Het budget voor dit project is uitgeput en de aanvraagmogelijkheid is per 23 maart 2021 gesloten.

Wil je inzicht in de duurzame inzetbaarheid van je mensen?

De persoonlijke inzetbaarheidsscan (WAI) is een quick scan die je hierbij kan helpen. De scan meet het huidige en toekomstige werkvermogen van (groepen van) medewerkers in bedrijven. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar gezondheid, werkomstandigheden, inzetbaarheid en verzuimrisico. Wanneer je dit in kaart hebt gebracht, heb je concrete informatie waarmee je organisatie en je medewerkers gericht aan duurzame inzetbaarheid kunnen werken.

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt nu nog een klein aantal bedrijven de mogelijkheid om de persoonlijke inzetbaarheidsscan kosteloos uit te laten voeren. De scan wordt afgenomen bij groepen van 30 tot 100 medewerkers.

De persoonlijke inzetbaarheidsscan is eerder met succes door A+O aangeboden. 23 metalektrobedrijven en bijna 1000 werknemers gingen hiermee aan de slag. Dit zijn de positieve resultaten, opgehaald door TNO bij de deelnemende bedrijven:

 • Het begrip duurzame inzetbaarheid krijgt concreet handen en voeten.
 • Maar liefst 72% van de bedrijven heeft actie ondernomen na afloop van het traject.
 • 31% van de medewerkers heeft 6 weken na afloop al actie ondernomen.
 • Het zelfsturend gedrag van medewerkers is toegenomen.
 • Medewerkers gaan meer in gesprek met leidinggevenden en collega’s.
 • Leidinggevenden en HR-managers hebben na afloop meer praktische instrumenten om te werken aan het werkvermogen van hun werknemers (56% versus 28%).

Belangrijk om te weten

Je doorloopt het volgende traject:

 • Medewerkers vullen een vragenlijst in over gezondheid en werkomstandigheden en krijgen een (digitaal) individueel feedbackrapport.
 • Deelnemende bedrijven worden door een deskundige van Zorg van de Zaak begeleid en geadviseerd in de afname en het gebruik van de persoonlijke inzetbaarheidsscan voor (groepen van) werknemers.
 • Je krijgt een afdelings-/groepsrapportage. De rapportage bespreek je met een deskundige begeleider van Zorg van de Zaak.
 • HR/leidinggevenden worden in een workshop geholpen om de resultaten te vertalen in een concreet Plan van Aanpak. Zo kunnen ze de (afdelings)resultaten gebruiken voor het verbeteren van het functioneren van hun afdeling.

Voorwaarden voor succes?

 • Draagvlak binnen je organisatie.
 • Samen optrekken met Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of OR.
 • Werkgever en medewerker = dialoog.
 • Duurzame inzetbaarheid doe je samen: een coachende en motiverende stijl van communicatie is effectief.
 • Gezamenlijk belang = gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 Vragen?

Benieuwd naar het werkvermogen van je medewerkers? Voor vragen kun je terecht bij projectleider Manon Lubbers (m.lubbers@ao-metalektro.nl , 06-52 89 17 69) of je regiomanager.

Madelein van Acker
Madelein van Acker - Directeur Personeel en Organisatie De Vries Groep

“De waarde van A+O zit vooral in het ‘leren van elkaar’. Door de kennisdelingsbijeenkomsten en workshops krijg je een kijkje in de keuken bij andere bedrijven. Dat is voor mij altijd enorm inspirerend”.

Ter inspiratie / alle berichten