Het bestuur van Stichting A+O Metalektro is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Deze sociale partners maken afspraken over arbeidsmarkt, opleiden en ontwikkelen en leggen deze vast in de cao. In opdracht van het bestuur zorgt A+O voor de uitvoering van de cao-afspraken. Het voorzitterschap van dit paritaire bestuur rouleert.

Bestuur A+O Metalektro

Namens werkgevers :
– Mw. A. Woudstra, vicevoorzitter (FME-CWM)
– Dhr. E. van Heuveln (FME-CWM)
– Dhr. R.J.L. Smeets (FME-CWM)

Namens werknemers :
– Dhr. R.N. van den Bergh, voorzitter (FNV Metaal)
– Dhr. P. van der Eijk (CNV Vakmensen)
– Dhr. A.H. Meeuwissen (De Unie)

Ter inspiratie / alle berichten