Bekijk de CAO Metalektro 2015/2018

De Metalektro kent een viertal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), waaronder die voor Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O).

De cao’s op een rijtje:

1.De (basis) CAO Metalektro 2015/2018
Looptijd van 1 mei 2015 tot 1 juni 2018

2.De aanvullende CAO Metalektro voor het Systeem van Arbeidsomstandigheden (SAO) 2015/2018
Looptijd van 1 mei 2015 tot 1 juni 2018

3.De CAO voor Hoger Personeel in de Metalektro 2015/2018
Looptijd van 1 mei 2015 tot 1 juni 2018

4.De CAO in de Metalektro inzake Arbeidsmarkt en Opleiding 2016/2018
Looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019

Deze CAO’s zijn de vertaling van de uitkomsten van de cao-onderhandelingen zoals vastgelegd in het Protocol CAO Metalektro 2015/2018 van 11 februari 2016.

Vorige CAO’s:

CAO Metalektro 2013/2015
Looptijd van 1 juli 2013 tot 1 mei 2015

CAO A+O 2014/2015
Looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2015

Sociale partners

De CAO voor Arbeidsmarkt en Opleiding wordt afgesloten tussen sociale partner, werkgevers en werknemers:

Ter inspiratie / alle berichten