170 medewerkers ASML helpen technisch onderwijs

17 december 2019
leestijd: 4 minuten

Maar liefst 170 werknemers van chipmachinefabrikant ASML hebben na een interne campagne interesse getoond om te helpen in het technisch onderwijs. Een flink aandeel daarvan heeft zelfs aangegeven structureel als ‘hybride docent’ aan de slag te willen. Volgens Global Talentmanager Arianne Bijma levert samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen voor beide partijen veel op. “We kunnen elkaar echt versterken.”

“Ik vind het een mooi initiatief dat onze medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan het technisch onderwijs. We werken hierin nauw samen met FME en Brainport Development”, zegt Arianne Bijma, die bij ASML als Global Talentmanager verantwoordelijk is voor de contacten met het onderwijs. “Zoals bekend hebben de techniekopleidingen grote moeite om docenten te vinden. Maar zonder goed opgeleide technici heeft de maatschappij een groot probleem. Vandaar dat onze CEO, Peter Wennink, begin dit jaar heeft gezegd dat ASML haar medewerkers beschikbaar wil stellen om te helpen dit gat te dichten.”

Inmiddels heeft zich een flink aantal medewerkers gemeld, vertelt Bijma. “Zo’n 170 mensen hebben aangegeven zich te willen inzetten. Ongeveer de helft heeft ook aangeven interesse te hebben in hybride docentschap.” Die medewerkers kunnen onder voorwaarden de mogelijkheid krijgen om tot twintig procent van hun werktijd te besteden aan het hybride docentschap, vertelt Bijma. “Dat gebeurt met behoud van salaris en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, dus niemand gaat er financieel op achteruit.” Brainport Development gaat zich bezighouden met de matching: zij kijken wie op welke school terecht kan, vertelt Bijma. “Dat kan op een middelbare school zijn, maar ook op een mbo- of hbo-instelling of op een universiteit.”

“De sleutel om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt ligt bij onderwijs”

 Investeren in project is bewuste keuze

Volgens Bijma is het voor ASML een bewuste keuze om te investeren in dit project. “Daar zijn een aantal redenen voor. Allereerst het maatschappelijk belang: veel mensen profiteren van de groeiende economie, maar toch er is nog altijd een groep die daar niet van profiteert. De sleutel om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt ligt bij onderwijs.” Het is volgens Bijma voor de industrie van levensbelang om ervoor te zorgen dat er voldoende technisch personeel beschikbaar is. “Maar dan moet er wel voldoende capaciteit zijn om te kunnen opleiden. Daar kunnen wij met onze mensen aan bijdragen.”

“We realiseren ons heel goed dat je niet zomaar even voor de klas kunt gaan staan, dus we investeren ook in de ontwikkeling van de medewerkers die zich hebben aangemeld. Zij worden geschoold in het overdragen van kennis en doen nieuwe communicatie- en presentatievaardigheden op. Het brengt hen persoonlijk dus ook verder.” De ASML-medewerkers krijgen tevens de mogelijkheid om hun lesbevoegdheid te halen. Ze kunnen een opleiding volgen aan de Fontys Hogeschool. Na deze opleiding beschikken ze dan over een lesbevoegdheid die voldoet aan de wettelijke normen.”

Onderwijs verrijken met onze kennis

Arianne Bijma, Manager Talent Sourcing and University Relations

Ook de scholen kunnen voordeel hebben van de hybride docenten, denkt Bijma. “Door docenten uit het bedrijfsleven in te zetten, halen scholen de praktijk naar binnen. Voor leerlingen is het waanzinnig interessant om naast de theorie ook over de praktijk les te krijgen. En voor docenten kan dat bovendien inspirerend zijn.” Bijma benadrukt dat de hybride docenten gaan opereren binnen het bestaande curriculum. “De techniekdocenten hoeven echt niet bang te zijn dat wij hun lessen gaan bepalen. Docenten hebben verstand van onderwijs, wij van technologie. Zo zouden we op de TU kunnen vertellen over onze embedded software. Of aan vmbo-leerlingen les kunnen geven over assemblagetechnieken of hoe we werken in de cleanrooms. Wij zijn er niet op uit om het onderwijs te reorganiseren, maar willen het onderwijs verrijken met onze kennis. We kunnen elkaar dus versterken.”

Bijma is dan ook erg blij dat A+O de hybride docenten financieel ondersteunt. “Dat is heel belangrijk. ASML heeft diepe zakken, maar andere bedrijven hebben minder financiële slagkracht. De A+O-vergoedingen zijn een stimulans om mee te doen. Ik wil ieder metalektrobedrijf met meer dan dertig medewerkers oproepen om één of twee hybride docenten te gaan leveren. Het is voor elk bedrijf essentieel dat jonge mensen worden opgeleid. Wij kunnen als branche zelf nu een bijdrage gaan leveren. Dus mijn oproep is: doe vooral mee!”

Meer informatie

Arianne Bijma, Manager Talent Sourcing and University Relations ASML, tel. 06 – 29 60 10 12 of per e-mail arianne.bijma@asml.com

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten