Spil in de organisatie

De wereld verandert snel en daarmee verandert jouw rol als manager ook. Onderlinge samenwerking wordt steeds belangrijker en jij speelt daar als leidinggevende een belangrijke verbindende rol in. Naast de ‘gewone’, dagelijkse uitdagingen heb je ook te maken met bijvoorbeeld hybride werken, verschillende generaties & culturen en het uitbouwen van een fysieke en psychologische veilige werksfeer. Een goede dialoog in combinatie met de samenwerking met andere afdelingen is hierin essentieel. Vandaar dat we, met het oog op de toekomst, stilstaan bij de dialoog binnen organisaties. Word helemaal futureproof en leer soepel samenwerken te stimuleren.     

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt leidinggevenden van bij A+O aangesloten bedrijven kosteloos een leiderschapstraject aan. We werken hiervoor samen met Relevance – Schouten en Nelissen. Dit aanbod wordt mede mogelijk gemaakt met MDIEU subsidie van het Ministerie van SZW.

We organiseren dit programma incompany voor collega-leidinggevenden, met als doel: 

 • Je wordt je meer bewust van je rol als leidinggevende in het stimuleren van professionele samenwerking binnen de organisatie. 
 • Je krijgt handvatten om een team te coachen in professioneel samenwerken. 
 • Je bespreekt met collega’s hoe je de onderlinge samenwerking versterkt.  

Het is ook mogelijk om je als leidinggevende in minimaal tweetallen in te schrijven voor de open inschrijving training. We gaan er dan vanuit dat je samen met een (of meer) collega-leidinggevende(n) de uitdaging aangaat om de kwaliteit van de dialoog binnen je organisatie te verbeteren. 

 Programma aanpak  

 • Doorlooptijd – 3 maanden.  
 • Opbouw: een mix van online leren met een buddy, fysieke trainingsdagen, experimenteren in de praktijk en afsluiting met een ronde tafel bijeenkomst, waarin een samenwerkingsplan wordt gedeeld met de opdrachtgever(s) en collega’s.  

Voor wie?

De training is zowel te volgen voor nieuwe deelnemers als voor deelnemers die eerder via A+O de training Futureproof leidinggeven hebben gevolgd. De training focust op een nieuw onderdeel binnen het futureproof-programma: samenwerken en de dialoog. De training is bedoeld voor midden en hoger management, met minimaal een jaar leidinggevende ervaring.  

Belangrijk om te weten

 • Je kunt de training incompany of via open inschrijving volgen. 
 • Per bedrijf kan vergoeding worden aangevraagd voor maximaal 15 deelnemers, waarbij 1 incompanytraject wordt vergoed. 
 • Aanmelden voor deelname aan het project kan gedurende de looptijd van het project en zolang er voldoende budget beschikbaar is. De door A+O ontvangen aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
 • Deelname aan het project is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Tot aan 4 weken voor de start van het programma is annuleren kosteloos. Bij annulering korter dan 4 weken behoudt A+O zich het recht voor om (een gedeelte van) de gemaakte kosten bij je bedrijf in rekening te brengen. 
 • Bij aanmelding geef je Relevance – Schouten en Nelissen toestemming om resultaten te delen met A+O Metalektro. 
 • 3 maanden na afloop van het programma vraagt A+O Metalektro een evaluatie aan de deelnemers. 

Voor incompany-trainingen:

 • Een incompany-training voor meerdere groepen is mogelijk. A+O vergoedt de kosten van maximaal 1 groep. De overige groepen komen voor eigen rekening.  
 • Incompany-trainingen worden binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag uitgevoerd. 
 • Incompany-trainingen worden rechtstreeks gefactureerd aan jouw bedrijf, je kunt de factuur vervolgens declareren via Mijn A+O. 
 • Bij de incompany-trainingen geldt een minimum van 8 en een maximum van 12 deelnemers. 

Voor open inschrijving-trainingen:

 • Bij open inschrijving-trainingen schrijf je je samen met minimaal 1 collega in voor een training. 
 • Voor deze training hoef je geen declaratie in te dienen. De kosten worden rechtstreeks door A+O betaald. 
 • Bij de open inschrijving-trainingen geldt een minimum van 8 en een maximum van 12 deelnemers. 
 • Aanmelden voor de open inschrijving-trainingen kan tot 4 weken voor de workshopdatum. Zodra het maximaal aantal deelnemers is bereikt of als de aanmeldperiode is verstreken, wordt de inschrijfmogelijkheid gesloten. 

Aanvragen?

Voor incompany:  

Klik  hier om je eenvoudig aan te melden via Mijn A+O. Na goedkeuring van de aanvraag neemt Relevance contact met je op. 

Voor open inschrijving: 

De trainingen via open inschrijving vinden plaats op:  

Locatie  Datum  Aanmelden 
Assen 

23 januari start 

23 februari 1e workshop 

17 maart intervisie 

23 maart 2e workshop 

14 april intervisie 

24 april Afsluiting

Klik hier om aan te melden en meer informatie over de tijden van de training.
Breukelen 

9 januari start 

6 februari 1e workshop 

6 maart intervisie 

13 maart 2e workshop 

11 april intervisie 

24 april Afsluiting  

Klik hier om aan te melden en meer informatie over de tijden van de training.
Eindhoven

16 januari start 

13 februari 1e workshop 

7 maart intervisie 

16 maart 2e workshop 

13 april intervisie 

26 april Afsluiting  

Klik hier om aan te melden en meer informatie over de tijden van de training.

Declareren?

 • Klik hier om de in-company trainingen te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de training is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt: 
 • Factuur (verkregen via Relevance – Schouten en Nelissen); 
 • Certificaat (of bewijs van deelname of diploma) (verkregen via Relevance – Schouten en Nelissen). 
 • Nadat de declaratie volledig is, de bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

Vragen?

 • Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088 –60 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.
Rob Bloks
Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten