login

Wajongtalent in de Metalektro

'Zet die stap!': dat is de slogan van het pilotproject 'Wajongtalent in de Metalektro'. Het project is een initiatief van de sociale partners en komt voort uit de cao. De pilot vindt plaats in twee regio's, Zuid-Oost Brabant en het Stedenvierkant Apeldoorn/Deventer/Zutphen/Harderwijk.

Doel is om samen met bedrijven een adequate aanpak te ontwikkelen voor jongeren met een Wajong-uitkering. Het streven is dat per regio bij minimaal tien metalektrobedrijven tenminste twintig gemotiveerde Wajongers instromen in de vorm van een leerwerktraject en duurzaam worden geplaatst in de sector.

Ondersteuning

Deelnemers krijgen intensieve, kosteloze ondersteuning:

  • Financiële middelen vanuit het UWV (zoals loondispensatie, proefplaatsing en een no-risk polis).
  • De Wajonger krijgt begeleiding en coaching op de werkvloer.
  • Er wordt gezorgd voor eventuele opleiding(en) die de Wajonger nodig heeft.
  • De Wajonger doet sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden op in een voorschakeltraject.

Projectuitvoering

Voor het werven, selecteren, plaatsen, begeleiden, opleiden en coachen van Wajongers en inhoudelijke ondersteuning van bedrijven wordt een beroep gedaan op de organisaties USG Restart, Sallcon Werktalent en het UWV.

Vindt u maatschappelijk verantwoord ondernemen van belang en zoekt u naar een mogelijkheid om daar invulling aan te geven? Wilt u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in economisch moeilijke tijden, maar ontbreekt het u aan middelen of aan begeleiding? Zet dan die stap en meld u aan!

Interesse?

Heeft u interesse in deelname of heeft u ervaring met Wajongers die u met ons wilt delen. Zet die stap! Neem contact op met uw A+O regiomanager. Voor de regio Zuid-Oost Brabant is dat Joost van Doorn, telefoon 06-27 06 56 53. Voor het Stedenvierkant Apeldoorn|Deventer|Zutphen|Harderwijk is dat Rob Nijhof, telefoon 06-83 79 01 65.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Projectleider A+O Rob Nijhof beantwoordt uw vragen graag. Kijk ook op www.zetdiestap.nu

Folder voor werkgevers
Folder voor Wajongers


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.