Andere werktijden (gesloten)

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2022*

De looptijd van deze regeling is verstreken. Het is niet meer mogelijk de regeling aan te vragen. 

Stem je rooster af op productie- én werkwensen

Ploegenrooster, consignatiediensten of thuiswerken. Hoe stem je de werktijden van je bedrijf af op de benodigde capaciteit én op de wensen van je medewerkers? Wat is de rol van de OR hierbij en hoe zorg je voor een gedragen planning? Het aanpassen van het rooster is een complexe uitdaging, maar kan je medewerkers én je bedrijf veel opleveren.

Aanbod A+O

A+O biedt kosteloze ondersteuning zodat je aan de slag kunt met het aanpassen van de roosters of consignatiediensten, of met thuiswerken. We werken hiervoor samen met adviesbureau Déhora.

Belangrijk om te weten

 • Bekijk de clips over Andere werktijden:
  – nut en noodzaak
  – het veranderproces
  – praktijkvoorbeelden
 • We werken in twee stappen. Stap 1 is een adviesgesprek. Na dit adviesgesprek beslis je of je een vervolgstap zet en kiest voor maatwerkbegeleiding voor jouw vraag. Let op: Je kunt de maatwerkbegeleiding dus pas aanvragen nadat je eerst een adviesgesprek hebt gevoerd met Déhora. De einddatum van uw aanvraag van het adviesgesprek valt dus vóór de startdatum van het begeleidingstraject. Je begeleidingsaanvraag wordt niet gehonoreerd in Mijn A+O als je niet eerst een adviesgesprek hebt gehad.
 • Je start binnen 3 maanden na goedkeuring van je aanvraag.
 • Aanmelden voor deelname aan het project kan gedurende de looptijd van het project en zolang er voldoende budget beschikbaar is. De door A+O ontvangen aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • De begeleiding wordt uitgevoerd binnen 15 maanden na goedkeuring aanvraag.
 • Deelname aan het project is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Als je tijdens de uitvoering van het onderdeel besluit te stoppen, danwel onvoldoende participeert, behoudt A+O zich het recht voor om (een gedeelte van) de gemaakte kosten bij je bedrijf in rekening te brengen.
 • Het project wordt voor A+O uitgevoerd door een externe uitvoerder. Wij sturen daarom je gegevens door naar deze uitvoerder. Hiervoor geef je toestemming bij het aanmelden in Mijn A+O.

Voor wie?

Voor directie, management, HR of OR. Kortom, voor iedereen in de organisatie die met andere roosters of flexibelere werktijden aan de slag wil.

Stap 1 De inhoud Het resultaat
Adviesgesprek van 2 uur met adviseur van Déhora

Je wilt aan de slag met andere werktijden of roosters, maar weet niet precies hoe je moet beginnen en of dit bij jouw organisatie kan.

In het gesprek inventariseer je samen met een deskundig adviseur wat er speelt in jouw bedrijf en krijg je advies welke vervolgstappen je kunt zetten.

 

Afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf, krijg je inzicht in bijvoorbeeld:

 • het draagvlak en de urgentie
 • de risico’s
 • de stappen die je kunt zetten
 • de inrichting van het veranderproces
 • de planning en doorlooptijd.
Stap 2 (optie vervolg)
Maatwerkbegeleiding tot maximaal 36 uur van Déhora

Je wilt na het adviesgesprek (stap 1) aan de slag met andere werktijden.

Je krijgt ondersteuning bij een van de stappen van het verander- of implementatieproces. Of je laat bijvoorbeeld je rooster toetsen op ergonomie of de Arbeidstijdenwet.

Afhankelijk van jouw begeleidingsvraag, is het resultaat bijvoorbeeld:

 • realisatie van een onderdeel van het verander- of implementatieproces
 • een getoetst rooster dat voorzien is van een advies.

Aanvragen?

Klik hier om je eenvoudig aan te melden via Mijn A+O.

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

Ter inspiratie / alle berichten