Sectoranalyse

In februari 2022 hebben wij een sectoranalyse uitgevoerd ter voorbereiding op de MDIEU aanvraag die wij later dat jaar hebben ingediend. De subsidie voor dit activiteitenplan is toegekend door het Ministerie van SZW en wordt op dit moment door A+O Metalektro uitgevoerd (looptijd 1 juni 2022 – 31 mei 2024).

Wanneer je als bedrijf overweegt om zelf een aanvraag in te dienen voor de MDIEU regeling bedrijven, zorg er dan voor dat er geen activiteiten worden opgenomen die al op sectoraal niveau worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld wanneer je trainingen aan je medewerker aanbiedt die ook al in onze catalogus Ontwikkel Jezelf en Digitale vaardigheden staan.

De sectoranalyse is uitgevoerd door SPDI en vind je hier.

Het activiteitenplan bevat de volgende activiteiten:

A1 Opzetten en uitvoeren brede campagne gericht op duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers en bedrijven in de techniek. Zie campagnewebsite Fit tot je pensioen.
A2 Doorontwikkelen van het deelplatform oZone tot communicatieplatform voor medewerkers en bedrijven over duurzame inzetbaarheid ter versterking van de bewustwording en ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
A3 Werkvermogen van de medewerker verbeteren door het uitbreiden van de persoonlijke inzetbaarheidsscan en de quickscan zwaar werk, inclusief aanvullende begeleiding op de werkplek. Klik hier voor meer informatie.
A4 Workshops over onregelmatig werken in combinatie met gezondheid en roosteren en intervisiebijeenkomsten over andere werktijden.
A5 Vitaliteitsacademie binnen leerplatform oZone.
A6 Campagne bewustwording belastende roosters en consignatie.
B1 Quick Scan Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven.
B2 Sessies Duurzame inzetbaarheid voor HR.
B3 Leergang Futureproof leiderschap voor leidinggevenden in de Metalektro.
B5 Pilot Mantelzorg
B6 Onderzoek naar verbeteren toegang vrouwen tot de sector.
C1 Professionaliseren van praktijkopleiders: via training, persoonlijk advies op de werkplek en toolbox/e-learning.
C2 Leerprogramma digitalisering in de praktijk: masterclass gevolgen digitalisering, programma voor medewerkers opgenomen in een cursuscatalogus en e-learningmodules.
C3 Workshops werkplekleren.
C4 Sessies/workshops en advies op maat: jobcrafting en generatiemanagement.
C5 Onderzoek en ontwikkelen hybride techniek docentopleiding.
D1 Ontwikkel jezelf: cursuscatalogus met trainingen gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, waaronder het voeren van het goede gesprek over DI.
D2 Onderzoek behoefte regels carrièrewending/ demotie.

 

Ter inspiratie / alle berichten
Catalogus digitale vaardigheden
Fit tot je Pensioen

Denk jij wel eens na over je toekomst?