’. Door de kennisdelingsbijeenkomsten en workshops krijg je een kijkje in de keuken bij andere bedrijven. Dat is voor mij altijd enorm inspirerend”.

Ter inspiratie / alle berichten