Investeer in de medewerker van de toekomst

Bied jij als werkgever leer-werkplekken aan (leerling-)werknemers die een geaccrediteerde opleiding volgen op mbo-, hbo- of wo-niveau? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen op grond van het A+O Financieringsreglement Opleiden van leerlingen en werknemers 2021-2023. Je vindt op deze pagina een samenvatting van het reglement en informatie over het aanvragen van de vergoeding. Het complete reglement vind je hier. 

Aanbod A+O

Het reglement kent verschillende varianten: 

Financieringsreglement opleidingen (FO) 

 • De (leerling-)werknemer is in dienst van het bedrijf.  
 • De (leerling-)werknemer werkt minimaal 4 dagen per week in het bedrijf en volgt minimaal 1 dag per week een opleiding*.  
 • De vergoeding hiervoor is maximaal €3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren.  
 • Per opleidingsniveau geldt een maximumaantal te vergoeden studiejaren. Zie hiervoor onderstaande tabel. 
 • Dien je aanvraag bij A+O in uiterlijk binnen 6 maanden na startdatum van het aan te vragen studiejaar. 
 • Geef bij meerjarige opleidingen door of de (leerling-)werknemer de opleiding het opvolgende studiejaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via Mijn A+O. 
 • Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval, declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname. 

 Financieringsreglement opleidingen intensief 2 om 3 (FOI) 

 • De (leerling-)werknemer is in dienst van het bedrijf. 
 • De (leerling-)werknemer werkt minimaal 3 dagen per week in het bedrijf en volgt minimaal 2 dagen per week een opleiding. 
 • De vergoeding hiervoor is maximaal €3.800,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. 
 • Per opleidingsniveau geldt een maximumaantal te vergoeden studiejaren. Zie hiervoor onderstaande tabel. 
 • Dien je aanvraag bij A+O in uiterlijk binnen 6 maanden na startdatum van het aan te vragen studiejaar. 
 • Geef bij meerjarige opleidingen door of de (leerling-)werknemer de opleiding het opvolgende studiejaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via Mijn A+O. 
 • Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval, declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname. 
Opleiding  Niveau  Maximale duur volgens de WEB  Maximale vergoedingsduur door A+O 
mbo Entree-opleiding  bbl-niveau I  min. half jaar en max. 1 jaar  1 jaar 
mbo Basisberoepsopleiding  bbl-niveau II  min. 2 en max. 3 jaar  2 jaar 
mbo Vakopleiding  bbl-niveau III  min. 2 en max. 4 jaar  3 jaar 
mbo Middenkaderopleiding  bbl-niveau IV  min. 3 en max. 4 jaar  4 jaar 
associate degree  niveau V  min. 1 jaar en max. 2 jaar  2 jaar 
hbo  niveau VI  min. 1 jaar en max. 4 jaar  4 jaar 
wo  niveau VII  min. 1 jaar en max. 4 jaar  4 jaar 

Financieringsreglement opleidingen modulair (FOM)

 • De (leerling-)werknemer is in dienst van het bedrijf. 
 • De (leerling-)werknemer volgt geen gehele opleiding, maar één of meerdere modules van:
  een crebo- of croho-gecertificeerde opleiding, zoals keuzedelen/mbo-certificaten/hbo-modules of een NLQF-ingeschaalde opleiding. 
 • De vergoeding wordt naar rato van de studiebelastingsuren van de module(s) vastgesteld. 
 • Dien je aanvraag in voor de afronding van de betreffende opleidingsmodule. 
 • Bij declaratie wordt een door de onderwijsinstelling verstrekt overzicht van de studiebelasting én een bewijs van deelname geüpload.  

  Financieringsreglement opleidingen detacheerders (FOD) 

 • De leerling-werknemer is in dienst van een bedrijfstakschool** en gedetacheerd bij een bij A+O aangesloten onderneming. 
 • De bedrijfstakschool heeft van A+O toestemming om de vergoeding aan te vragen voor deze medewerkers. 
 • De bedrijfstakschool vraagt de vergoeding aan bij A+O. Jouw bedrijf doet afstand van de vergoeding vanuit het Financieringsreglement Opleiden.  
 • Dien je aanvraag bij A+O in uiterlijk binnen 6 maanden na startdatum van het aan te vragen studiejaar.  
 • Geef bij meerjarige opleidingen door of de (leerling-)werknemer de opleiding het opvolgende studiejaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via Mijn A+O. 
 • Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval, declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname. 

 *Onder opleiding verstaan we het leren waarbij niet bijgedragen wordt aan de productie. Hieronder vallen theorielessen van een docent, e-learning buiten de werkplek, praktijklessen op een praktijklocatie buiten het bedrijf of praktijklessen op een praktijkplaats binnen het bedrijf.  

**aangesloten bij de vereniging van bedrijfstakscholen (Vereniging Technische Bedrijfstakscholen) en goedgekeurd door het bestuur van A+O Metalektro.

Aanvragen?

Je meldt de (leerling-)medewerkwerknemer aan via Mijn A+O. Let op: 

 • Doe dit binnen 6 maanden na de startdatum. De datum waarop je de aanvraag indient, geldt als indiendatum. 
 • Vul als startdatum de eerste datum in waarop zowel de praktijkovereenkomst als de (leer)arbeidsovereenkomst van kracht zijn. De einddatum is de laatste datum waarop beide overeenkomsten van kracht zijn. Zie ook onderstaande tabel. 
 • Print en onderteken het aanvraagformulier en upload dit in Mijn A+O om de aanvraag in te dienen. 
 • Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding. 
 

Startdatum/  

ingangsdatum  

Einddatum  

Praktijkovereenkomst/ bewijs van inschrijving   

(Leer)arbeidsovereenkomst  

1 september 2022 

 

1 augustus 2022 

31 juli 2024 

 

30 juni 2023 

Vergoedingsperiode    1 september 2022  30 juni 2023 
In dit voorbeeld loopt de vergoedingsperiode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023, omdat in deze periode zowel de praktijkovereenkomst als (leer)arbeidsovereenkomst van kracht is. Na 30 juni 2023 is alleen de praktijkovereenkomst nog van kracht. 

 Wat je niet uploadt, maar wel beschikbaar hebt:  

 • een volledig ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) of bewijs van inschrijving (hbo) 
 • een volledig ondertekende (leer-)arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat het aangevraagde opleidingsconcept (regulier of intensief) wordt gevolgd. Zie voorbeelden onderaan deze pagina.

Steekproef

Deze regeling wordt gecontroleerd middels een steekproef. Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht. Je levert dan bovenstaande documenten aan.  

Declareren?

Declareer hier via Mijn A+O.  

 A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af. 

Tip: wist je dat je voor een bbl-traject daarnaast bij de overheid een subsidie praktijkleren kunt aanvragen? Deze aanvraag kun je indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie vind je op de website van RVO. 

Opleiden in grensgebieden

Is je bedrijf gevestigd in Nederland, dan kun je bij de directeur van A+O Metalektro een vergoeding aanvragen voor een erkende opleiding, gevolgd in deelstaten of provincies grenzend aan Nederland. 

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

 

Ter inspiratie / alle berichten