Enthousiasmeer jongeren voor de metalektrosector!

Een belangrijke doelstelling van A+O Metalektro is promotie van de sector Metalektro onder jongeren, zodat er voldoende nieuwe mensen de sector instromen. Het zorgen voor een positieve beeldvorming van de metalektrosector draagt daarin bij.

Aanbod A+O

Vanuit deze doelstelling ondersteunt A+O financieel regionale samenwerkende partijen/platforms die zich gedurende langere periode inzetten voor het enthousiasmeren van mensen voor de Metalektro. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld techniekevenementen, techniekwedstrijden en beurzen.

Hoogte vergoeding

Per activiteit is jaarlijks maximaal €5.000,- beschikbaar (inclusief BTW).

Belangrijk om te weten

  • Het doel van de aanvraag is techniekpromotie in de regio. In de aanvraag wordt ook het beoogde resultaat, effect en de mogelijke verduurzaming van de activiteiten beschreven.
  • De aanvraag beslaat een periode voor maximaal 1 jaar.
  • Na afloop van het evenement stuurt de aanvrager een eindrapportage, waarin behaalde resultaten en de gerealiseerde kosten zijn opgenomen.

Voor wie?

Voor samenwerkende partijen in de regio, waarvan metalektrobedrijven een substantieel onderdeel uitmaken.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met je regiomanager.

Aanvragen

Download het aanmeldformulier hieronder.

*  Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €250.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Marcel Beltman - Area Manager bij HP Valves

“Ik heb deelgenomen aan de cursussen ‘Professioneel presenteren’, ‘Communiceren met lef’ en ‘Resultaatgericht onderhandelen’.  Vorige week had ik een onderhandeling bij een klant en heb ik direct kunnen gebruiken wat ik in de training geleerd heb. Ik kijk nu beter naar het profiel van de klant.”

Ter inspiratie / alle berichten