Aanjaagsubsidie Technohubs (gesloten)

Looptijd: 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021*

Het budget voor deze regeling is uitgeput en de aanvraagmogelijkheid is per 1 april 2021 gesloten.

Start samen een technohub in jouw regio!

Hoe zorg je dat medewerkers de laatste technologische innovaties ‘in de vingers’ krijgen? Zet samen een technohub op in jouw regio: een leer- en innovatieplek waar bedrijven en onderwijs op een nieuwe manier kennis uitwisselen en technologische innovaties delen. Zodat werkenden bijblijven in hun vak. A+O biedt twee subsidies om technohubs te stimuleren.

Wat is een technohub?

In een technohub werken onderwijs en bedrijfsleven in een regionale publiek-private samenwerking (PPS) aan kennisuitwisseling op het gebied van technologische innovaties. De hub is een inspirerende plek waar medewerkers bijblijven in hun vak. Je leert niet in een traditionele schoolopzet, maar op nieuwe en hybride manieren die nauw aansluiten bij de actuele beroepspraktijk. Een technohub maakt innovaties regionaal toegankelijk, zodat werkenden zich een leven lang kunnen ontwikkelen.

De technohub organiseert:

 • nauwe samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs, gericht op het overdragen van technologische innovaties;
 • hybride, niet-schoolse vormen van onderwijs die zorgen dat werkenden zich bijscholen in nieuwe technieken, ICT en technologische innovaties;
 • techniekpromotie: zichtbaarheid van technologische innovaties zorgt voor doorontwikkeling in de techniek.

Aanbod A+O

Om technohubs te stimuleren biedt A+O twee subsidieregelingen.

Subsidie 1. Planvorming voor een technohub (maximaal €10.000,-)

Samenwerkende partijen kunnen voor het uitwerken van hun plan voor een technohub een ‘planvormingssubsidie’ aanvragen van €10.000,-. Met deze subsidie maak je bijvoorbeeld medewerkers van bedrijven vrij of huur je een projectleider in. Resultaat van deze fase is een projectplan voor een technohub.

Subsidie 2. Uitvoering van het projectplan (maximaal €500.000,-)

Voor de uitvoering van je projectplan kun je een subsidie aanvragen van maximaal 70 procent van de projectkosten tot een maximum van €500.000,-. Hierbij kan het gaan om het opstarten van een hub of om projecten binnen een al bestaande technohub zoals:

 • (Onderwijs)innovatie gericht op leren in de hub.
 • Structurele verbinding onderwijs en bedrijfsleven via hybride of fluïde leren[1].
 • Bijdragen aan leercultuur in bedrijven.

Deze subsidie is een vergoeding van de gemaakte kosten voor:
1.       de inzet van medewerkers uit bedrijven om een technohub te ontwikkelen;
2.       regionale marketing en communicatie van de technohub;
3.       de inzet van hybride docenten uit bedrijven voor het leren in de hub;
4.       het ontwikkelen van onderwijsmaterialen voor het leren in de hub;
5.       overige activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de technohub én aan het verbreden (meer technieken) of opschalen (meer lerenden) van de activiteiten in de hub.

Uitgesloten van subsidie zijn het inrichten van techniek- of werklokalen of andere ‘hardware’.

Belangrijk om te weten

 • Een bij A+O aangesloten bedrijf dient de aanvraag in.
 • Je dient de aanvraag in voor de start van de planvorming bij subsidie 1, of bij subsidie 2 voor de start van de uitvoering van het projectplan.
 • Gedurende de looptijd kun je per technohub één aanvraag indienen.
 • Een technohub kent een regiofunctie.
 • Met behulp van deze subsidie ontwikkeld onderwijs wordt ter beschikking gesteld aan de openbare bibliotheek van oZone.
 • Bij beoordeling kijkt de commissie naar al bestaande initiatieven om regionale beschikbaarheid te borgen en overlap te voorkomen.
 • Betrokkenen bij de technohub werken mee aan monitoring en kennisdeling.
 • Alleen volledige aanvragen nemen we in behandeling, op volgorde van binnenkomst.
 • Een beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van FME, FNV, CNV, De Unie en VHP2 beoordeelt de aanvraag en besluit over toekenning van de subsidie.
 • Download voor alle voorwaarden de volledige regeling (onderaan de webpagina).
 • Het maximaal subsidiabel uurtarief voor externe kosten is € 115,- incl. btw.
 • Goedgekeurde uitvoeringsplannen moeten voor 1 juli 2021 gestart zijn.

Aanvragen?

 • Download het aanvraagformulier hieronder.
 • Dien het aanvraagformulier samen met je voorstel in bij A+O via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Vermeld: Aanjaagsubsidie technohubs, ter attentie van Marion Steinbuch.

Er zijn een aantal momenten gepland waarop de commissie de ontvangen aanvragen zal beoordelen. De data waarop wij je aanvraag uiterlijk willen ontvangen zijn:

 • maandag 15 februari 2021
 • maandag 15 maart 20212
 • dinsdag 27 april 2021; laatste moment om planvormingssubsidies in te dienen, de planvorming moet gereed zijn voor 1 juni 2021.
 • dinsdag 1 juni 2021; laatste mogelijkheid om uitvoeringssubsidie aan te vragen.

Mocht je aanvraag niet vóór de uiterlijke aanleverdatum door ons zijn ontvangen, wordt deze behandeld tijdens het eerstvolgende moment waarop de beoordelingscommissie samenkomt.

Doorgaans vindt de vergadering van de beoordelingscommissie plaats binnen 14 dagen na de indieningstermijn.

Declareren?

 • Na ontvangst van de toekenningsbrief kun je 80 procent van het toegekende subsidiebedrag met een eerste factuur aanvragen bij A+O.
 • Na goedkeuring van de eindrapportage met behaalde resultaten en verantwoording van gemaakte kosten betalen we je tweede factuur met de resterende 20 procent.

 

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

[1] Bij hybride onderwijs vindt het onderwijs zowel ‘in de school’ als op andere locaties plaats, bijvoorbeeld bij bedrijven en met betrokkenheid van bedrijven. Bij fluïde onderwijs lopen werken en leren meer en meer door elkaar heen en wordt continu van en met elkaar geleerd.

Ter inspiratie / alle berichten