Divers nieuws juni 2020

22 juni 2020

Via: Vakkanjers

Wereld Natuur Fonds daagt Vakkanjers uit met nieuwe challenge

Het Wereld Natuur Fonds is de nieuwe opdrachtgever van de Vakkanjer Challenge voor het komende schooljaar. In de WWF Wildlife Challenge daagt het Wereld Natuur Fonds leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar vmbo uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken zodat mensen en wilde dieren beter samen kunnen leven. Vakkanjers werkt met een uitgebreide digitale leeromgeving waardoor, in het geval van onderwijs op afstand, de challenge alsnog goed uitvoerbaar is.

Meer informatie: op de site

Via: Rijksoverheid

NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen tijdens coronacrisis

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform ‘NLWerktDoor’ brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

Meer informatie: op de site

Uit: HRpraktijk.nl

47% wil het liefst zo snel mogelijk weer terug naar zijn originele werkplek

De helft van de medewerkers wil zodra het kan weer meerdere keren per week naar kantoor. Toch wil de meerderheid ook na corona vaker thuiswerken en zijn/haar tijd flexibeler indelen. Dat blijkt uit het nationaal coronawerkgeversonderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction en PROOF. De drie meest genoemde redenen om weer naar kantoor te gaan, zijn: om collega’s weer kunnen zien, om het werk beter te kunnen doen en om weer even in een andere omgeving te zijn.

Meer informatie: op de site

Via: Provincie Overijssel

560 arbeidskrachten maken gebruik van Overijsselse opleidingsvouchers

De afgelopen twee jaar hebben 560 mensen gebruik gemaakt van de voucherregeling Overijssels Vakmanschap van de provincie Overijssel en de techniekbranche. De regeling is bedoeld om personeel in technische beroepen bij te scholen en van werk naar werk te begeleiden, en om zij-instromers of mensen zonder werk klaar te stomen voor een baan in de techniek. Vooraf was rekening gehouden met 470 vouchers. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: “Bedrijven in de technieksector hebben te maken met dalende omzetten als gevolg van de crisis. Tegelijkertijd blijven de vooruitzichten voor de langere termijn onverminderd positief. Maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering blijven ook na de crisis belangrijk. Daarom is het cruciaal dat werknemers zich ontwikkelen, en de opleidingsvouchers bieden die mogelijkheid. Ik ben blij dat huidige én toekomstig medewerkers hier massaal gebruik van maken. Ik hoop dat andere provincies het initiatief zullen van Overijssel zullen overnemen.”

Meer informatie: op de site

Via: FME

Technologische industrie aan vooravond recessie

Uit onderzoek van FME blijkt dat in het derde kwartaal van dit jaar ondernemers een economisch absoluut dieptepunt bereiken; 72% van de bedrijven krijgt te maken met een fikse omzetdaling. Ook volgend jaar ziet er slecht uit. In 2021 heeft 53% van de bedrijven in de technologische industrie nog steeds te maken met flinke omzetdalingen. Het betreft hier vooral bedrijven in de midden- en kleine industrie (mki). Vraaguitval is de belangrijkste oorzaak.

Meer info en infographic met de belangrijkste resultaten: op de site

Uit: Managersonline.nl

25 procent van werkend Nederland overweegt bij -of omscholing

Van de Nederlandse beroepsbevolking zegt slechts 8 procent dit jaar van baan te willen wisselen. Driekwart piekert er niet over en blijft honkvast bij de werkgever.​ ​De arbeidsmobiliteit zal daardoor onder druk komen te staan. Wel overweegt 25 procent van de ondervraagden zich bij -of om te scholen. Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1.000 Nederlanders, in samenwerking met Motivaction.

Meer informatie: op de site

Uit: HRpraktijk.nl

HR-prio’s: digitalisering en scholing essentieel voor inzetbaarheid medewerkers

Digitalisering gaat een nóg grotere rol spelen in de wijze waarop HR-professionals medewerkers inzetbaar houden, nu ontslagen worden verwacht en werving stokt als gevolg van de coronacrisis. Bovenaan de prioriteiten van HR-professionals wisselt het thema Ontwikkeling en scholing stuivertje met het thema Werving en selectie, dat vorig jaar nog op plek 1 stond. De top drie wordt gecompleteerd door Verzuim. Dat blijkt uit het onderzoek ‘HR-Trends 2020-2021’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software.  Digitale ondersteuning van HR-processen staat dit jaar op plek vier van belangrijkste thema’s. Dat was in 2019 nog nummer zeven. Door de huidige situatie waarbij veel medewerkers voorlopig nog thuiswerken, zal het belang van dit thema naar verwachting nóg groter worden.

Meer informatie: op de site

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten