REACT EU – Ontwikkelen basis- en techniekvaardigheden (REU) – GESLOTEN

Looptijd: 1 juni 2022 t/m 31 maart 2023*


Goede arbeidsmarktkansen voor iedereen!

Benut jij de kwaliteiten van al jouw medewerkers optimaal? Of zitten er nog verborgen talenten in jouw organisatie? Of ben je werkzoekende en op zoek naar een baan in de techniek en kun je daarbij nog wel wat hulp gebruiken?* Deze regeling is speciaal voor medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook voor toekomstige medewerkers!

*) Als sprake is van een toekomstige medewerker in een kwetsbare arbeidsmarktpositie valt deze regeling onder het begeleidingstraject met de arbeidsmarktcoach.

Aanbod A+O

Met behulp van de REACT EU-subsidie, biedt A+O Metalektro cursussen en trainingen aan voor (toekomstige) medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Klik hieronder voor de catalogus met het aanbod van trainingen op het gebied van basis- en techniekvaardigheden. De kosten voor deze trainingen worden volledig vergoed. De uren die een medewerker tijdens werktijd besteedt, kunnen als loonverletkosten voor een vergoeding in aanmerking komen.

Belangrijk om te weten voor de aanvrager

Spelregels trainingen en cursussen

 • Het aanbod is beschikbaar voor (toekomstige) medewerkers in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit zijn zoals gezegd onder andere medewerkers zonder startkwalificatie**, maar ook bijvoorbeeld medewerkers die in een periode van drie jaar voorafgaand aan de training een bijstandsuitkering hebben of die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister in het kader van de Wet banenafspraak . Mocht je twijfelen of een medewerker onder de doelgroep valt neem dan contact op met de afdeling Vergoedingen.
 • Maak een keuze voor een training of cursus uit het door A+O Metalektro geselecteerde aanbod;
 • De training of cursus uit de catalogus moet starten op of na 1 juni 2022 en wordt afgerond op uiterlijk 31 maart 2023;
 • De aangemelde medewerker(s) moet(en) voor de duur van de training of cursus werkzaam zijn bij het bij A+O-aangesloten bedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis). Dit kan A+O controleren, bijvoorbeeld door een loonstrook of ander bewijs op te vragen waarmee het dienstverband ten tijde van de aanvraag wordt aangetoond. Als je als werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kunt overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten in rekening te brengen. Bij een werkzoekende is dit niet van toepassing;
 • Als werkgever breng je geen kosten in rekening bij de werknemer, ook niet wanneer hij/zij de opleiding niet afrondt of uit dienst treedt;
 • Voor (toekomstige) medewerkers die een training of cursus volgen, kan voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O;
 • De aanvraagmogelijkheid sluit wanneer het maximum beschikbare budget is bereikt;
 • Alle trainingen worden zowel aangeboden via een open inschrijving als via incompany-inschrijvingen;
 • A+O Metalektro heeft standaard prijsafspraken gemaakt per opleider en per training. Bij wijzigingen in de opzet, bijvoorbeeld door bij een incompany-inschrijving het minimum of maximum aantal deelnemers te wijzigen, kunnen er meerkosten van toepassing zijn die voor rekening komen van de werkgever;
 • De behandeling van subsidieaanvragen bij A+O Metalektro is op volgorde van indiening;
 • Omdat de regeling (in tegenstelling tot veel van onze andere regelingen) wordt gefinancierd met de ESFsubsidie ‘React EU’ zijn bij het indienen van een aanvraag een burgerservicenummer en een kopie identiteitsbewijs noodzakelijk;
 • De subsidie wordt alleen definitief verleend als je als werkgever alle gevraagde bewijsstukken kunt overleggen;
 • In geval van een te late annulering of het niet (geheel) doorlopen van de training vervalt de subsidie. A+O Metalektro gaat hierbij uit van de annuleringsvoorwaarden van het betreffende trainingsbureau waarmee de overeenkomst tot inschrijving is gesloten;
 • Aanmeldingen die niet volledig zijn ingevuld in ‘Mijn A+O’ en/of niet de vereiste documenten bevatten, kunnen niet in behandeling worden genomen door A+O Metalektro;
 • Er bestaat de mogelijkheid om loonverletkosten aan te vragen voor de uren dat de medewerker door scholing niet aanwezig kon zijn op zijn werkplek. Hiervoor is een sluitende of integrale urenregistratie noodzakelijk. Zie ‘Bestanden’ onderaan de pagina voor een verklaring loonverletkosten en formulier urenregistratie.

**) Een startkwalificatie is een afgeronde opleiding op mbo niveau 2, havo, vwo of hoger.

Aanvragen?

 • Je vraagt de vergoeding minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden voor start van de training of cursus aan. Stap 1: oriënteren op het aanbod in onze catalogus; Stap 2: inschrijven voor de training/cursus naar keuze, via de website van de betreffende aanbieder; Stap 3: aanvragen van de vergoeding via ‘Mijn A+O’. Afhankelijk van de gekozen opleiding doe je een aanvraag voor React EU Basisvaardigheden, of React EU techniekvaardigheden.
 • Bij de aanvraag upload je de volgende documenten:
  • Een kopie van het ID-bewijs van de werknemer***
  • Verklaring opleidingsniveau. Zie ‘Bestanden’ onderaan de pagina voor het formulier voor de verklaring.
  • Als stap 2 en 3 goed zijn doorlopen ontvang je een bevestiging via ‘Mijn A+O’. De subsidieaanvraag is dan voorlopig goedgekeurd in afwachting van een volledig en correcte declaratie na afloop van de training/cursus.

***) Je kunt hiervoor de KopieID-app gebruiken. Zie hier: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

Declareren?

 • Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de training/cursus is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt:
  • Aanwezigheidsregistratie deelnemer (verkregen via de opleider)
  • Bij techniekvaardigheden: intakeverslag (verkregen via de opleider)
  • Certificaat/bewijs van deelname (verkregen via de opleider)
  • Factuur (verkregen via de opleider)
  • Loonstrook, niet ouder dan 3 maanden****
 • Voor de declaratie van de loonverletkosten is daarnaast het volgende noodzakelijk:
  • Sluitende tijds-/aanwezigheidsregistratie
  • Verklaring ondertekend door werkgever, werknemer en externe opleider met totaal aantal lesuren per opleiding, aantal bijgewoonde lesuren onder betaalde werktijd
   Zie ‘Bestanden’ onderaan de pagina voor een verklaring loonverletkosten en formulier urenregistratie.
 • Nadat de declaratie volledig is, de bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

****) Niet van toepassing bij het traject REACT EU met een toekomstige medewerker.

Vragen?

 • Voor vragen over het aanbod en de inhoud van de trainingen en cursussen neem je contact op met het trainingsbureau. Raadpleeg hiervoor de website van het betreffende trainingsbureau.
 • Voor vragen over de aanmeldprocedure en afronding van de vergoedingsaanvraag kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088 –60 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.

Ter inspiratie / alle berichten