Financieringsreglement Opleiden (FO)

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2024*

Investeer in de medewerker van de toekomst

Bied jij als werkgever leer-werkplekken aan (leerling-)werknemers die een geaccrediteerde opleiding volgen op mbo-, hbo- of wo-niveau? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen op grond van het Financieringsreglement Opleiden van leerlingen en werknemers 2021-2023. Je vindt op deze pagina een samenvatting van het reglement en informatie over het aanvragen van de vergoeding. Het complete reglement vind je hier. 

Aanbod A+O

Het Financieringsreglement kent 4 verschillende varianten. Welke variant je kunt aanvragen, is afhankelijk van het type dienstverband, het aantal opleidingsdagen per week en de hoeveelheid modules die worden gevolgd. In de volgende tabel vind je een kort overzicht van de varianten. Gebruik onderstaande beslisboom om te bepalen welke variant in jouw specifieke situatie geldt.

Voorwaarden

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste voorwaarden per variant. Een compleet overzicht van het reglement vind je terug via de link onder het kopje ‘Investeer in de medewerker van de toekomst’.

Financieringsreglement opleidingen (FO) 

 • De (leerling-)werknemer is in dienst van het bedrijf.
 • De (leerling-)werknemer werkt minimaal 4 dagen per week in het bedrijf en volgt minimaal 1 dag per week een opleiding*.
 • De vergoeding hiervoor is maximaal €3.500,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. Let op: start de opleiding voor 1 januari 2023? Dan geldt een maximum van €3.000,- per studiejaar.
 • Per opleidingsniveau geldt een maximumaantal te vergoeden studiejaren. Zie hiervoor onderstaande tabel.

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

 Financieringsreglement opleidingen intensief 2 om 3 (FOI) 

 • De (leerling-)werknemer is in dienst van het bedrijf.
 • De (leerling-)werknemer werkt minimaal 3 dagen per week in het bedrijf en volgt minimaal 2 dagen per week een opleiding.
 • De vergoeding hiervoor is maximaal €4.300,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. Let op: tot 31 december 2022 geldt een maximum van €3.800,- per studiejaar.
 • Per opleidingsniveau geldt een maximumaantal te vergoeden studiejaren. Zie hiervoor onderstaande tabel.
Opleiding  Niveau  Maximale duur volgens de WEB  Maximale vergoedingsduur door A+O 
mbo Entree-opleiding  bbl-niveau I  min. half jaar en max. 1 jaar  1 jaar 
mbo Basisberoepsopleiding  bbl-niveau II  min. 2 en max. 3 jaar  2 jaar 
mbo Vakopleiding  bbl-niveau III  min. 2 en max. 4 jaar  3 jaar 
mbo Middenkaderopleiding  bbl-niveau IV  min. 3 en max. 4 jaar  4 jaar 
associate degree  niveau V  min. 1 jaar en max. 2 jaar  2 jaar 
hbo  niveau VI  min. 1 jaar en max. 4 jaar  4 jaar 
wo  niveau VII  min. 1 jaar en max. 4 jaar  4 jaar 

Financieringsreglement opleidingen modulair (FOM)

 • De (leerling-)werknemer is in dienst van het bedrijf.
 • De (leerling-)werknemer volgt geen gehele opleiding, maar één of meerdere modules van
  een geaccrediteerde opleiding.De modules worden afgesloten met een certificaat.
 • De vergoeding wordt naar rato van de studiebelastingsuren van de module(s) vastgesteld, met een maximum van €3.500,- per studiejaar.
 • Dien je aanvraag in voor de afronding van de betreffende opleidingsmodule.
 • Bij declaratie upload je een door de onderwijsinstelling verstrekt overzicht van de studiebelasting én een bewijs van deelname.

  Financieringsreglement opleidingen detacheerders (FOD) 

 • De leerling-werknemer is in dienst van een bedrijfstakschool** en gedetacheerd bij een bij A+O aangesloten onderneming.
 • De bedrijfstakschool heeft van A+O toestemming om de vergoeding aan te vragen voor deze medewerkers.
 • De vergoeding is maximaal €4.300,- per studiejaar.
 • De bedrijfstakschool vraagt de vergoeding aan bij A+O. Jouw bedrijf doet afstand van de vergoeding vanuit het Financieringsreglement Opleiden.

**aangesloten bij de vereniging van bedrijfstakscholen (Vereniging Technische Bedrijfstakscholen) en goedgekeurd door het bestuur van A+O Metalektro.

Belangrijk om te weten

 • Je kunt alleen een vergoeding krijgen voor een geaccrediteerde opleiding. Geaccrediteerde opleidingen staan geregistreerd in het Centraal Register Beroepsopleidingen (crebo) of in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (croho). Volgt de (leerling-)werknemer alleen losse modules? Ook die moeten onderdeel zijn van een opleiding uit een van beide registers.
 • Na ontvangst van een aanvraag of declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- of declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen? Dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je kunt vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

Aanvragen?

Je meldt de (leerling-)werknemer aan via Mijn A+O. Let op: 

 • Doe dit binnen 6 maanden na de startdatum. De datum waarop je de aanvraag indient, geldt als indiendatum. 
 • Vul als startdatum de eerste datum in waarop zowel de praktijkovereenkomst als de (leer)arbeidsovereenkomst van kracht zijn. De einddatum is de laatste datum waarop beide overeenkomsten van kracht zijn. Zie ook onderstaande tabel. 
 • Print en onderteken het aanvraagformulier en upload dit in Mijn A+O om de aanvraag in te dienen. 
 • Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding. 
 

Startdatum/  

ingangsdatum  

Einddatum  

Praktijkovereenkomst/ bewijs van inschrijving   

(Leer)arbeidsovereenkomst  

1 september 2022 

 

1 augustus 2022 

31 juli 2024 

 

30 juni 2023 

Vergoedingsperiode    1 september 2022  30 juni 2023 
In dit voorbeeld loopt de vergoedingsperiode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023, omdat in deze periode zowel de praktijkovereenkomst als (leer)arbeidsovereenkomst van kracht is. Na 30 juni 2023 is alleen de praktijkovereenkomst nog van kracht. 

 Wat je niet uploadt, maar wel beschikbaar hebt:  

 • een volledig ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) of bewijs van inschrijving (hbo) 
 • een volledig ondertekende (leer-)arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat het aangevraagde opleidingsconcept met 1 (regulier) of met 2 opleidingsdagen (intensief) wordt gevolgd. Onderaan deze pagina vind je onder het kopje ‘Bestanden’ een voorbeeld van zo’n overeenkomst.

Vroegtijdig beëindigen van de studie:

 • Bij vroegtijdig beëindigen van de studie is het voor de werkgever mogelijk om voor de gevolgde studietijd een vergoeding te ontvangen. Mutaties of uitval worden door de werkgever gemeld aan A+O via ‘declareren’. Je volgt hierbij de stappen die horen bij het declaratieproces. Zie hiervoor ook het Financieringsreglement opleiding van leerlingen en werknemers 2024, artikel 3.5 – pagina 198.

Steekproef

Deze regeling wordt gecontroleerd middels een steekproef. Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht. Je levert dan bovenstaande documenten aan. Meer informatie hierover vind je onderaan deze pagina, in het te downloaden bestand ‘Controleproces financieringsreglement opleiden’. 

Check op jaarlijkse voortgang opleiding

Je ontvangt automatisch 1 keer per jaar via Mijn A+O de vraag of de (leerling-)werknemer de opleiding voor het opvolgende studiejaar vervolgt:

 • Zo ja, dan gaan we door met het uitkeren van de voorschotten op de vergoeding
 • Zo nee, dan dien je direct je declaratie in.

Declareren?

Declareer hier via Mijn A+O.  

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname. Een bewijs van deelname is onder andere een diploma, relevante cijferlijst, digitale voortgangsrapportage, schoolverklaring of een e-mailbevestiging van de opleider. Wat  niet voldoet: een bewijs van inschrijving, een praktijkovereenkomst, een cijferlijst zonder uitvoeringsperiode of niet aantoonbaar vanuit de opleider.

Opleiden in grensgebieden

Is je bedrijf gevestigd in Nederland, dan kun je bij de directeur van A+O Metalektro een vergoeding aanvragen voor een erkende opleiding, gevolgd in deelstaten of provincies grenzend aan Nederland. 

 

 

Ter inspiratie / alle berichten