Lanceerdagen
Team lanceerdagen

Onlangs hebben de sociale partners in de metalektro een nieuwe cao afgesloten. Het aanbod van A+O is daar voor de komende twee jaar op aangepast, vertelt Melanie Lancel, manager Ontwikkeling van A+O. “Wij blijven de bedrijven in onze sector ondersteunen bij het vinden, binden en ontwikkelen van talenten. Want in een snel veranderende wereld wordt een leven lang leren steeds belangrijker.”

“De afgelopen maanden heeft A+O tien lanceerbijeenkomsten door het hele land georganiseerd”, zegt Lancel. “Daar stond ons nieuwe aanbod centraal. Daarnaast hebben we de vereenvoudiging van ons vergoedingenproces toegelicht en het geheel vernieuwde e-learning platform oZone gepresenteerd.” In deze bijeenkomsten heeft A+O driehonderd bedrijven weten te bereiken, wat neerkomt op 25% van alle A+O-bedrijven. Lancel: “Het is positief dat veel bedrijven ons goed weten te vinden. Niettemin is er nog altijd een flinke groep die nog geen gebruik maakt van ons aanbod. Het is onze ambitie om meer bedrijven te bereiken en daarom organiseren we in het najaar wederom een aantal bijeenkomsten.

Het A+O-aanbod sluit naadloos aan op de behoefte in de markt

Afgestemd op behoefte markt

Lancel benadrukt dat het A+O-aanbod zeker niet alleen interessant is voor bedrijven die al op een professionele manier bezig zijn met strategisch opleidingsbeleid. “Ons aanbod is mede gericht op bedrijven die nog niet zo ver zijn met opleiden en ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de bbl-vergoeding voor zittend personeel. Daarnaast stimuleren we bijvoorbeeld het leren op de werkplek. Zeventig procent van alles wat werknemers leren, leren ze op hun werkplek. Bedrijven kunnen bij ons kosteloos advies krijgen over hoe je werkplekbegeleiding op een goede manier vormgeeft.” Het A+O-aanbod  sluit naadloos aan op de behoefte in de markt. “Onze regiomanagers komen veel bij de bedrijven over de vloer. Zij horen daardoor heel direct waar bedrijven mee bezig zijn en waar ze mee worstelen. Op basis van die signalen hebben we dit aanbod gemaakt en passen we het aan.”

Ondersteuning bij wervingsbeleid

Zo horen de regiomanagers dat metalektrobedrijven vooral met twee zaken worstelen, aldus Lancel. “Allereerst het vinden en binden van personeel. De arbeidsmarkt is behoorlijk krap, vooral in de zogenaamde krimpregio’s. Daarom ondersteunen wij bij het wervingsbeleid. We bieden bijvoorbeeld workshops over recruitment en employer branding. In drie uur tijd krijg je dan hele praktische tools aangereikt.” Bovendien is het mogelijk dat de workshopleider langskomt in het bedrijf. Lancel: “Stel dat je je meer wilt richten op de doelgroep vrouwen. Dan kun je samen met de workshopleider je vacatureteksten onder de loep nemen. Spreek je daarin wel de juiste taal? Een dergelijke analyse kan enorm helpen.” Maar vandaag de dag redt je het niet alleen met jonge instroom, benadrukt Lancel. “Door ontgroening neemt het aantal jongeren op de arbeidsmarkt af. Dus zul je breder moeten kijken. Vandaar onze vergoedingsmogelijkheden voor een voorschakeltraject, het inwerken en opleiden van zij-instromers. Ook voor de begeleiding van mensen meer afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders, hebben wij vergoedingen in ons aanbod.”

Vergoeding voor strategisch ontwikkelen

Veel bedrijven worstelen ook met de vraag hoe ze hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Bedrijven die met opleiden beginnen, hebben vaak niet meer dan een Excel-bestand met een overzicht van wie welke opleiding volgt. Lancel: “Maar hoe breng je ontwikkelingen in je bedrijf nu in lijn met het opleidingsbeleid? Wat betekent het voor je medewerkers als je aan de slag wilt met robots? Wij ondersteunen onze bedrijven daarbij. Zo vergoeden wij 15.000 euro voor de inhuur van een externe deskundige die bekijkt hoe strategisch leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie vorm kan krijgen. Maar er is ook een workshop over het gebruik van hr metrics & analytics.” Verder zijn Persoonlijke OpleidingsBudgetten en ontwikkelvouchers beschikbaar, ter waarde van 1.500 euro per medewerker. Lancel: “Per bedrijf zijn er voor maximaal vijftig medewerkers een Persoonlijke Opleidingsbudget of voucher beschikbaar. De vouchers kunnen overigens ook rechtstreeks door de medewerker via een loopbaancoach van de vakbond worden aangevraagd.”

oZone: laagdrempelig stimuleren van leren binnen werkomgeving

Het huidige A+O-aanbod kent een grote diversiteit, concludeert Lancel. “Er is voor ieder wat wils. Bedrijfs(tak)scholen kunnen een innovatiesubsidie aanvragen voor projecten gericht op onderwijsinnovatie, professionaliseren van onderwijsgevenden, het vergroten van de instroom en versterken van de samenwerking met vmbo-mbo-hbo.” Verder wijst Lancel nog op de arbeidsmarktinformatie die A+O beschikbaar stelt. “Deze informatie hebben wij verwerkt in een handig dashboard , dat voor iedereen toegankelijk is via www.metalektro.incijfers.nl/dashboard.” En tot slot is er natuurlijk ook het onlangs vernieuwde e-learning platform oZone. “Bedrijven die gebruik maken van oZone krijgen kosteloos toegang tot een grote hoeveelheid leermodules. Van onboarding en veiligheid tot vaktechnische modules. Je kunt ook eenvoudig zelf content maken en plaatsen. Tegen bedrijven die er nog geen gebruik van maken, zou ik willen zeggen: ga eens naar website www.ozone.nl en kijk welke mogelijkheden dit leerplatform biedt!”

Het volledige aanbod van A+O is via deze link te vinden. Maak voor een toelichting op ons aanbod een  afspraak met uw regiomanager.