Vergroten zij- en bbl-instroom (ZBI)

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2024*

Investeer in medewerkers van de toekomst

Wil jouw bedrijf via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III of IV? Vraag dan bij A+O een vergoeding aan.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt 2/3 van de dan geldende hoogte van de vergoeding binnen het financieringsreglement (FO). Let op: start de opleiding voor 1 januari 2023, dan gelden er andere tarieven binnen het financieringsreglement. In de volgende tabel vind je de maximale duur van de vergoeding:

Opleiding Niveau Maximale duur volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Maximale vergoedingsduur door A+O
mbo Basisberoepsopleiding bbl-niveau II min. 2 en max. 3 jaar 2 jaar
mbo Vakopleiding bbl-niveau III min. 2 en max. 4 jaar 3 jaar
mbo Middenkaderopleiding bbl-niveau IV min. 3 en max. 4 jaar 2 jaar

Voorwaarden

Wil je als werkgever in aanmerking komen voor een vergoeding? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Dien je aanvraag bij A+O uiterlijk binnen 6 maanden na de startdatum van het aan te vragen studiejaar in.
 • Zorg voor een volledig ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) op niveau II, III of IV. Deze is door zowel de leerling-flexkracht, de werkgever als de school ondertekend en maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst. Dit bewijs kan bij een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd.
 • Sluit als leerbedrijf een opdrachtovereenkomst met de flexorganisatie en onderteken beide deze opdrachtovereenkomst. In de opdrachtovereenkomst leg je vast dat je de leerling-flexkracht opleidt en ten minste voor de duur van de opleiding een leer-werkplek beschikbaar stelt.
 • Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname.

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

Belangrijk om te weten

Na ontvangst van een aanvraag of declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- of declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen? Dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je kunt vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

Aanvragen?

Meld je leerling-flexkracht eenvoudig aan via onderstaande button.

Let op:

 • Doe dit uiterlijk binnen 6 maanden na de startdatum. De datum waarop je de aanvraag indient, geldt als indiendatum.
 • Vul de juiste start- en einddatum van de aangevraagde vergoedingsperiode in. De startdatum is de eerste datum waarop zowel de praktijkovereenkomst als de opdrachtovereenkomst van kracht zijn. De einddatum is de laatste datum waarop zowel de praktijkovereenkomst als opdrachtovereenkomst van kracht zijn. Zie hiervoor onderstaande tabel.  Voorbeeld:
Startdatum Einddatum

Praktijkovereenkomst niveau II, III of IV

 

Opdrachtovereenkomst

1 augustus 2022

 

1 september 2022

30 juni 2023

 

31 juli 2024

Vergoedingsperiode 1 september 2022 30 juni 2023
In dit voorbeeld loopt de vergoedingsperiode van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023, omdat in die periode zowel de praktijkovereenkomst als de opdrachtovereenkomst van kracht is. Na 30 juni 2022 is alleen de opdrachtovereenkomst nog van kracht.  
 • Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.
 • Wat je niet uploadt, maar wel beschikbaar hebt:
  • Een volledig ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) op niveau II, III of IV. Deze is door zowel de leerling-flexkracht, de werkgever als de school ondertekend.
  • Een volledig ondertekende opdrachtovereenkomst van jouw bedrijf met de flexorganisatie. Deze is ondertekend door zowel jouw bedrijf als de flexorganisatie. In deze opdrachtovereenkomst leg je vast dat je de leerling-flexkracht opleidt en je ten minste voor de duur van de opleiding een leer-werkplek beschikbaar stelt.

Steekproef

Als je aanvraag in een steekproef valt, ontvang je van A+O Metalektro bericht. We vragen je dan om de volledig ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) op niveau II, III of IV te sturen. Meer informatie hierover vind je onderaan deze pagina, in het te downloaden bestand ‘Controleproces financieringsproces opleiden’.

Check op jaarlijkse voortgang opleiding

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Je ontvangt automatisch 1 keer per jaar via Mijn A+O de vraag of de leerling-flexkracht de opleiding voor het opvolgende studiejaar vervolgt:

 • Zo ja, dan gaan we door met het uitkeren van de voorschotten op de vergoeding
 • Zo nee, dan dien je direct je declaratie in.

Declareren?

Declareer hier eenvoudig via Mijn A+O. Let op:

 • Doe dit uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van de vergoedingsperiode, na vertrek bij de werkgever of na tussentijds stoppen met de opleiding.
 • Upload een bewijs van deelname van de onderwijsinstelling waarop is aangeven dat de opleiding daadwerkelijk is gevolgd gedurende de aangevraagde vergoedingsduur.

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

Ter inspiratie / alle berichten