Het is belangrijk dat docenten uit het beroepsonderwijs goed op de hoogte zijn van de vaktechnische ontwikkelingen in de sector. Zo kunnen zij deze kennis verwerken in het onderwijsaanbod voor de leerlingen en zult u de vraagstukken die binnen uw bedrijf spelen herkennen in het onderwijsprogramma. Als bedrijf kunt u invloed uitoefenen op dit proces. Dit kan door stageplaatsen aan te bieden voor docenten uit het beroepsonderwijs.

‘Je hoort ondernemers nog wel eens mopperen dat het onderwijs niet genoeg aansluit bij de praktijk op de werkvloer’, stelt Melanie Lancel, programmamanager bij A+O. ‘En dat willen we natuurlijk graag samen met hen verbeteren. Om te zorgen dat docenten up to date kennis hebben van wat het werk in de technische sector inhoudt, organiseren we stages bij bedrijven.’

Vergoeding

A+O stelt een vergoeding beschikbaar voor bedrijven die een stageplaats aanbieden tussen de 24 en 80 uur. Dit kan een oriënterende stage zijn (welke technologische ontwikkelingen zie ik als docent bij bedrijven) als een verdiepende stage: hoe vertaal ik deze ontwikkelingen naar het opleidingsprogramma?

Up to date

Bij scholen voor beroepsonderwijs, van vmbo tot hbo, bestaat veel belangstelling om docenten nader kennis te laten maken met de praktijk. En dan niet in de vorm van een kort bezoek, maar door hen voor een periode van drie tot tien dagen mee te laten draaien in een technisch bedrijf. Lancel: ‘Afhankelijk van de wensen van de docent en de mogelijkheden bij een bedrijf kunnen ze terecht voor bijvoorbeeld een korte verkennende stage van drie dagen tot een verdiepende stage van tien dagen. Doel is in alle gevallen om ervoor te zorgen dat zij hun onderwijsprogramma’s beter kunnen afstemmen op de dagelijkse praktijk op de werkvloer.’

Samenwerken

Voor bedrijven biedt het organiseren van docentstages de uitgelezen mogelijkheid om de samenwerking met de scholen waar hun toekomstige werknemers straks afstuderen, te verstevigen. Daarnaast is het een goede manier  om het onderwijs voor de technische sectoren verder te verbeteren. Vanuit het project is voor de bedrijven een regeling met een vergoeding van €150,- per stagedag van 8 uur beschikbaar; het kost immers tijd om de stages goed voor te breiden en de docenten te begeleiden tijdens hun stage. Van de docenten wordt ook het nodige verwacht; zo moeten zij van tevoren hun leerdoelen in kaart brengen en wordt na afloop van de stage bekeken in hoeverre die zijn gerealiseerd.

100 stageplaatsen

In eerste instantie zijn er mogelijkheden voor honderd stageplaatsen, ‘maar ik hoop dat het storm loopt’, aldus Lancel. ‘Want dat betekent dat bedrijven hun steentje willen bijdragen aan het verder verbeteren van het technisch onderwijs. Want het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende, goed opgeleide technische vakmensen.  We willen aan het begin van het komende schooljaar (2017-2018) starten met een kleine pilot, één mbo-school (roc) per regio. Als dat eenmaal loopt, willen we het verder uitbreiden, ook naar vmbo en hbo.’

Vragen?

Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen van A+O via telefoonnummer 088-60 50 960 of per e-mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. U kunt ook uw regiomanager benaderen.

Meer informatie of aanmelden?

Klik hier om u aan te melden.

Guus Stellingwerf - Learning en Development Officer Epcor

“Met oZone zorgen we ervoor dat iedereen binnen het bedrijf over de juiste kennis en vaardigheden beschikt.”

Ter inspiratie / alle berichten