Het vernieuwde Bèta&TechMentality-model: hoe verleid je jongeren voor techniek?

4 maart 2020

Hoe organiseer je een gastles of een bedrijfsbezoek dat jongeren echt enthousiasmeert voor een baan in de techniek? Het vernieuwde Bèta&TechMentality-model biedt metalektrobedrijven handvatten om op een goede manier aan te sluiten bij de drijfveren van jongeren. “Je moet jongeren op een goede manier uitdagen, want anders haken ze af.”

“In 2011 hebben wij een eerste onderzoek laten doen onder jongeren door jongerencommunicatiebureau Youngworks en Motivaction”, vertelt Carla Roos, senior projectleider van het Platform Talent voor Technologie. “Dat onderzoek vormde de basis voor het BètaMentality model. Omdat tijden zijn veranderd, hebben wij vorig jaar het onderzoek opnieuw laten uitvoeren. Youngworks heeft interviews gedaan met jongeren uit de doelgroep van 9 tot 17 jaar over hoe zij kijken naar techniek en technologie. Dat is vertaald naar zeven dimensies. Door Motivaction zijn die dimensies vervolgens gescoord aan de hand van online vragenlijsten onder 1.500 jongeren.” Op basis van dit onderzoek konden uiteindelijk vijf typen jongeren in kaart worden gebracht binnen het nieuwe Bèta&TechMentality-model. Roos: “Van alle zeven dimensies bleken er twee het meest onderscheidend te zijn: ‘zelfvertrouwen in bèta en techniek’ en ‘interesse in nieuwe technologie’. Door de vijf typen jongeren op die twee assen in te delen, wordt duidelijk dat ze verschillende drijfveren hebben en dus ook een eigen aanpak vergen.”

“Elk van de vijf typen jongeren moet dus op een andere manier getriggerd worden”

Jongeren uitdagen

Carla Roos, senior projectleider Platform Talent voor Technologie

De vijf typen jongeren die het model onderscheidt, zijn Ontdekkers, Creatieve Makers, Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners. Roos: “De grootste groep is die van ‘Vernieuwers’. Die scoren hoog op zelfvertrouwen in bèta en techniek en op interesse in technologie. Dat zijn dus jongeren die al intrinsiek gemotiveerd zijn om iets met techniek te gaan doen. Bedrijven als Google, Apple en Tesla vinden ze erg interessant. De valkuil bij deze jongeren is dat je ze wel echt moet uitdagen bij een gastles of bedrijfsbezoek, want anders haken ze af.” De groep van ‘Doeners’ vraagt daarentegen weer een hele andere aanpak, vervolgt Roos. “Die hebben niet zoveel zelfvertrouwen en interesse in nieuwe technologieën. Het is een groep van jongeren die vooral praktisch bezig wil zijn en niet per se voor techniek kiest. Beroepen als kapper, bakker of fotograaf vinden ze ook interessant. Deze groep moet je vooral verleiden door te laten zien wat er aan vernieuwing binnen de techniek mogelijk is en hoe zij daar praktisch mee bezig kunnen zijn.”

Kans gemist

“Elk van de vijf typen jongeren moet dus op een andere manier getriggerd worden”, benadrukt Roos. “Ons onderzoek wijst uit dat jongeren vaker een toekomst voor zichzelf zien weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16% gestegen; van 36% in 2011 naar 52% in 2019. In principe is elke jongere te interesseren is voor techniek en technologie, mits je ze op hun drijfveren weet aan te spreken.” Roos vertelt een verhaal dat ze van een docent hoorde. “Zijn dochter kreeg in de natuurkundeles een opdracht om een brug te maken. Ze wilde dat die brug er mooi uitzag en deed daarop heel erg haar best. Zo werd het naast een stevige brug, ook een mooie brug. Uiteindelijk kreeg ze een zeven. Twee klasgenoten die een simpele brug van papier hadden gemaakt, hadden een hoger cijfer. Omdat de constructie van hun brug sterker was. Dan heb je dus een kans gemist om dit meisje te prikkelen voor een toekomst in de techniek, door haar het gevoel te geven dat haar inspanningen minder gewaardeerd worden.”

Trainingen voor bedrijven

Bèta&TechMentality-model

Voor metalektrobedrijven die gastlessen verzorgen of bedrijfsbezoeken organiseren kan het Bèta&TechMentality-model zeker interessant zijn, denkt Roos. “Vanuit Jet-Net & TechNet – een label van Platform Talent voor Technologie – verzorgen wij workshops over het model en de vijf typen jongeren. Daarnaast geven we bovendien trainingen aan bedrijven over hoe je een goede gastles of bedrijfsbezoek ontwerpt.” Zo werd door brancheorganisatie FOCWA een gastles ontwikkeld voor schadeherstelbedrijven, vertelt ze. “Zij hebben heel concreet gekeken hoe je de vijf typen jongeren dan in zo’n gastles optimaal kunt bedienen. Zo laten ze ‘Vernieuwers’ nadenken over een innovatie die bijdraagt aan veiligheid op de weg. De ‘Ontdekker’ willen ze vooral laten zien dat er veel mogelijkheden in de branche zijn: van autospuiter, plaatwerker tot autoschadetechnicus. De ‘Creatieve makers’ prikkel je door ze aan de slag te laten gaan met een radarsysteem dat bij een aanrijding kapot is gegaan. Het is dus niet zo dat één standaardles volstaat: je zult echt naar de verschillende drijfveren van jongeren moeten kijken en binnen die les variatie aanbrengen.” Roos kan het bedrijven in de metalektro zeker aanraden zich eens in het Bèta&TechMentality-model te verdiepen. “Alle informatie is te vinden op de website http://www.betatechmentality.nl. Dus neem daar eens een kijkje, zou ik zeggen!”

Meer informatie

Meer weten over de producten en diensten voor samenwerking met scholen? Kijk op: http://www.jet-net.nl/bedrijven. Of kijk op www.gastlessenzogeregeld.nl voor het geheim van een goede gastles.

In de whitepaper over het Bèta&TechMentality-model lees je meer over de verschillende bètatypes en hoe je als professional in het bedrijfsleven een brede groep jongeren kunt inspireren met techniek.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten