Persoonlijke inzetbaarheidsscan (PI)

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 mei 2024*

Krijg inzicht in de duurzame inzetbaarheid van je mensen!

Hoe gezond, fit en gemotiveerd zijn je medewerkers? Hoe staat het met de werkomstandigheden, inzetbaarheid en het verzuimrisico? De persoonlijke inzetbaarheidsscan is een scan die het huidige en toekomstige werkvermogen van (groepen van) medewerkers in je bedrijf in kaart brengt. Met de resultaten kun je direct aan de slag om duurzame inzetbaarheid te verbeteren!

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt de persoonlijke inzetbaarheidsscan kosteloos aan voor jouw bedrijf. De scan wordt afgenomen bij groepen van minimaal 30 tot maximaal 100 medewerkers. 

De persoonlijke inzetbaarheidsscan is eerder met succes ingezet bij 60 metalektrobedrijven en bijna 3.500 werknemers. Conclusies uit een TNO-onderzoek bij de deelnemende bedrijven:

 • De scan geeft een objectief beeld van wat er goed gaat in je organisatie én wat de knelpunten zijn rondom duurzame inzetbaarheid.
 • Daardoor weet je heel concreet hoe je duurzame inzetbaarheid in je bedrijf kunt verbeteren. Maar liefst 72% van de bedrijven heeft actie ondernomen na afloop van het traject.
 • Medewerkers voelen zich gehoord en hun bewustzijn over hoe inzetbaar ze zijn neemt toe:
  • 31% van de medewerkers heeft 6 weken na afloop al actie ondernomen.
  • Het zelfsturend gedrag van medewerkers is toegenomen.
  • Medewerkers gaan meer in gesprek met leidinggevenden en collega’s.

Hoe ziet een traject eruit?

 • Medewerkers vullen een vragenlijst in over gezondheid en werkomstandigheden en krijgen een (digitaal) individueel feedbackrapport. Dit rapport kan alleen de medewerker inzien.
 • Een deskundige van Zorg van de Zaak begeleidt en adviseert je bedrijf bij het afnemen en het gebruik van de scan.
 • Je krijgt een afdelings-/groepsrapportage. De rapportage bespreek je met een deskundige van Zorg van de Zaak. Individuele medewerkers blijven anoniem.
 • Tijdens een workshop helpt de deskundige jou als HR functionaris of leidinggevende om de resultaten te vertalen in een concreet Plan van Aanpak. Zo kunnen ze de (afdelings)resultaten gebruiken voor het verbeteren van het functioneren van hun afdeling.

Wat is nieuw ten opzichte van de Persoonlijke Inzetbaarheidsscan die door ons in de vorige cao-periode werd aangeboden?

 • De vragenlijst en het individuele adviesrapport voor de medewerker zijn nu ook in het Engels beschikbaar.
 • Er is een verdiepende vragenlijst over de fysieke belasting toegevoegd.
 • Er is nu ook een analyse naar leeftijdsgroepen mogelijk wanneer het vragenlijstonderzoek is afgerond.
 • Na afloop ontvang je voor zowel de groep ‘kantoor’ als de groep ‘productie’ een infographic, waarin de belangrijkste resultaten in één oogopslag te zien zijn. Deze kun je vervolgens eenvoudig verspreiden onder alle medewerkers.

De laatste 2 items worden mogelijk gemaakt door de inzet van MDIEU- subsidie van het Ministerie van SZW.

Belangrijk om te weten

 • Deelname is alleen mogelijk voor werknemers die vallen onder de cao Metalektro van bij A+O aangesloten bedrijven.
 • Je start binnen 3 maanden na goedkeuring van je aanvraag.
 • Aanmelden voor deelname aan het project kan gedurende de looptijd van het project en zolang er voldoende budget beschikbaar is. De door A+O ontvangen aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Deelname aan het project is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Als je tijdens de uitvoering van het onderdeel besluit te stoppen, danwel onvoldoende participeert, behoudt A+O zich het recht voor om (een gedeelte van) de gemaakte kosten bij je bedrijf in rekening te brengen.
 • Het project wordt voor A+O uitgevoerd door een externe uitvoerder. Wij sturen daarom je gegevens door naar deze uitvoerder. Hiervoor geef je toestemming bij het aanmelden in Mijn A+O.

Voorwaarden voor succes?

 • Draagvlak binnen je organisatie.
 • Samen optrekken met personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de ondernemingsraad (OR).
 • Duurzame inzetbaarheid doe je samen: een coachende en motiverende stijl van communicatie is effectief.
 • Werkgever en medewerker voeren een dialoog.
 • Gezamenlijk belang = gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Aanvragen?

Klik op onderstaande button om aan te melden via ‘Mijn A+O’.

Declareren?

Klik hier om de PI-scan te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat het project is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de factuur die je hebt ontvangen van Zorg van Zaak toevoegt.
Nadat de declaratie volledig is, de bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd. 

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 08860 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.

 * De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt 

Ter inspiratie / alle berichten