Krijg inzicht in de duurzame inzetbaarheid van je mensen!

Hoe gezond, fit en gemotiveerd zijn je medewerkers? Hoe staat het met de werkomstandigheden, inzetbaarheid en het verzuimrisico? De persoonlijke inzetbaarheidsscan is een scan die het huidige en toekomstige werkvermogen van (groepen van) medewerkers in je bedrijf in kaart brengt. Met de resultaten kun je direct aan de slag om duurzame inzetbaarheid te verbeteren!

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt de persoonlijke inzetbaarheidsscan kosteloos aan voor jouw bedrijf. De scan wordt afgenomen bij groepen van minimaal 30 tot maximaal 100 medewerkers. 

De persoonlijke inzetbaarheidsscan is eerder met succes ingezet bij 60 metalektrobedrijven en bijna 3.500 werknemers. Conclusies uit een TNO-onderzoek bij deelnemende bedrijven:

 • De scan geeft een objectief beeld van wat er goed gaat in je organisatie én wat de knelpunten zijn rondom duurzame inzetbaarheid.
 • Daardoor weet je heel concreet hoe je duurzame inzetbaarheid in je bedrijf kunt verbeteren. Maar liefst 72% van de bedrijven heeft actie ondernomen na afloop van het traject.
 • Medewerkers voelen zich gehoord en hun bewustzijn over hoe inzetbaar ze zijn neemt toe:
  • 31% van de medewerkers heeft 6 weken na afloop al actie ondernomen.
  • Het zelfsturend gedrag van medewerkers is toegenomen.
  • Medewerkers gaan meer in gesprek met leidinggevenden en collega’s.

Belangrijk om te weten

Je doorloopt het volgende traject:

 • Medewerkers vullen een vragenlijst in over gezondheid en werkomstandigheden en krijgen een (digitaal) individueel feedbackrapport. Dit rapport kan alleen de medewerker inzien.
 • Een deskundige van Zorg van de Zaak begeleidt en adviseert je bedrijf bij het afnemen en het gebruik van de scan.
 • Je krijgt een afdelings-/groepsrapportage. De rapportage bespreek je met een deskundige van Zorg van de Zaak. Individuele medewerkers blijven anoniem.
 • Tijdens een workshop helpt de deskundige HR/leidinggevenden om de resultaten te vertalen in een concreet Plan van Aanpak. Zo kunnen ze de (afdelings)resultaten gebruiken voor het verbeteren van het functioneren van hun afdeling.

Voorwaarden voor succes?

 • Draagvlak binnen je organisatie.
 • Samen optrekken met personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de ondernemingsraad (OR).
 • Duurzame inzetbaarheid doe je samen: een coachende en motiverende stijl van communicatie is effectief.
 • Werkgever en medewerker voeren een dialoog.
 • Gezamenlijk belang = gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Aanvragen?

Aanvragen voor dit project is mogelijk vanaf medio januari 2022. Bij vragen kun je contact opnemen met je regiomanager.

 

Rob Bloks
Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten