Wie niet meegaat blijft achter

Digitalisering en robotisering bieden nieuwe kansen. Wil je niet achterblijven bij de digitalisering in de markt? Zorg er dan op tijd voor dat je er vertrouwd mee raakt. Doe meer met je talent: ontwikkel jouw digitale vaardigheden!

Aanbod A+O

A+O vergoedt de externe kosten voor trainingen en cursussen op het gebied van digitalisering en robotisering. Dat kan gaan om bijvoorbeeld:

 • omgaan met 3D printers en nieuwe robots
 • digitale tekeningen maken en lezen
 • programmeren van robots en machines
 • werken met softwarepakketten.

Belangrijk om te weten voor de aanvrager

 • De vergoeding bedraagt 90% van de externe kosten tot maximaal €1.000,- per aanvraag.
 • Voor een training of cursus geldt een maximale doorlooptijd van 12 maanden vanaf de startdatum.
 • De training of cursus moet worden afgesloten met een bewijs van deelname.
 • Je bedrijf betaalt de externe kosten en declareert 90% hiervan bij A+O. De BTW op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Per bedrijf zijn er maximaal 350 aanvragen per kalenderjaar mogelijk.
 • Binnen de cao-periode kun je per medewerker maar één keer eenzelfde activiteit declareren. Als een training of cursus uit meerdere onderdelen bestaat, kun je die onderdelen niet afzonderlijk declareren. Je kunt maar één keer declareren.
 • Dubbelfinanciering is niet toegestaan, ook niet in combinatie met extern te verkrijgen subsidies.
 • Na ontvangst van een declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je declaratie volledig is. Op het declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe declaratie indienen.

Aanvragen?

Klik hier om aan te vragen. Doe dit binnen 6 maanden nadat de training/cursus is gestart*. let wel op dat 3 maanden na de einddatum van de training/cursus moet worden gedeclareerd.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden nadat de training/cursus is afgerond. Stuur ook de factuur van de training/cursus mee.

Om vertraging in de behandeltermijn te voorkomen, dienen de volgende gegevens uit de factuur herleid te kunnen worden: naam werkgever, naam medewerker, uitgevoerde activiteit en de uitvoeringstermijn.
Het is handig om dit vooraf met de opleider af te stemmen. Hier vind je twee voorbeeldfacturen die aan alle voorwaarden voldoen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen. Bel 088-60 50 960 of stuur een mailtje naar vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten. 

Ter inspiratie / alle berichten