Catalogus Fit tot je pensioen met digitale vaardigheden

Looptijd: tot en met 31 december 2024

Met een goede digitale basis zijn bedrijven beter toegerust voor de toekomst. Daarom wil A+O de bij haar aangesloten bedrijven met behulp van de ‘MDIEU’-subsidie graag de gelegenheid bieden om trainingen, cursussen of opleidingen te volgen die dit mogelijk maken. Met het cursusaanbod uit deze catalogus blijven medewerkers meer ‘digitaal fit for the job’.

Aanbod A+O

Met de opleidingscatalogus ‘Fit tot je pensioen met digitale vaardigheden’ biedt A+O Metalektro verschillende trainingen aan voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden van medewerkers in de metalektro. Klik hieronder op de knop voor de catalogus met het aanbod van trainingen. De kosten voor deze trainingen worden volledig vergoed tot maximaal € 2500,- per cursus. Dit aanbod is mede mogelijk gemaakt door de MDIEU-subsidie van het Ministerie van SZW.

Belangrijk om te weten

 • Maak een keuze voor een training uit het door A+O Metalektro geselecteerde aanbod;
 • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door bedrijven via ‘Mijn A+O’ en niet door individuele medewerkers;
 • De training uit de catalogus moet starten op of na 1 april 2023 en wordt afgerond op uiterlijk 31 december 2024;
 • De aangemelde medewerker(s) moet(en) voor de duur van de training werkzaam zijn bij het bij A+O-aangesloten bedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis). Dit kan A+O controleren, bijvoorbeeld door een loonstrook of ander bewijs op te vragen waarmee het dienstverband ten tijde van de aanvraag wordt aangetoond. Als je als werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kunt overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • Als werkgever breng je geen kosten in rekening bij de werknemer, ook niet wanneer hij/zij de opleiding niet afrondt of uit dienst treedt;
 • Voor medewerkers die een training volgen, kan voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O;
 • De aanvraagmogelijkheid sluit wanneer het maximum beschikbare budget is bereikt;
 • Per bedrijf kun je maximaal 350 aanvragen per kalenderjaar indienen;
 • Per jaar geldt geen maximum van trainingen/opleidingen per metalektromedewerker. Per activiteit dien je een nieuwe aanvraag in;
 • De trainingen worden zoveel mogelijk zowel via een open inschrijving als via incompany- aangeboden;
 • A+O Metalektro heeft standaard prijsafspraken gemaakt per opleider en per training. Bij wijzigingen in de opzet door jouw bedrijf, bijvoorbeeld door bij een incompany-inschrijving het minimum of maximum aantal deelnemers te wijzigen, kunnen er meerkosten van toepassing zijn die voor rekening komen van de werkgever;
 • De behandeling van subsidieaanvragen bij A+O Metalektro is op volgorde van indiening;
 • Omdat deze regeling mede wordt gefinancierd met MDIEU-subsidie, zijn bij de declaratie documenten nodig. De subsidie wordt alleen definitief verleend als je als werkgever alle gevraagde bewijsstukken kunt overleggen;
 • In geval van een te late annulering of het niet (geheel) doorlopen van de training vervalt de subsidie. A+O Metalektro gaat hierbij uit van de annuleringsvoorwaarden van het betreffende trainingsbureau waarmee de overeenkomst tot inschrijving is gesloten;
 • Aanmeldingen die niet volledig zijn ingevuld in ‘Mijn A+O’ en/of niet de vereiste documenten bevatten, kunnen niet in behandeling worden genomen door A+O Metalektro.
 • De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

Aanvragen

 • Klik op onderstaande button om aan te vragen via Mijn A+O. Dit kan maximaal 3 maanden voordat de training start en moet uiterlijk binnen 3 maanden na de startdatum van de training zijn aangevraagd.* Let op dat de declaratie binnen 4 weken na afronding van de training moet worden ingediend.
  • Stap 1: oriënteren op het aanbod in onze catalogus;
  • Stap 2: inschrijven voor de training/cursus naar keuze, via de link naar website van de betreffende aanbieder die in de catalogus staat vermeld;
  • Stap 3: aanvragen van de vergoeding via ‘Mijn A+O’.

Declareren

 • Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de training is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt:
  • Factuur (verkregen via de opleider);
  • Certificaat (of bewijs van deelname of diploma) (verkregen via de opleider).
 • Nadat de declaratie volledig is, de bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

Vragen?

 • Voor vragen over het aanbod en de inhoud van de trainingen neem je contact op met het trainingsbureau. Raadpleeg hiervoor de website van het betreffende trainingsbureau (te benaderen via de link bij de in de catalogus).
 • Voor vragen over de aanmeldprocedure en afronding van de vergoedingsaanvraag kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088 –60 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.

* De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

Ter inspiratie / alle berichten