Duurzaam Meedoen in de Metalektro heeft heuse pareltjes opgeleverd

18 maart 2015

Willem van MalensteinMedewerkers gezond, gemotiveerd en wendbaar aan het werk hebben en houden. Het belang van duurzame inzetbaarheid is duidelijk. Maar nog niet ieder bedrijf is er bewust mee bezig. Vandaar dat de sociale partners, samenwerkend in de Raad van Overleg Metalektro (ROM), adviesbureau Berenschot en de regiomanagers van A+O het project Duurzaam Meedoen in de Metalektro zijn gestart. Willem van Malenstein, programmamanager bij de ROM, geeft uitleg.

“Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. Het gaat over fit for the job zijn, nu en in de toekomst. Van vergrijzing tot leefstijl en van mobiliteit tot veiligheid. Het begrip is ontzettend breed. Veel bedrijven zijn op hun eigen manier dan ook al lang met duurzame inzetbaarheid bezig, zonder zich dit te realiseren”, zegt Van Malenstein. “Maar het gaat erom duurzaam mee te doen. Het vraagt commitment van management én werkvloer. Daarom ondersteunden we met dit project 23 bedrijven met gerichte maatregelen. Het doel? Bedrijven zelf een actief beleid te laten voeren om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen.”

Gluren bij de buren

Eind 2012 ging het project van start, als vervolg op 6 pilots in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid. De deelnemende bedrijven kregen stuk voor stuk kosteloze ondersteuning op maat door regiomanagers van A+O en adviseurs van Berenschot. Maar gevraagd werd zelf te investeren in menskracht en tijd. “Het stappenplan zag er voor elke onderneming hetzelfde uit. De speciaal voor het project in het leven geroepen projectgroep moest in de eigen onderneming actief aan het werk. Eerst werd de huidige en gewenste situatie geanalyseerd. Daarna de knelpunten vastgesteld en geprioriteerd. Vervolgens werd gekeken naar oplossingsrichtingen. Daarna is het actieplan ontwikkeld en zijn de randvoorwaarden benoemd. En tot slot vond de implementatie en evaluatie plaats. Een boeiend en leerzaam traject dat in totaal 2 jaar in beslag nam”, legt Van Malenstein uit. Naast het individuele spoor was er bovendien een collectief spoor met masterclasses en regionale bijeenkomsten.

“Gluren bij de buren, wie wil dat nu niet?”

“Een grote succesfactor was het samenwerken in de regio. Alle bedrijven in de sector worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen: vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Door deelnemers aan elkaar te koppelen, de zogenaamde buddybedrijven, konden ze direct van elkaar leren. Gluren bij de buren, wie wil dat nu niet?” Inzicht in de resultaten, het delen van best practices, is dan ook precies wat Van Malenstein als kers op de taart ziet. “Eind 2014 vond de laatste van de 3 inspirerende regiobijeenkomsten plaats. De individuele resultaten zijn toen onderling gedeeld. Maar het doel van de sociale partners is om de kennis over duurzaam meedoen als een olievlek over de hele sector te verspreiden. Onze ambitie is minstens 300 bedrijven te bereiken. Vandaar dat we alle projectresultaten en tips en tricks op de website www.duurzaam-meedoen.nu ontsluiten.” De sociale partners hebben een gezamenlijke agenda afgesproken die erop gericht is dat werknemers met de juiste competenties gezond, gemotiveerd en wendbaar aan het werk zijn en blijven. Het project Duurzaam Meedoen maakt daarvan onderdeel uit.

Eigen draai aan duurzame inzetbaarheid

Zo breed als het begrip duurzame inzetbaarheid, zo talrijk waren de oplossingsrichtingen van de verschillende bedrijven. “Maar het project heeft ook inzicht gegeven in de struikelblokken voor duurzame inzetbaarheid: de dagelijkse werkzaamheden en het noodzakelijke draagvlak in de organisatie. Het project heeft voor heuse pareltjes gezorgd”, zegt Van Malenstein enthousiast. “Van sportbegeleiding tot gezond eten en van interne nieuwsbrieven tot POP-gesprekken. Ieder deelnemend bedrijf heeft zijn eigen draai aan duurzame inzetbaarheid gegeven. Berenschot stelde een toplijst samen van de meest toegepaste maatregelen. Communicatie stond daarbij op nummer 1 om tot bewustwording onder medewerkers te komen. Daarna volgde het in kaart brengen van de vaardigheden van medewerkers om roulatie mogelijk te maken met een inzetbaarheidsmatrix. En de Top 3 werd afgesloten door opleiding en andere acties gericht op het breder inzetbaar maken van medewerkers.”

Uit de pilot ‘Duurzaam Meedoen in de Metalektro zijn verschillende tips naar voren gekomen die zorgen voor een goede implementatie van duurzame inzetbaarheid:

  • Zorg voor draagvlak
  • Maak een heldere definiëring van het probleem
  • Ga stap voor stap
  • Pak het aan als een project met een kop en een staart
  • Kies kleine stappen waar je snel mee kunt scoren, dan heb je een flow
  • Blijf medewerkers regelmatig informeren
  • Maar bovenal: geef duurzame inzetbaarheid een vaste plek op de agenda

 

Het project Duurzaam Meedoen in de Metalektro is nu zo goed als afgerond. “Het thema duurzame inzetbaarheid blijft voor sociale partners een speerpunt. Ook binnen het Sectorplan is er weer volop aandacht voor. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor quickscans en worden geholpen bij het opstellen van een actieplan. Eigenlijk vergelijkbaar met de opzet van Duurzaam Meedoen, een model dat zich bewezen heeft.”

Meer informatie

Willem van Malenstein, programmamanager van de Raad van Overleg Metalektro (ROM), tel: 070- 317 19 00 of e-mail: w.vanmalenstein@romcao.nl.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten