Tijdelijke subsidie oZone

oZone als middel om kennis te borgen én te delen

Hét kennisdelingsplatform

oZone is hét kennisdelingsplatform voor de technische sector. Het platform biedt individuele bedrijven de mogelijkheid om leerprocessen te digitaliseren, kennis te borgen en kennis te delen. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar juist ook met andere bedrijven, in alle sectoren binnen de techniek.   

oZone is opgericht op initiatief van A+O, maar is inmiddels ook omarmd door andere fondsen, zoals OOM en Savantis. Momenteel zijn er ruim 500 bedrijven aangesloten en tellen we 33.000 actieve gebruikers. Meer en meer bedrijven zien dus de toegevoegde waarde van oZone en samen bouwen we aan een stevig platform. Maar het omzetten van kennis naar oZone-content kost tijd en geld. Als tegemoetkoming in deze kosten kun je nu tijdelijk bij A+O een vergoeding aanvragen. 

Aanbod A+O

We willen bedrijven graag aanmoedigen om zelf content te ontwikkelen en met elkaar te delen. Hiervoor stellen we een tijdelijke subsidie beschikbaar. Met deze vergoeding kun je als bedrijf een oZone-ontwikkelaar inschakelen en media laten maken bij de modules, of hier intern iemand voor vrijmaken. De vergoeding bedraagt maximaal € 11.000,- en je kunt deze één keer aanvragen. De regeling loopt tot 31 december 2023 of tot het maximale budget bereikt is.  

Ben je geïnteresseerd, maar heb je geen oZone-ontwikkelaar in je bedrijf of in je netwerk? Geen probleem! A+O Metalektro kent ervaren oZone-ontwikkelaars. Neem contact op met je regiomanager of oZone-adviseur voor meer informatie. 

Belangrijk om te weten

 • Deze subsidie is alleen beschikbaar voor bedrijven die aangesloten zijn bij A+O Metalektro.
 • De content die met de subsidie ontwikkeld is, wordt beschikbaar gesteld aan de openbare bibliotheek van oZone. 
 • De content moet relevant zijn voor de sector en bijdragen aan het kennisniveau in de sector of in een bepaalde branche. Dit dient door de aanvrager te worden onderbouwd bij het indienen van de aanvraag.  
 • De content moet voldoen aan de voorwaarden die A+O Metalektro stelt in de contentvoorwaarden van oZone. 
 • De aanvrager van de subsidie is eigenaar van de content en is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan in oZone. 
 • De aanvrager heeft een oZone-aansluitovereenkomst of is bereid deze af te sluiten en conformeert zich daarmee aan de bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen.  
 • De subsidie dient te zijn aangevraagd en toegekend, voordat gestart wordt met de ontwikkeling van de content. 
 • De content dient uiterlijk 31 december 2023 gereed en opgeleverd te zijn. Bij oplevering op een latere datum wordt de subsidie mogelijk niet uitgekeerd.  
 • De subsidie wordt uitsluitend verstrekt na toetsing van de content op het voldoen aan de voorwaarden en het overleggen van de facturen of uren-overzichten.  
 • De aanvrager wordt alleen gecompenseerd voor de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot maximaal de toegezegde vergoeding van € 11.000,-. De BTW kan niet doorberekend worden. 
 • Per bedrijf kan de vergoeding één keer aangevraagd worden.  
 • Indien een consortium van partijen de subsidie aanvraagt, dient een van de aangesloten bedrijven als penvoerder te fungeren. Deze partij moet dan ook een bij A+O aangesloten partij zijn.  

Aanvragen?

Vraag hier eenvoudig aan via onderstaande button.

Doe dit voor aanvang van de ontwikkeling van de content.  

Declareren?

Klik hier om via ‘Mijn A+O’ te declareren. Doe dit uiterlijk 3 maanden nadat de ontwikkeling van de content is afgerond. Voeg de volgende bijlagen toe: 

 • Externe kosten: een kopiefactuur van externe uitvoerder(s). Hierop zijn ook je bedrijfsnaam , de uitgevoerde activiteiten en de uitvoeringsperiode vermeld.  
 • Interne kosten: een kostenspecificatie van de intern ingezette capaciteit. De werkelijke uren x €50,-, met vermelding van de uitgevoerde activiteiten en de uitvoeringsperiode. Zie hiervoor het format bij bestanden onderaan deze pagina.
  Let op: de medewerker die intern is ingezet moet deze kostenspecificatie ondertekenen. 

* De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit zodra het maximale budget is bereikt. 

Nadat de declaratie volledig en goedgekeurd is, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

*De aanvraagmogelijkheid voor dit project sluit, zodra het maximale budget is bereikt. 

Ter inspiratie / alle berichten