Strategisch leren en ontwikkelen (gesloten)

Looptijd: 6 mei 2019 t/m 30 juni 2021*

Het budget voor deze regeling is uitgeput en de aanvraagmogelijkheid is per 23 januari 2020 gesloten.

Breng leren en ontwikkelen in je bedrijf naar een hoger plan

Technologische veranderingen zijn aan de orde van de dag. Binnen jouw bedrijf zal dat niet anders zijn. Sluit de manier waarop er binnen jouw bedrijf naar opleiden en groei van medewerkers wordt gekeken wel aan op al die veranderingen?

Aanbod A+O

Bij A+O kun je een vergoeding tot €15.000,- aanvragen die je kunt inzetten om continu te investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Je kunt de vergoeding gebruiken voor de kosten van een extern adviesbureau, om interne capaciteit vrij te maken of voor een combinatie van beide.

Dat kan gaan om onder meer:

 • Ik wil een plan opzetten rondom leren en ontwikkelen. Hoe doe ik dat?
 • Hoe blijven we continu in gesprek met onze medewerkers?
 • Wat betekenen de ontwikkelingen in mijn bedrijf voor de competenties van mijn medewerkers? Welke vormen van opleiden en ontwikkelen passen hierbij?
 • We gaan aan de slag met oZone: hoe kunnen we dit leerplatform invoeren?
 • Ik wil weten of onze investeringen in opleiden en ontwikkelen ook resultaten opleveren. Hoe doe ik dat?

Belangrijk om te weten

 • Je kunt voor deze vergoeding maximaal één aanvraag indienen.
 • De vergoeding bedraagt maximaal €15.000,- voor externe en/of interne begeleidingskosten.
 • De maximale doorlooptijd van een traject is 12 maanden vanaf de startdatum.
 • Je bedrijf betaalt de kosten zelf en declareert maximaal €15.000,- bij A+O. De BTW op deze kosten kun je niet aan ons doorberekenen.
 • Voor de inzet van interne capaciteit is het uurtarief vastgesteld op €50,- per uur. Ook hierop kun je geen BTW in rekening brengen bij A+O.
 • Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

Aanvragen?

De aanvraagmogelijkheid is gesloten per 23 januari 2020.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dat binnen 3 maanden nadat het traject is afgerond. Voeg de volgende bijlagen toe**:

 • Externe kosten: een kopiefactuur van externe uitvoerder(s). Hierop zijn ook je bedrijfsnaam vermeld,  de uitgevoerde activiteiten, de uitvoeringsperiode en de regeling ‘Strategisch leren en ontwikkelen’ waarvoor je bedrijf is ingeschreven.
 • Interne kosten: een kostenspecificatie van de intern ingezette capaciteit. Een voorbeeldformat vind je hieronder. De uren x €50,-,  met vermelding van de uitgevoerde activiteiten, de uitvoeringsperiode en de regeling. Let op: ook de medewerker die intern is ingezet moet deze kostenspecificatie ondertekenen.

  ** Afhankelijk van je keuze kan dit gaan om óf externe kosten, óf interne kosten, óf beide formulieren.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de Afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088-60 50 960 of stuur een mail naar vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.

* Voor deze regeling is het maximumbudget bereikt.

Ter inspiratie / alle berichten