login

A+O geeft nieuwe impuls aan Servicepunten Techniek

De krapte op de technische arbeidsmarkt neemt steeds meer toe. Dat is reden geweest voor A+O om de Servicepunten Techniek een nieuwe financiële impuls te geven, met als doel om werknemers voor de techniek te behouden en de instroom van nieuwe werknemers in de techniek te vergroten.

“De Servicepunten Techniek zijn in 2008 ontstaan”, zegt Melanie Lancel, die als manager Ontwikkeling aan A+O verbonden is. “We stonden toen aan het begin van de economische crisis en de sociale partners vonden het belangrijk om technici voor de techniek te behouden. Met dat oogmerk werden in de arbeidsmarktregio’s de Servicepunten Techniek in het leven geroepen. Daarin werkten opleidingsfondsen, het onderwijs, gemeenten, provincies en UWV samen om mensen zo snel mogelijk van werk-naar-werk te begeleiden.”

Nieuw leven

In de loop der jaren verwaterde de samenwerking binnen de Servicepunten Techniek, aldus Lancel. “De sociale partners hadden de wens om de Servicepunten Techniek weer nieuw leven in te blazen en in 2014 kon dat in het kader van het Sectorplan. Toen hebben wij als A+O eerst een onderzoek naar de werking van de verschillende servicepunten laten doen door CINOP en Ecbo. Daaruit kwam een heel heterogeen beeld naar voren: er waren servicepunten met hele concrete doelstellingen gericht op de uitvoering, terwijl andere zich veel meer richten op het vormen van beleid en daarvoor met elkaar afstemming zoeken.” Uiteindelijk verstrekte A+O subsidie aan zeven Servicepunten Techniek, onder voorwaarde dat er een duidelijk plan lag en ook het bedrijfsleven nauw betrokken werd.

"Het Servicepunt Techniek moet vraag en aanbod in evenwicht brengen"

Spil in de regio

Ook voor komende drie jaar kunnen de Servicepunten Techniek weer subsidie bij A+O aanvragen. Lancel: “De regeling is sinds 1 november opengesteld. Per servicepunt is 25.000 beschikbaar, die over een periode van drie jaar kan worden besteed. Met deze subsidie kan een kwartiermaker worden aangesteld, die als taak krijgt om een duidelijke structuur neer te zetten die gericht is op continuïteit.” Omdat voor A+O betrokkenheid van de bedrijven essentieel is, moet de aanvraag voor de subsidie door een metalektrobedrijf worden gedaan.

Slag om de arbeidsmarkt

Eén van de servicepunten die gebruik heeft gemaakt van de nieuwe A+O-subsidie, is het Servicepunt Techniek Utrecht, Gooi & Vechtstreek. Frans Bergman, kartrekker van het Servicepunt, denkt dat het servicepunt juist in deze tijd een belangrijke rol kan spelen. “Veel technische bedrijven ervaren nu al krapte. Maar veel individuele bedrijven hebben de slag om de arbeidsmarkt verloren. Wij zien het dan ook als onze taak om de arbeidsmarkt weer toegankelijk te maken voor de technische bedrijven. Door intersectorale mobiliteit te bevorderen. Maar ook om door middel van om- of bijscholing mensen in de techniek aan de slag te krijgen. En de bedrijven daarbij te betrekken. Ons doel is een goed functionerende technische arbeidsmarkt. Daar gaan wij de komende jaren hard aan werken.”

Wilt u meer weten of de nieuwe regeling van A+O voor de Servicepunten Techniek? Klik dan hier voor meer informatie. Voor vragen kunt u tevens terecht bij uw regiomanager.

 

 

 

A+O Contactpersonen

Melanie Lancel


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.