Hoe vraag ik projectsubsidie aan bij A+O?*

Heb jij een goed initiatief dat een gedeeld probleem in de metalektro helpt oplossen? Lees hier hoe je subsidie aanvraagt.

Aanbod A+O

Bedrijven en organisaties kunnen projectsubsidie aanvragen bij A+O. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden vijf voorwaarden:

 1. Je initiatief of project is gericht op meerdere A+O-bedrijven of bedrijven in de techniek.
 2. Bij je project is aantoonbaar minimaal één A+O-bedrijf betrokken.
 3. Het project maakt geen onderdeel uit van de reguliere HR-activiteiten binnen een bedrijf.
 4. Het is geen onderdeel van het bestaande aanbod van A+O.
 5. Je project past bij de missie en statutaire doelstellingen van A+O:

De missie van A+O is versterken van arbeidsmarktinnovatie en talentontwikkeling binnen de metalektro. A+O gaat vanuit deze missie steeds op zoek naar passende oplossingen voor de sector; oplossingen die bedrijven niet individueel kunnen realiseren. A+O is aanjager van een leven lang leren en van het versterken van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt enerzijds door middel van het aanbod van A+O en anderzijds doordat A+O bedrijven, scholen en andere partijen met elkaar verbindt.

Belangrijk om te weten

Voldoet je project aan deze vijf voorwaarden? Dien dan een aanvraag in die voldoet aan de volgende eisen (let op: alleen complete subsidieaanvragen nemen we in behandeling)

Je subsidieverzoek bestaat uit twee delen: een projectplan en een begeleidende brief.

De begeleidende brief bevat:

 • naam aanvrager;
 • het doel en effect dat je wilt bereiken met je project;
 • de behoefte in de metalektro waarin je project voorziet;
 • de looptijd van het project (start- en einddatum);
 • een motivatie waarom ondersteuning van A+O noodzakelijk is;
 • de hoogte van de gevraagde bijdrage en waarvoor deze wordt gebruikt;
 • een overzicht van een of meer bij A+O aangesloten bedrijven die aantoonbaar betrokken
  zijn.

Het projectplan bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:
a)       een projectbeschrijving met:

 • de reden om het project te starten;
 • de activiteiten die worden ondernomen;
 • de  beoogde concrete resultaten;
 • de projectperiode;
 • de projectpartijen;
 • de manier waarop je de activiteiten na de projectperiode continueert;
 • de manier waarop  je de kennis met de sector deelt. Let op: Bij het toekennen van een subsidie wordt als voorwaarde gesteld dat content die ten behoeve van het subsidietraject wordt ontwikkeld, tevens beschikbaar wordt gesteld binnen de openbare bibliotheek van oZone. Op deze manier wordt geborgd dat gedane investeringen vanuit de sector ook weer worden gedeeld met de sector;
 • de monitoring en evaluatie;
 • de risico’s die je voorziet en hoe je deze beperkt;

b)      een begroting met:

 • een compleet overzicht met de specificatie van de verwachte kosten gerelateerd aan de activiteiten;
 • een overzicht van de financiering van het initiatief;
 • een overzicht van eventuele andere partijen die het project financieren.

Aanvragen?

Mail jouw subsidieverzoek (je projectplan en begeleidende brief) naar info@ao-metalektro.nl. Vermeld in de onderwerpregel: Subsidieaanvraag derden. Na ontvangst van je verzoek informeren we je verder over de procedure.

Declareren?

Na goedkeuring van je projectaanvraag ontvang je een beschikkingsbrief. Hierin staat aangegeven hoe en wanneer je kunt declareren en welke projectverantwoording we van je vragen. Bij subsidieverzoeken van €50.000,- of meer ben je verplicht bij de eindrapportage een accountantsverklaring mee te sturen over de verantwoorde kosten. Bij het toekennen van een subsidie wordt als voorwaarde gesteld dat content die ten behoeve van het subsidietraject wordt ontwikkeld, tevens beschikbaar wordt gesteld binnen de openbare bibliotheek van oZone. Op deze manier wordt geborgd dat gedane investeringen vanuit de sector ook weer worden gedeeld met de sector.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 088-60 50 900 of per e-mail info@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

*Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing.

Ter inspiratie / alle berichten