Aanbod voor metalektrobedrijven

A+O biedt medewerkers die het metalektrobedrijf om welke reden dan ook verlaten ondersteuning bij het vinden van ander werk binnen of buiten de sector. Doel van het aanbod is werkloosheid te voorkomen en medewerkers te behouden voor de (technische) arbeidsmarkt. Per werknemer vergoedt A+O 90% van het Van-Werk-Naar-Werk-traject (VWNW) tot een maximum van €5.000,-. Dit bedrag is te besteden aan begeleiding en/of scholing.

Ter ondersteuning aan bedrijven biedt A+O 2 uitvoeringsvarianten. Namelijk, het werken met door A+O geselecteerde aanbieders, of het zelf kiezen van een uitvoerder.

2 uitvoeringsvarianten

A+O biedt bedrijven keuzemogelijkheid in het ondersteunen van hun medewerkers. Het bedrijf kan kiezen voor door A+O geselecteerde aanbieders, of zelf een aanbieder benaderen.

Variant 1 – door A+O geselecteerde aanbieder

A+O heeft twee uitvoerders geselecteerd om de VWNW-trajecten uit te voeren: Fith en MEPD. Wanneer een bedrijf kiest voor de geselecteerde aanbieders ziet een traject er als volgt uit:

 • Aanmelden van medewerker(s) bij A+O en per medewerker keuze voor uitvoerder.
 • Uitvoerder en A+O zorgen voor intake en uitvoering van het traject (begeleiding en/of scholing van de medewerker) tot een maximum van €5.000,- per medewerker.
 • Uitvoerder factureert na afloop van het traject 10% co-financiering aan het bedrijf.

Variant 2 – door bedrijf gekozen aanbieder

Bedrijf kiest een uitvoerder voor de VWNW-trajecten.

 • Aanmelden van medewerk(s) bij A+O en per medewerker keuze voor uitvoerder (anders dan door A+O geselecteerde uitvoerders).
 • Bedrijf, medewerker en uitvoerder voeren het traject uit.
 • Bedrijf declareert na afloop van het traject per medewerker 90% van de kosten voor begeleiding en/of scholing binnen dit traject bij A+O. Declareren mag tot een maximum van € 5.000,- per medewerker.

Voorwaarden

 1. Per werkgever geldt een maximum van 10 aanvragen voor deze cao periode tot en met 30 juni 2021.
 2. Het VWNW-traject bestaat uit begeleiding en/of scholing tot een maximum van €5.000,- per deelnemer.
 3. Het metalektrobedrijf maakt per medewerker een keuze uit een van de 2 door A+O geselecteerde uitvoerders die het VWNW-traject volledig voor de aangemelde werknemer zal verzorgen. De geselecteerde uitvoerders zijn: MEPD en Fith OF het metalektrobedrijf benadert een eigen uitvoerder voor uitvoering van het traject.
 4. De aangemelde werknemer(s) moet(en) ten tijde van de aanvraag van het VWNW-project in dienst zijn bij het metalektrobedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis) of daar korter dan 3 maanden uit dienst zijn. Dit kan door A+O gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door het opvragen van een loonstrook of ander bewijs waarmee het dienstverband ten tijde van uitvoering kan worden aangetoond. Als werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kan overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
 5. Het VWNW-traject voor de betreffende werknemer start met een intakegesprek met de gekozen uitvoerder.
 6. De intake vindt plaats binnen 3 maanden na goedkeuring van de aanvraag.
 7. De VWNW-trajecten (scholing en begeleiding) worden uitgevoerd binnen 12 maanden na intake.
 8. De beoordeling van de aanvragen voor deze regeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.
 9. Voor werknemers die deelnemen aan een VWNW-traject kan, voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O.
 10. Bij uitvoeringsvariant 2: Voorfinanciering van de kosten vindt plaats door de werkgever. Btw op externe kosten kunnen niet worden gedeclareerd.

Aanvragen?

 1. Aanvragen voorafgaand aan de start van het traject middels het aanvraagformulier.
 2. Ingevulde aanvraagformulieren worden verstuurd aan vergoedingen@ao-metalektro.nl, onder vermelding van VWNW 1-10.
 3. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt door A+O getoetst op de voorwaarden van de regeling.
 5. Het metalektrobedrijf wordt uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de aanvraag geïnformeerd over het besluit.

Declareren?

Alleen voor uitvoeringsvariant 2: eigen keuze uitvoerder door bedrijf.

  1. Declareren per deelnemer binnen 3 maanden na afronding van het VWNW-traject.
  2. Werkgever declareert per medewerker middels het declaratieformulier.
  3. Werkgever stuurt het declaratieformulier en de factuur aan vergoedingen@ao-metalektro.nl, onder vermelding van VWNW 1-10;
  4. Op de factuur staat het volgende aangegeven:
   • Naam uitvoerder
   • Naam van de betreffende deelnemer
   • De uitvoeringstermijn van de scholing en/of begeleiding (start- en einddatum)
   • Bedrag besteed aan begeleiding en bedrag besteed aan scholing

* Voor deze regeling is een maximum budget van €350.000,- beschikbaar. De aanvraagmogelijkheid sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Erwin Ansems - Manager bij Gamko

Nam deel aan de training ‘Futureproof leiderschap’.

“Hier kan ik voorlopig weer op teren. Deze training is echt een aanrader. Ook het interactieve karakter vond ik heel goed.” Wat Ansems vooral een pluspunt vond, was dat de leergang samen met andere A+O bedrijven uit de regio was.

Ter inspiratie / alle berichten