Applus RTD eerste A+O-bedrijf dat NLQF-waardering voor opleidingen krijgt

1 juli 2019

EQF en NLQF, het Europees en Nederlands kwalificatieraamwerk, is een initiatief om opleidingen binnen Europese landen te kunnen inschatten op het niveau ervan. Daarmee wordt een brug geslagen tussen onderwijs en arbeidsmarkt door het niveau van kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Applus RTD is het eerste A+O-bedrijf dat voor de eigen opleidingen een NLQF-inschaling wist te verkrijgen.

“Applus RTD is gespecialiseerd in Niet-Destructief Onderzoek, inspecties en certificatie”, vertelt Ruud Helderop, manager Training & Opleidingen bij Applus RTD. “Dat klinkt misschien wat abstract, maar in de praktijk betekent het dat wij onderzoekstechnieken zoals radiografie- en ultrasoon onderzoek gebruiken om de kwaliteit van een object vast te stellen zonder dat het object daarbij wordt beschadigd. Denk bijvoorbeeld aan een raffinaderij, waar onze technici onderzoeken of de tanks en pijpen niet teveel slijtage of haarscheurtjes vertonen.” Het werk van Applus RTD is in die zin te vergelijken met dat van een arts, zegt Helderop. “Als je gevallen bent, stuurt de huisarts je voor een röntgenfoto naar het ziekenhuis, om te kijken of je arm niet gebroken is. Dat doen wij bij constructies en apparaten. Per jaar maken we honderdduizenden foto’s voor bedrijven in onder meer de offshore, scheepsbouw, petrochemie en vliegtuigindustrie.” Daarbij staan grote belangen op het spel, benadrukt Helderop. “Natuurlijk moet een constructie veilig zijn, dat staat voorop. Maar als een constructie of apparaat onterecht uit productie wordt genomen, dan kost dat miljoenen. Wij stellen dus vast of er afwijkingen aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de beslissing om een installatie in productie te houden.”

Eigen leeromgeving

Juist omdat de belangen zo groot zijn, stellen opdrachtgevers strikte voorwaarden aan de technici van Applus RTD, vertelt Helderop. “Voor al onze medewerkers moeten wij met een persoonscertificaat aantonen dat ze vakbekwaam zijn. Het komt ook regelmatig voor dat klanten bij ons een audit komen doen om te checken of de benodigde kwalificaties echt aanwezig zijn.” De opleiding die de medewerkers van Applus nodig hebben, is niet voorhanden binnen het reguliere onderwijs, aldus Helderop. Daarom heeft het bedrijf een eigen leeromgeving opgezet. “Die leeromgeving stellen we ook open voor onze klanten en concurrenten. Wij zijn de toonaangevende opleider in dit werkveld.” En hoewel de opleiding van Applus RTD kwalitatief gezien van een hoog niveau is, was  het volgens Helderop niet duidelijk tot welk niveau de opleiding eigenlijk opleidde. “Via de regiomanager van A+O hoorde ik dat het mogelijk was om onze opleiding via de NLQF-systematiek te laten waarderen. Omdat onze opleiding ook openstaat voor andere bedrijven, was het mogelijk financiële ondersteuning van A+O te krijgen. Dat was voor ons een mooie kans.”

“Dit is de kwalificatiestandaard voor Nederland én Europa”

Duidelijk ontwikkelpad

Inmiddels heeft Applus RTD als eerste A+O bedrijf in Nederland haar opleidingsprogramma via NLQF-ingeschaald gekregen. Helderop: “Het opleidingsprogramma Specialist in Niet-Destructief Onderzoek is opgenomen in het NLQF-register op niveau-5. Na afronding ontvangt de cursist een diploma op dat niveau, uitgegeven door ons bedrijf. De kwalificatie is qua niveau vergelijkbaar met het niveau van een Associate Degree.” Voor de medewerkers biedt deze onafhankelijke waardering veel voordelen, stelt Helderop. “Allereerst geeft het de werknemer een helder ontwikkelpad: het is duidelijk waar hij start, wat hij gaat doen en wat dat uiteindelijk oplevert. Daarmee is het voor ons een instrument om medewerkers te boeien en te binden. Mocht diegene van baan willen veranderen – nationaal of internationaal – dan kan hij heel concreet aantonen op welk niveau hij scholing heeft gevolgd.”

Onderscheiden in de markt

Daarnaast is er tevens voor Applus RTD zelf en haar klanten een duidelijke meerwaarde, meent Helderop. “Met deze diploma-structuur sluiten we aan bij de nieuwe ontwikkelingen in de markt. Voor onze klanten ligt er nu een duidelijk herkenbare kwalificatie, die is afgezet tegen het waarderingssysteem van het reguliere onderwijs. Daarmee kunnen wij ons onderscheiden.”

Helderop is blij met de ondersteuning die A+O heeft geboden. “We hebben een externe deskundige ingehuurd om het hele inschalingstraject te begeleiden. Al haar uren werden volledig door projectsubsidie van A+O gedekt. Ik kan wel zeggen dat dat doorslaggevend is geweest om de directie te kunnen overtuigen dat dit een haalbare businesscase was.” Ook voor andere A+O-bedrijven kan de NLQF-inschaling buitengewoon nuttig zijn, denkt Helderop. “Wij hebben er zelf behoorlijk wat manuren in moeten steken. Maar het traject heeft echt toegevoegde waarde gehad, omdat het ons onderwijsprogramma nog meer structuur heeft gegeven. Bovendien is NLQF de kwalificatiestandaard voor Nederland én Europa en daarmee dus het instrument van de toekomst. Doe daar je voordeel mee!”

Meer informatie

Ruud Helderop, manager Training & Opleidingen Applus RTD, telefoonnummer 06 – 26 98 48 11 of per e-mail ruud.helderop@applusrtd.com.

A+O contactpersoon

Melanie Lancel
Melanie Lancel
Senior projectleider / adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten