Divers nieuws december 2019

11 december 2019

Met onder andere: Techniekchallenge Vakkanjers nu ook voor primair onderwijs, Nederland verbetert het ziekteverzuim met data en knelpunten in techniek, zorg en onderwijs houden komende jaren aan.

Uit: Managersonline.nl

Drie op tien werknemers vinden dat organisatie digitaal achterloopt

29 procent van de Nederlandse werknemers is van mening dat de organisatie waarvoor ze werken, achterloopt op het gebied van digitalisering en automatisering. Ook stoort ruim een derde zich aan de hoeveelheid systemen en programma’s die ze moeten gebruiken tijdens hun werkzaamheden. Dat blijkt uit onderzoek van AFAS Software. Vooral hoogopgeleiden (32 procent) en medewerkers onder de 40 jaar (35 procent) zijn van mening dat hun bedrijf onvoldoende gedigitaliseerd of geautomatiseerd is. Ook vindt een groot deel van de ondervraagden dat er in de organisatie nog te weinig harmonisatie is op IT-gebied. Zo zeggen twee op de vijf ondervraagden dat er te veel verschillende systemen en programma’s worden gebruikt.

Meer informatie: op de site

Via: Vakkanjers

Techniekchallenge Vakkanjers nu ook voor het primair onderwijs

De Techniekchallenge Vakkanjers, voorheen alleen voor het vmbo en mbo, is er nu ook voor het primair onderwijs. Met de Vakkanjer Junior Innovation Challenge gaan leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag met een echt probleem van een bedrijf uit de regio. De challenge legt duidelijk de verbinding tussen technologie, innovatie en maatschappelijke vraagstukken. Het bedrijf komt in de klas en vertelt over de uitdagingen waar zij voor staan. In twee uur tijd gaan de leerlingen met het bedrijf aan de slag en bedenken allerlei innovatieve oplossingen waar het bedrijf mee geholpen is. Er zijn echter nog bedrijven nodig die in hun regio een actieve bijdrage willen leveren.

Aanmelden kan hier

Uit: HRpraktijk.nl

Secundaire arbeidsvoorwaarden bij ruim vier op tien doorslag bij kiezen en aannemen baan

Inmiddels geven secundaire arbeidsvoorwaarden bij ruim vier op de tien werkenden de doorslag bij het kiezen en uiteindelijk aannemen van een baan. Een kwart van de werkgevers heeft werknemers zien vertrekken met secundaire arbeidsvoorwaarden als reden. Ongeveer een derde van de werkenden solliciteerde wel eens op een functie vanwege de goede secundaire arbeidsvoorwaarden en/of is weleens langer in een baan gebleven vanwege die reden. Dit blijkt uit onderzoek van Indeed.

Meer informatie: op de site

Via: Techniekcoalitie Limburg

Adviestrajecten via Techniekcoalitie Limburg

Goed opgeleid technisch personeel is lastig te krijgen en te houden. Wat moeten je mensen kunnen om de uitdagingen voor de toekomst aan te kunnen? Hiervoor moet je uit de waan van de dag stappen. En kijken hoe je alle neuzen dezelfde kant uitkrijgt. Bij Techniekcoalitie Limburg kun je 40 uur ondersteuning krijgen bij het maken van een veranderplan op maat. De eerste onderneming heeft zich al aangemeld.

Meld je hier aan

Uit: HRpraktijk.nl

Nederland verbetert het ziekteverzuim met data

Bijna driekwart (73 procent) van de Europese werkgevers vindt inzichten die HR verschaft op basis van HR-data van toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. Nederlandse respondenten geloven dat HR-analytics vooral impact kunnen hebben op het ziekteverzuim (49 procent), ontwikkeling van medewerkers (44 procent) en de capaciteit (36 procent). Dat blijkt uit nieuw onderzoek door HR-dienstverlener SD Worx. Vergeleken met zijn Europese tegenhangers maakt Nederland minder gebruik van data om de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid (37 procent) en de personeelsbezetting (30 procent) te verbeteren. Overigens is er wel degelijk vraag naar op HR-data gebaseerde inzichten: zo krijgt 43 procent van de HR-beslissers in de onderzochte Europese landen minimaal één keer per week hierover een vraag.

Meer informatie: op de site. Hiervoor moet je je registreren

Uit: PWnet.nl

Wie niet leert, bestaat over tien jaar niet meer

Bedrijven zien het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden vooral als manier om zich te profileren als goede werkgever. Nog niet de helft ziet leren en ontwikkelen als manier om de eigen concurrentiepositie te bewaken. Dit blijkt uit de L&D Monitor, een onderzoek in opdracht van Studytube uitgevoerd onder 214 HR-professionals. 68 procent van de respondenten noemt het werkgeversimago als reden voor ontwikkelingsmogelijkheden, gevolgd door ‘het behouden van medewerkers’ (65 procent) en het ‘bijblijven in marktontwikkelingen’ (62 procent). Slechts 37 procent noemt het behouden van de concurrentiepositie als drijfveer om L&D een prominente rol te geven. Dat is opmerkelijk, omdat meer dan de helft van de respondenten (52 procent)  denkt dat hun organisatie over tien jaar niet meer bestaat als er niet wordt ingezet op de ontwikkeling van medewerkers.

Meer informatie: op de site

Via: Maastricht University

Knelpunten in techniek, zorg en onderwijs houden komende jaren aan

Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei worden er in de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt in zullen stromen. Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. Dit blijkt uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Meer informatie: op de site

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten