Ontwikkel een strategisch opleidingsplan of opleidingsbeleid (OSO)

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2023*

Leid niet ad hoc, maar toekomstgericht op!

Volgen medewerkers in jouw organisatie af en toe losse cursussen of trainingen? Of leid jij medewerkers strategisch op? Strategisch opleiden houdt in dat de ontwikkeling van je medewerkers aansluit bij de koers van je organisatie op de lange termijn. Strategisch opleiden start met een heldere visie. Focus op de toekomst en ga strategisch aan de slag met ontwikkeling.

Aanbod A+O

A+O biedt een vergoeding tot €5.000,- om een strategisch opleidingsplan of opleidingsbeleid te ontwikkelen. Je gebruikt de vergoeding voor de kosten van een externe adviseur. Deze adviseur begeleidt je in het scherp krijgen van de belangrijkste thema’s in je organisatie en helpt je het strategisch opleidingsplan of opleidingsbeleid te ontwikkelen en een plan te schrijven. Ook interne uren van een medewerker die zich met het strategisch opleidingsplan of opleidingsbeleid komen voor een vergoeding in aanmerking.

Een strategisch opleidingsplan of opleidingsbeleid geeft antwoord op vragen als:

 • Welke strategische thema’s en huidige en toekomstige ontwikkelingen in je bedrijf zijn van belang voor de ontwikkeling van je medewerkers? Denk aan duurzame inzetbaarheid, vergrijzing, etc.
 • Welke skills zijn op de lange termijn nodig om je organisatievisie en organisatiedoelstellingen te realiseren?
 • Welke vormen en methodieken van opleiden en ontwikkelen passen hierbij?
 • Hoe zet je oZone in bij het strategisch opleiden?
 • Hoe beoordeel en/of beloon je medewerkers op basis van dit beleid? Hoe positioneer je je performancecyclus? Bekijk hier een filmpje van Kilian Wawoe over een theorie van het nieuwe beoordelen en belonen.
 • Hoe zorg je voor een match tussen organisatiebehoefte en individuele behoefte?
 • Hoe zorg je dat je het strategisch opleidingsbeleid goed afstemt binnen je organisatie?

Voorwaarden

 • Deelname is alleen mogelijk voor werknemers die vallen onder de cao Metalektro van bij A+O aangesloten bedrijven.
 • Je kunt voor deze vergoeding maximaal 1 aanvraag indienen tot en met 31 december 2023.
 • Je bedrijf kiest zelf een uitvoerder.
 • De maximale vergoeding van de externe begeleidingskosten en/of interne uren bedraagt € 5.000,-.
 • Voor de regeling geldt een maximum extern uurtarief van €125,- en een maximum intern uurtarief van €50,-.
 • De maximale doorlooptijd is 6 maanden vanaf de startdatum.
 • Je bedrijf betaalt de kosten zelf en declareert maximaal € 5.000,- bij A+O. De btw op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Door gebruik te maken van deze regeling ga je akkoord met deelname aan de monitoring en evaluatie van de vergoeding. Dit betekent dat A+O na je declaratie contact met je opneemt om enkele vragen te stellen over je activiteiten en resultaten.

Belangrijk om te weten

Je meldt je aan via Mijn A+O en na ontvangst van je aanvraag krijg je van ons bericht. Na afronding van het traject is het belangrijk dat je declaratie volledig is. Op het declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen? Dan nemen we je declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je kunt vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe declaratie indienen.

Aanvragen?

Klik op onderstaande button om je eenvoudig aan te melden via Mijn A+O. Let op: dien je aanvraag vooraf of uiterlijk binnen 3 maanden van de startdatum in.

Declareren?

Declareer hier via Mijn A+O. Let op:

 • Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden na de einddatum van het traject.
 • Voeg als bijlage de kopiefactuur van de externe uitvoerder toe. Op de factuur staan verplicht de volgende gegevens:
  • de titel: regeling ‘Strategisch opleidingsplan’
  • je bedrijfsnaam
  • de uitgevoerde activiteiten
  • de uitvoeringsperiode
 • Voeg indien van toepassing ook als bijlage een kostenspecificatie van de intern ingezette capaciteit toe. Een voorbeeldformat vind je hieronder.
  De kostenspecificatie bevat de volgende gegevens:

  • aantal uren x €50,- met vermelding van de uitgevoerde activiteiten
  • de uitvoeringsperiode

Let op: ook de medewerker die intern is ingezet moet deze kostenspecificatie ondertekenen.

Tip: stem de factuur vooraf met de externe uitvoerder af. Zo voorkom je vertraging bij de declaratie.

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

 

Ter inspiratie / alle berichten