login

Veelgestelde vragen aanbod A+O

Voor wie is het aanbod van A+O beschikbaar?

Het aanbod is beschikbaar voor alle bedrijven en werknemers die zijn aangesloten bij de cao Metalektro.

Mogen uitzendkrachten of zzp'ers die voor een metalektrobedrijf werkzaam zijn ook gebruik maken van het aanbod van A+O?

Nee, het aanbod is beschikbaar voor werknemers die op de loonlijst staan van het bedrijf dat is aangesloten bij de cao Metalektro. Immers, de werkgever doet voor deze medewerkers een afdracht aan A+O die in de cao is vastgelegd.

Een uitzondering vormt de regeling 'Vergroten zij- een bbl-instroom'. Via deze regeling is een vergoeding beschikbaar voor het volgen van een bbl- opleiding van uitzendkrachten. Raadpleeg de regeling voor voor de voorwaarden.

Wat is de looptijd van het aanbod?

Het aanbod is beschikbaar tot 31 december 2018. Een enkel project of regeling sluit eerder. Dit staat expliciet vermeld in de regeling. Voor het hele aanbod geldt: op=op, waarbij (volledig ingevulde) aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Kan er ook gebruik gemaakt worden van het aanbod voor activiteiten die voor 1 maart 2017 zijn gestart?

Bij elk aanbod staan de looptijd en de indienperiode vermeld. Zie hiervoor meer informatie bij het betreffende productaanbod op de website.

Moet een aanvraag gedaan worden voor de start van de activiteiten?

Voor de regelingen 'Leervouchers loopbaanontwikkeling', Persoonlijk OpleidingsBudget', 'Strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer' en 'Adviestraject gesprekscyclus' geldt ook nog dat de aanvraag moet worden gedaan vóór de start van de activiteiten.

Voor de regelingen 'Ontwikkelen hr- verantwoordelijke', 'Scan of advies loopbaanontwikkeling', 'Training Persoonlijke vaardigheden (soft skills)' en 'Training functionerings- en beoordelingsgesprekken' geldt dat de vergoeding binnen 6 maanden na start, dan wel uiterlijk voor het einde moet worden aangevraagd.

Adviseert A+O een bepaalde volgorde te volgen bij het afnemen van de activiteiten?

Uiteraard staat het u vrij hier zelf keuzes in te maken. Wanneer uw organisatie nog geen strategisch opleidingsbeleid heeft, gericht op de duurzame ontwikkeling van uw medewerkers, of wanneer u uw opleidingsbeleid wenst te herzien adviseren wij u te starten met het 'Strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemers'.

Ook kan het 'Adviestraject gesprekscyclus' u helpen om een bij uw organisatie passende beoordelingssystematiek op te zetten. Vanuit deze activiteiten heeft u vervolgens ruime mogelijkheden gericht op de duurzame ontwikkeling van uw medewerkers.

Waarom wordt er bij veel activiteiten om een bijdrage (co-financiering) vanuit het bedrijf gevraagd?

De bijdrage vanuit A+O is bedoeld als 'aanjager'. Met de beschikbare middelen vanuit het fonds willen we een zo groot mogelijke groep bedrijven en medewerkers bereiken, waarbij we er tegelijkertijd ook zeker van willen zijn dat de activiteiten passen bij uw bedrijf. Dit doen we door de bijdrage vanuit het fonds te combineren met een eigen bijdrage vanuit het bedrijf.

Mag er van meerdere A+O regelingen gebruik gemaakt worden?

Ja, het is (uiteraard) toegestaan om gebruik te maken van meerdere regelingen. Dit mag ook wanneer het dezelfde medewerker betreft.

Eenzelfde activiteit mag echter niet vanuit meerdere regelingen worden aangevraagd.

Mag je zowel gebruik maken van de regeling 'Leervouchers loopbaanontwikkeling' als van de regeling 'Persoonlijk OpleidingsBudget'?

Nee, deze sluiten elkaar namelijk uit.

Waarom heeft A+O bij het uitvoeren van de activiteiten geen uitvoerders geselecteerd?

Dit is een bewuste keuze. Eerdere ervaringen heeft ons geleerd dat bedrijven graag gebruik maken van uitvoerders die passen bij het bedrijf. Dit kan voor ieder bedrijf anders zijn. U mag daarom zelf een uitvoerder naar keuze inzetten. De kosten kunt u bij A+O declareren.

Wij houden wel bij welke uitvoerders door de bedrijven worden ingezet, zodat wij een goed beeld krijgen welke uitvoerders door de bedrijven worden ingezet.

Kan A+O adviseren bij het selecteren van een aanbieder?

A+O kan vanuit haar neutrale rol niet adviseren over in te zetten uitvoerders.

 

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.