Werkplekonderzoek fysieke belasting

Looptijd: 1 januari 2023 t/m 31 mei 2024*

Krijg inzicht in de fysieke belasting van de werkplekken op jouw bedrijf!

Hoe staat het met de fysieke belasting op een werkplek binnen jouw bedrijf. Met een functiegericht werkplekonderzoek krijg je inzicht over wat de werkzaamheden die je uitvoert op je werkplek met je fysieke belasting doet. Een functiegericht werkplekonderzoek kan gaan over een functiegroep, waarbij sprake is van ongeveer dezelfde belasting (bijvoorbeeld de functiegroep lassers).

Een ergonoom van Zorg van de Zaak doet ter plekke onderzoek en geeft je inzicht en tips om de belastbaarheid te verbeteren. Daarnaast kan de ergonoom in de vorm van een toolboxmeeting bij jouw bedrijf de bevindingen toelichten of als sparringpartner dienen bij de implementatie van het adviesrapport.

Deze regeling kan goed worden gecombineerd met de persoonlijke inzetbaarheidsscan. Wanneer de ergonoom direct meeloopt met de rondgang worden de werkplekken met de hoogste risico’s in kaart gebracht.

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt één werkplekonderzoek kosteloos aan voor jouw bedrijf. Het is mogelijk om meerdere onderzoeken af te nemen, deze zijn voor rekening van het bedrijf zelf. Daarnaast kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de ergonoom om een toolboxmeeting in jouw bedrijf te organiseren. Het is in combinatie met de persoonlijke inzetbaarheidsscan ook mogelijk om kosteloos een inventarisatie uit te voeren van de risicovolste werkplekken.

De regeling wordt mede mogelijk gemaakt met MDIEU subsidie van de overheid.

Hoe ziet een traject eruit?

  • Een ergonoom van Zorg van de Zaak bezoekt eenmalig het bedrijf en doet ter plekke een werkplekonderzoek naar de fysieke belasting en geeft hierover een schriftelijke rapportage met daarin inzicht in de fysieke belasting van de werkplek en handreikingen om de balans in belastbaarheid te verbeteren. Een deskundige binnen het bedrijf begeleid de ergonoom tijdens deze rondgang.
  • De ergonoom kan daarna in een toolboxmeeting ook de adviezen inzake verbeteringen persoonlijk op het bedrijf toelichten. Of het is mogelijk om een sparringpartner te zijn bij he implementeren van de adviezen.
  • In combinatie met de persoonlijke inzetbaarheidsscan kan een ergonoom de werkplekken met de hoogste risico’s inventariseren.

Voorwaarden voor succes?

  • Draagvlak binnen je organisatie.
  • Duurzame inzetbaarheid doe je samen: een coachende en motiverende stijl van communicatie is effectief.

Belangrijk om te weten

  • Deelname is alleen mogelijk voor werknemers die vallen onder de cao Metalektro van bij A+O aangesloten bedrijven.
  • Je start binnen 3 maanden na goedkeuring van je aanvraag.
  • Aanmelden voor deelname aan het project kan gedurende de looptijd van het project en zolang er voldoende budget beschikbaar is. De door A+O ontvangen aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Deelname aan het project is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Als je tijdens de uitvoering van het project besluit te stoppen, dan wel onvoldoende participeert, behoudt A+O zich het recht voor om (een gedeelte van) de gemaakte kosten niet te vergoeden.
  • Het project wordt voor A+O uitgevoerd door een externe uitvoerder. Wij sturen daarom je gegevens door naar deze uitvoerder. Hiervoor geef je toestemming bij het aanmelden in Mijn A+O.

Aanvragen?

Vraag hier eenvoudig aan via onderstaande button.

Declareren?

Klik hier om het werkplekonderzoek te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat het project is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de factuur die je hebt ontvangen van Zorg van Zaak toevoegt.
Nadat de declaratie volledig is en de factuur is aangeleverd en goedgekeurd is, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088 – 60 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.

* De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt

Ter inspiratie / alle berichten