Eigen regie van werknemers versterken? Doe mee aan dit SPDI-project!

9 mei 2023
leestijd: 2 minuten

Veel organisaties worstelen met het ondersteunen van eigen regie en autonomie

Zelf je loopbaan, inzetbaarheid en bijdrage aan de wendbaarheid van je organisatie regisseren is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Autonomie in het werk kan het persoonlijke stuurvermogen aanzienlijk versterken. Want wie leert om de regelmogelijkheden in het werk te benutten of te vergroten, doet vaardigheden op om ook op andere terreinen regie te nemen.

Wil je dit jaar een impuls geven aan eigen regie en autonomie? Dat kan! SPDI zoekt tien bedrijven die willen deelnemen aan het project ‘Eigen regie via richting, ruimte en ruggensteun’ om de autonomie van medewerkers te vergroten en hun eigen regievaardigheden te versterken.  

SPDI is een samenwerkingsverband van AWVN, FNV en CNV Vakmensen in het project ‘Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid’ (SPDI).  

Het ministerie van SZW stimuleert deze unieke samenwerking tussen wetenschap en (advies)praktijk. Daarom zijn er aan de ondersteuning voor bedrijven geen kosten verbonden. Wel wordt medewerking in de vorm van tijdsinvestering gevraagd. 

Wat levert deelname op?

  • Skills voor eigen regie en werkplezier bij medewerkers met een positief effect op de betrokkenheid en motivatie; 
  • Knelpunten, kansen en mogelijke oplossingen scherp in beeld; 
  • Praktische interventies; 
  • Inspiratie en kennisdeling in een lerend netwerk met andere bedrijven. 

Meer over SPDI en het project 

Meer weten? Kijk dan op onze website: duurzaamaanhetwerk.nl
Lees meer over de inhoud en opzet van de pilot in de flyer (pdf).

Meer weten over de aanpak of even doorpraten? Ga dan naar www.duurzaamaanhetwerk.nl/contact en vul het contactformulier in. Een adviseur van SPDI neemt dan spoedig contact met je op.

 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten