Disclaimer

A+O Metalektro heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. A+O Metalektro aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. A+O Metalektro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is. A+O Metalektro houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen. Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A+O Metalektro.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door A+O Metalektro.

Ter inspiratie / alle berichten
Catalogus digitale vaardigheden
Fit tot je Pensioen

Denk jij wel eens na over je toekomst?