REACT EU – Toeleiden + scholing (REU Toeleiden) – GESLOTEN

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 maart 2023*

Goede arbeidsmarktkansen voor iedereen!

Ben je begeleider van iemand die zich oriënteert in de techniek, maar diegene weet niet waar hij of zij moet beginnen? En is hierbij nog wel wat hulp gewenst om ook duurzaam aan het werk te kunnen?

Aanbod A+O

Met behulp van de REACT EU-subsidie, biedt A+O Metalektro begeleiding (inclusief intake) aan voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De maximumvergoeding voor de intake en begeleiding bedraagt € 1.700,-. Met deze vergoeding kan een Noloc erkende loopbaanprofessional of ervaren begeleider een deelnemer helpen om de weg te vinden naar een baan in de techniek.

Aanvragen van deze subsidie lopen via de loopbaanprofessional, jobcoach of arbeidsmarktcoach via ‘Mijn A+O’.

Spelregels begeleiding, trainingen en cursussen

 • Het aanbod is beschikbaar voor deelnemers in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit zijn onder andere mensen zonder startkwalificatie**, of die in een periode van drie jaar voorafgaand aan het traject een bijstandsuitkering hebben of die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister in het kader van de Wet banenafspraak. Wil je zeker weten dat de deelnemer hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de afdeling vergoedingen (zie onderstaande contactgegevens);
 • De begeleidingsactiviteiten starten met een intakegesprek uitgevoerd door een (geregistreerd) loopbaanprofessional of jobcoach. In het verslag van het intakegesprek (zie format) is opgenomen:
  • datum intake gesprek;
  • naam van de begeleider;
  • naam (en BSN nummer) van de deelnemer;
  • te ondernemen stappen om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren;
  • de specifiek (voorgenomen) scholing van beroepsvaardigheden;
  • ondertekening door begeleider en deelnemer.
 • Het verslag van het intakegesprek wordt meegestuurd bij de aanvraag bij A+O Metalektro;
 • De begeleiding moet starten op of na 1 januari 2022 en wordt afgerond op uiterlijk 31 maart 2023. Bij het doen van de aanvraag mag het traject nog niet zijn afgerond;
 • Binnen deze regeling kan één aanvraag per persoon worden gedaan;
 • Het maximaal te vergoeden bedrag is € 1.700,- per aanvraag inclusief BTW en eventuele overheadkosten. Het maximumtarief bedraagt € 76,- incl. BTW. De aanvraagmogelijkheid sluit wanneer het maximum beschikbare budget is bereikt;
 • Deze subsidieregeling ‘Toeleiden’ mag worden gecombineerd met de scholing die is opgenomen in de Catalogus REACT EU (ao-metalektro.nl). Hiervoor wordt eerst de regeling ‘Toeleiden’ aangevraagd en na toekenning door A+O kan ook het onderdeel ‘Scholing’ worden aangevraagd.
 • De activiteiten die vallen onder deze subsidieregeling ‘REACT EU Toeleiden’ mogen niet worden gecombineerd met andere subsidies die vanuit A+O zijn toegekend aan het (regionale) initiatief waarvoor de arbeidsmarktcoach of begeleider begeleiding uitvoert.
 • De behandeling van subsidieaanvragen bij A+O Metalektro is op volgorde van indiening;
 • Omdat de regeling wordt gefinancierd met de subsidie ‘REACT EU’ zijn bij het indienen van een aanvraag een Burgerservicenummer en een kopie identiteitsbewijs noodzakelijk;
 • De subsidie wordt alleen definitief verleend als je alle gevraagde bewijsstukken kunt overleggen;
 • Aanmeldingen die niet volledig zijn ingevuld in ‘Mijn A+O’ en/of niet de vereiste documenten bevatten, kunnen niet in behandeling worden genomen door A+O Metalektro.

Aanvragen?

Begeleiding en scholing vraag je apart aan.

Begeleiding

 • De loopbaanprofessional, jobcoach of arbeidsmarktcoach vraagt voor de deelnemer de vergoeding vooraf of gedurende het begeleidingstraject  aan. via ‘Mijn A+O’.***
 • Bij de aanvraag upload je de volgende documenten:
  • verslag intake deelnemer;
  • een kopie van het ID-bewijs van de deelnemer;****
  • indien van toepassing: verklaring opleidingsniveau.
 • Als deze stap goed is doorlopen ontvang je een bevestiging via ‘Mijn A+O’. De subsidieaanvraag is dan voorlopig goedgekeurd in afwachting van een volledige en correcte declaratie na afloop van de begeleiding.

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

**een startkwalificatie is een afgeronde opleiding op mbo niveau 2, havo, vwo of hoger.

*** Indien je geen ‘Mijn A+O’-account hebt, vraag deze dan hier aan.

**** Je kunt hiervoor de KopieID-app gebruiken. Zie hier: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl.

Scholing

Je vraagt de vergoeding maximaal 3 maanden voor start van de training of cursus aan.

Aanvraag scholing vindt plaats na aanvraag begeleiding.

 • Stap 1: de begeleider bespreekt met de kandidaat de te volgen scholing.
  Stap 2: inschrijven voor de gewenste scholing, via de begeleider bij de opleider.
  Stap 3: met bewijs van inschrijving voor de scholing vraagt de begeleider subsidie aan via ‘Mijn A+O‘ onder het kopje ‘REACT EU Toeleiding – Training’. De datum van de digitale aanmelding geldt als aanmeldingsdatum. Daarnaast zorg je voor:

Declareren?

Je declareert de scholing en begeleiding apart van elkaar.

Begeleiding

Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de begeleiding is afgerond, maar uiterlijk op 28 april 2023. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt:

 • datum begeleidingsactiviteit;
 • naam van de begeleider;
 • bewijs waaruit blijkt dat de begeleider Noloc gecertificeerd is (registernummer) of met behulp van een cv kan aantonen dat hij/zij werkervaring heeft met het geven van begeleiding;
 • naam (en/of BSN nummer) van de deelnemer;
 • afrondingsrapportage (zie format) deelnemer met beschrijving van verrichte begeleidingsactiviteiten met betrekking tot het volgen van scholing en verbeteren van de arbeidsmarktpositie;
 • nadat de declaratie volledig is, de bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd aan de bij A+O bekende instantie of coach/begeleider.

Scholing

Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de scholing is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt (verkregen via de opleider):

 • Prestatieverklaring
 • Factuur
 • Bewijs van deelname

Nadat de declaratie volledig is, bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd aan de opleider.

Vragen?

Voor vragen over de aanmeldprocedure en afronding van de vergoedingsaanvraag kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088 – 60 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.

Ter inspiratie / alle berichten