Wil je inzicht in de duurzame inzetbaarheid van je mensen?

De persoonlijke inzetbaarheidsscan (WAI) is een quick scan die je hierbij kan helpen. De scan meet het huidige en toekomstige werkvermogen van (groepen van) medewerkers in bedrijven. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar gezondheid, werkomstandigheden, inzetbaarheid en verzuimrisico. Wanneer je dit in kaart hebt gebracht, heb je concrete informatie waarmee je organisatie en je medewerkers gericht aan duurzame inzetbaarheid kunnen werken.

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt 20 bedrijven de mogelijkheid om de persoonlijke inzetbaarheidsscan kosteloos uit te voeren. De scan wordt afgenomen bij groepen van 30 tot 100 medewerkers.

De persoonlijke inzetbaarheidsscan is eerder met succes door A+O aangeboden. 23 metalektrobedrijven en bijna 1000 werknemers gingen hiermee aan de slag. Dit zijn de positieve resultaten, opgehaald door TNO bij de deelnemende bedrijven:

 • Het begrip duurzame inzetbaarheid krijgt concreet handen en voeten.
 • Maar liefst 72% van de bedrijven heeft actie ondernomen na afloop van het traject.
 • 31% van de medewerkers heeft 6 weken na afloop al actie ondernomen.
 • Het zelfsturend gedrag van medewerkers is toegenomen.
 • Medewerkers gaan meer in gesprek met leidinggevenden en collega’s.
 • Leidinggevenden en HR-managers hebben na afloop meer praktische instrumenten om te werken aan het werkvermogen van hun werknemers (56% versus 28%).

Belangrijk om te weten

Je doorloopt het volgende traject:

 • Medewerkers vullen een vragenlijst in over gezondheid en werkomstandigheden en krijgen een (digitaal) individueel feedbackrapport.
 • Deelnemende bedrijven worden door een deskundige van Zorg van de Zaak begeleid en geadviseerd in de afname en het gebruik van de persoonlijke inzetbaarheidsscan voor (groepen van) werknemers.
 • Je krijgt een afdelings-/groepsrapportage. De rapportage bespreek je met een deskundige begeleider van Zorg van de Zaak.
 • HR/leidinggevenden worden in een workshop geholpen om de resultaten te vertalen in een concreet Plan van Aanpak. Zo kunnen ze de (afdelings)resultaten gebruiken voor het verbeteren van het functioneren van hun afdeling.

Voorwaarden voor succes?

 • Draagvlak binnen je organisatie.
 • Samen optrekken met Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of OR.
 • Werkgever en medewerker = dialoog.
 • Duurzame inzetbaarheid doe je samen: een coachende en motiverende stijl van communicatie is effectief.
 • Gezamenlijk belang = gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Vragen?

Benieuwd naar het werkvermogen van je medewerkers? Voor vragen kun je terecht bij projectleider Manon Lubbers (m.lubbers@ao-metalektro.nl , 06-52 89 17 69) of je regiomanager.

Aanvragen

Vul het formulier hieronder in om de persoonlijk inzetbaarheidsscan aan te vragen.

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

Marco Beltman
Marcel Beltman - Area Manager bij HP Valves

“Ik heb deelgenomen aan de cursussen ‘Professioneel presenteren’, ‘Communiceren met lef’ en ‘Resultaatgericht onderhandelen’.  Vorige week had ik een onderhandeling bij een klant en heb ik direct kunnen gebruiken wat ik in de training geleerd heb. Ik kijk nu beter naar het profiel van de klant.”

Ter inspiratie / alle berichten